Martin Pehal

(*1982) vystudoval egyptologii a religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2008). Při studiu absolvoval roční pobyty na univerzitě ve Vídni a na univerzitě v belgické Lovani. Od roku 2009 je doktorandem na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde také od roku 2012 coby vědecký pracovník příležitostně přednáší. Kromě staroegyptského náboženství je jedním z jeho hlavních zájmů právě role rituálů v lidské společnosti, dynamika jejich vývoje a zániku.

Související akce

čtvrtek
24. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST | O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

čtvrtek 24. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Martin Pehal, David Vopřada

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti