čtvrtek
22. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Církev a peníze III | Inspirativní příklady

Rozpravy o církvi

Co má společného poutní kostel s vesnicí, komunitní centrum a základní škola? Jedná o iniciativy „zdola“. Vybrali jsme tři konkrétní úspěšné projekty, za nimiž stojí společenství křesťanů, kteří si získali důvěru lidí i institucí a uvedli v život konkrétní dílo. Nejedná se přitom o malé projekty: jsou velkorysé, finančně náročné, dlouhodobé a ovlivňují život mnoha lidí. Kdo za těmito projekty stojí? Z jakého pojetí církve vychází? Jaké obtíže musely překonat? Kde berou peníze? Na to se zeptáme lidí, kteří jsou v daných projektech přímo zaangažovaní.

Poutní kostel a obec Neratov. Od roku 1992 obnovuje Sdružení Neratov, z.s. poutní kostel a vesnici Neratov v Orlických horách společně s lidmi s postižením. Za 32 let vytrvalé práce se podařilo kostel jedinečně obnovit a navrátit zpět poutníky. Z vyprázdněné sudetské vesnice je živá obec s 60 stálými obyvateli, obchodem, hospodou, bistrem, pivovarem, ubytovacími zařízeními, Informačním centrem, chráněnými dílnami, hřišti, parkovišti, sociálním zázemím. Projekt představí Josef Suchár a Antonín Nekvinda.

https://www.neratov.cz/

Komunitní centrum fara Libčice nad Vltavou. Vytvoření komunitního centra v přízemí a na zahradě naší fary je dlouhodobý projekt evangelického sboru podpořený z fondů Evropské unie, ale podpořený i dobrovolnickou aktivitou našich členů i přátel. Jinými slovy - oficiálně řečeno: „Cílem projektu je zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku ve městě Libčice nad Vltavou, a to prostřednictvím vybudování komunitního centra pod záštitou Farního sboru ČCE.“ Aktivity tohoto druhu dlouhodobě probíhají a evangelická fara se zahradou jsou často otevřeným místem. Vytvoření komunitního centra není cílem samo o sobě, ale znamená posunutí prostoru a zázemí pro lidské setkávání a sdílení na zcela novou úroveň. Projekt na jedné straně přinesl hodně starostí a práce, ale na straně druhé i radost a vděčnost za různorodou pomoc. Projekt představí Tomáš Cejp a Jaroslav Šaroch.

https://sites.google.com/evangnet.cz/faralibcice-evangnet-cz/

ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Církevní škola vznikla v r. 1994 z iniciativy několika katolických aktivistů. Původně začínala se třemi třídami a třemi kmenovými učiteli v pronajatých prostorách. Školní rok 1996/97 začal již v nové střešní vestavbě jiné ZŠ a výuka porbíhala v devíti ročnících. V r. 2020, kdy farnost koupila samostatnou školní budovu, byl založen spolek Šance pro naše děti, jehož cílem je podpora aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči předškolním dětem a skupinám provozovaných farností, mládeži, ale také vůči široké farní obci, dále podpora ZŠ Salvátor pro zajištění základního vzdělání. Po celkové rekonstrukci škola zahájila v roce 2023 provoz ve vlastních prostorách. Projekt představí Miloš Skýpala a Ladislav Denk.

http://www.zs-salvator.cz/ https://www.facebook.com/sancepronasedeti


Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Tomáš Cejp


pochází z evangelické rodiny. Vystudoval malířství na pražské AVU. Živil se pomocnými restaurátorskými pracemi a zedničinou, později stavebnictvím včetně navrhování architektury. Při práci a s podporou rodiny jsem vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK je farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Libčicích nad Vltavou. Spolu se svým sborem otevírá církevní prostory veřejnosti.

