Kateřina Charvátová

(*1950) je česká historička a archeoložka specializující se na dějiny středověku, konkrétně dějiny cisterciáckého řádu. V současnosti je vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesorkou pro obor historie byla jmenována r. 2006 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Související akce

středa
16. 11.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy | Tajemství úspěchu cisterciáckého řádu

středa 16. 11. 2011 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Kateřina Charvátová.

Hosté: Kateřina Charvátová, Dušan Foltýn

zobrazit podrobnosti