čtvrtek
20. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KULTURA NADĚJE | Role křesťanské literatury za nacismu, komunismu a dnes

Výzvy paměti

Když mluvíme o křesťanské kultuře, mnozí se ji pokoušejí definovat za pomoci jejího obsahu, případně účelu.

Co kdyby ovšem specifikum křesťanské kultury nespočívalo ani tak v tom, o čem pojednává, dokonce ani ve způsobu, jakým tak činí, jako spíše ve zdroji, z něhož vyvěrá, a postoji, který se snaží probudit.

Vstup volný.

Hosté

Miloš Doležal


je český básník, spisovatel a publicista.

Více akcí

Jana Franková


byla česká herečka, básnířka, učitelka a umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Více akcí

Jaroslav Med


byl český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog. Přednášel na Filozofické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK českou a světovou literaturu. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, především poezií.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KULTURA NADĚJE | Role křesťanské literatury za nacismu, komunismu a dnes

čtvrtek 20. 12. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Výzvy paměti

Když mluvíme o křesťanské kultuře, mnozí se ji pokoušejí definovat za pomoci jejího obsahu, případně účelu.

Co kdyby ovšem specifikum křesťanské kultury nespočívalo ani tak v tom, o čem pojednává, dokonce ani ve způsobu, jakým tak činí, jako spíše ve zdroji, z něhož vyvěrá, a postoji, který se snaží probudit.

Vstup volný.

Hosté

Miloš Doležal


je český básník, spisovatel a publicista.

Více akcí

Jana Franková


byla česká herečka, básnířka, učitelka a umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Více akcí

Jaroslav Med


byl český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog. Přednášel na Filozofické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK českou a světovou literaturu. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, především poezií.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.