Více akcí

Ladislav Denk


je spolumajitelem a jednatelem firmy Váhala a spol., která vyrábí šunky a uzenářské výrobky, které prodává v ČR a v dalších 7 státech v EU a i mimo Evropu. Více jak 15 let byl členem ekonomické rady Arcibiskupství olomouckého a je dlouholetým členem ekonomické rady farnosti, rady ZŠ Salvátor, zastupitelem ve Valašsském Meziřící. V projektu rekonstrukce budovy školy Salvátor se soustředí na finance, církevní a politické vyjednávání a na stavbu a na provoz.

Více akcí

Antonín Nekvinda


vystudoval technickou kybernetiku na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1991 nastoupil do České pojišťovny, roku 2000 se stal generálním ředitelem její pobočky na Slovensku. V roce 2010 z pojišťovny odešel a založil vlastní makléřskou společnost. Ve stejném roce začal pracovat pro Sdružení Neratov. Od roku 2011 vede spolek PONS 21, který pomáhá chudým a handicapovaným, zejména v Indii. V roce 2011 založil sociální podnik Anpora, který nemocným a seniorům půjčuje zdravotní pomůcky a provádí jednoduché kompletační práce.

Více akcí

Jaroslav Šaroch


má technické vzdělání je kurátor, tj. předseda představenstva evangelického sboru v Libčicích nad Vltavou. K Evangelické církvi a libčickému sboru se připojil před asi 20 lety. Postupně byl víc a víc zapojen do práce na rekonstrukci fary, které se proměňuje v komunitní centrum.

Více akcí

Miloš Skýpala


je jednatelem a spolumajitelem strojírenské společnosti CBG AUTOMATION , která se specializuje na automatizaci a robotiku. V projektu rekonstrukce farní budovy pro církevní školu se podílel na projektovém řízení a to v oblasti technické, finanční a organizační. Je členem ekonomické rady farnosti, kde se podílí na přípravě dalšího rozvoje aktivit ve farní budově a celkovém modelu vyrovnaného hospodaření.

Více akcí

Josef Suchár


je farář, zakladatel Sdružení Neratov. Původně vyučený elektrikář, který byl v roce 1986 tajně vysvěcen na kněze. Po sametové revoluci se přihlásil do diecéze Hradec Králové, později se stal členem Diecézní charity Hradec Králové, jejímž byl dlouholetým prezidentem. Od roku 1992 spravuje Římskokatolickou farnost v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Díky jeho činnosti se podařilo obnovit místní život a zvýšit počet stálých obyvatel a také opravit barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, dnes známý i díky prosklené střeše. Sdružení Neratov, které spolu se svými spolupracovníky založil, se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem a provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení. Je nositelem Stříbrné pamětní medaile Senátu z roku 2015.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Církev a peníze III | Inspirativní příklady

čtvrtek 22. 2. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Rozpravy o církvi

Co má společného poutní kostel s vesnicí, komunitní centrum a základní škola? Jedná o iniciativy „zdola“. Vybrali jsme tři konkrétní úspěšné projekty, za nimiž stojí společenství křesťanů, kteří si získali důvěru lidí i institucí a uvedli v život konkrétní dílo. Nejedná se přitom o malé projekty: jsou velkorysé, finančně náročné, dlouhodobé a ovlivňují život mnoha lidí. Kdo za těmito projekty stojí? Z jakého pojetí církve vychází? Jaké obtíže musely překonat? Kde berou peníze? Na to se zeptáme lidí, kteří jsou v daných projektech přímo zaangažovaní.

Poutní kostel a obec Neratov. Od roku 1992 obnovuje Sdružení Neratov, z.s. poutní kostel a vesnici Neratov v Orlických horách společně s lidmi s postižením. Za 32 let vytrvalé práce se podařilo kostel jedinečně obnovit a navrátit zpět poutníky. Z vyprázdněné sudetské vesnice je živá obec s 60 stálými obyvateli, obchodem, hospodou, bistrem, pivovarem, ubytovacími zařízeními, Informačním centrem, chráněnými dílnami, hřišti, parkovišti, sociálním zázemím. Projekt představí Josef Suchár a Antonín Nekvinda.

