středa
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BENNEWITZOVO KVARTETO | Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3, Antonín Dvořák: Cypřiše, Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.5

Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Hra v kvartetu pro nás znamená komunikaci. Je pro nás výzvou spojovat čtyři různé pohledy a z jejich prolnutí získávat originální výsledek. Jen takovým způsobem totiž vzniká hudba mnoha barevných a zvukových proměn, které ji udržují stále živou a svěží.

Tak se znovu a znovu s každou skladbou tvoří Bennewitzovo kvarteto. Při skládání této mozaiky vycházíme z co možná nejhlubší znalosti partitury. Způsobem, jak s partiturou zacházet a co z ní posléze vyzískat, jsme se zabývali při našem studijním pobytu v Madridu u Prof. Rainera Schmidta a dále v Basileji u Prof. Waltera Levina.


Program koncertu:

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3 (Moderato, Allegro, Moderato, Allegro molto)

Antonín Dvořák: Cypřiše (X. Tam stojí stará skála, II. V tak mnohém srdci mrtvo jest, III. V té sladké moci očí tvých, XI. Nad krajem vévodí lehký spánek, XII. Ty se ptáš, proč moje zpěvy)

Béla Bartók: smyčcový kvartet č.5 (Allegro, Adagio molto, Scherzo. Alla bulgarese, Andante, Finale. Allegro vivace)

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na koncert.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

BENNEWITZOVO KVARTETO | Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3, Antonín Dvořák: Cypřiše, Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.5

středa 23. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Hra v kvartetu pro nás znamená komunikaci. Je pro nás výzvou spojovat čtyři různé pohledy a z jejich prolnutí získávat originální výsledek. Jen takovým způsobem totiž vzniká hudba mnoha barevných a zvukových proměn, které ji udržují stále živou a svěží.

Tak se znovu a znovu s každou skladbou tvoří Bennewitzovo kvarteto. Při skládání této mozaiky vycházíme z co možná nejhlubší znalosti partitury. Způsobem, jak s partiturou zacházet a co z ní posléze vyzískat, jsme se zabývali při našem studijním pobytu v Madridu u Prof. Rainera Schmidta a dále v Basileji u Prof. Waltera Levina.


Program koncertu:

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3 (Moderato, Allegro, Moderato, Allegro molto)

Antonín Dvořák: Cypřiše (X. Tam stojí stará skála, II. V tak mnohém srdci mrtvo jest, III. V té sladké moci očí tvých, XI. Nad krajem vévodí lehký spánek, XII. Ty se ptáš, proč moje zpěvy)

Béla Bartók: smyčcový kvartet č.5 (Allegro, Adagio molto, Scherzo. Alla bulgarese, Andante, Finale. Allegro vivace)

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na koncert.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.