https://www.neratov.cz/

Komunitní centrum fara Libčice nad Vltavou. Vytvoření komunitního centra v přízemí a na zahradě naší fary je dlouhodobý projekt evangelického sboru podpořený z fondů Evropské unie, ale podpořený i dobrovolnickou aktivitou našich členů i přátel. Jinými slovy - oficiálně řečeno: „Cílem projektu je zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku ve městě Libčice nad Vltavou, a to prostřednictvím vybudování komunitního centra pod záštitou Farního sboru ČCE.“ Aktivity tohoto druhu dlouhodobě probíhají a evangelická fara se zahradou jsou často otevřeným místem. Vytvoření komunitního centra není cílem samo o sobě, ale znamená posunutí prostoru a zázemí pro lidské setkávání a sdílení na zcela novou úroveň. Projekt na jedné straně přinesl hodně starostí a práce, ale na straně druhé i radost a vděčnost za různorodou pomoc. Projekt představí Tomáš Cejp a Jaroslav Šaroch.

https://sites.google.com/evangnet.cz/faralibcice-evangnet-cz/

ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Církevní škola vznikla v r. 1994 z iniciativy několika katolických aktivistů. Původně začínala se třemi třídami a třemi kmenovými učiteli v pronajatých prostorách. Školní rok 1996/97 začal již v nové střešní vestavbě jiné ZŠ a výuka porbíhala v devíti ročnících. V r. 2020, kdy farnost koupila samostatnou školní budovu, byl založen spolek Šance pro naše děti, jehož cílem je podpora aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči předškolním dětem a skupinám provozovaných farností, mládeži, ale také vůči široké farní obci, dále podpora ZŠ Salvátor pro zajištění základního vzdělání. Po celkové rekonstrukci škola zahájila v roce 2023 provoz ve vlastních prostorách. Projekt představí Miloš Skýpala a Ladislav Denk.

http://www.zs-salvator.cz/ https://www.facebook.com/sancepronasedeti


Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Tomáš Cejp


pochází z evangelické rodiny. Vystudoval malířství na pražské AVU. Živil se pomocnými restaurátorskými pracemi a zedničinou, později stavebnictvím včetně navrhování architektury. Při práci a s podporou rodiny jsem vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK je farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Libčicích nad Vltavou. Spolu se svým sborem otevírá církevní prostory veřejnosti.

Více akcí

Ladislav Denk


je spolumajitelem a jednatelem firmy Váhala a spol., která vyrábí šunky a uzenářské výrobky, které prodává v ČR a v dalších 7 státech v EU a i mimo Evropu. Více jak 15 let byl členem ekonomické rady Arcibiskupství olomouckého a je dlouholetým členem ekonomické rady farnosti, rady ZŠ Salvátor, zastupitelem ve Valašsském Meziřící. V projektu rekonstrukce budovy školy Salvátor se soustředí na finance, církevní a politické vyjednávání a na stavbu a na provoz.

Více akcí

Antonín Nekvinda


vystudoval technickou kybernetiku na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1991 nastoupil do České pojišťovny, roku 2000 se stal generálním ředitelem její pobočky na Slovensku. V roce 2010 z pojišťovny odešel a založil vlastní makléřskou společnost. Ve stejném roce začal pracovat pro Sdružení Neratov. Od roku 2011 vede spolek PONS 21, který pomáhá chudým a handicapovaným, zejména v Indii. V roce 2011 založil sociální podnik Anpora, který nemocným a seniorům půjčuje zdravotní pomůcky a provádí jednoduché kompletační práce.

Více akcí

Jaroslav Šaroch


má technické vzdělání je kurátor, tj. předseda představenstva evangelického sboru v Libčicích nad Vltavou. K Evangelické církvi a libčickému sboru se připojil před asi 20 lety. Postupně byl víc a víc zapojen do práce na rekonstrukci fary, které se proměňuje v komunitní centrum.

Více akcí

Miloš Skýpala


je jednatelem a spolumajitelem strojírenské společnosti CBG AUTOMATION , která se specializuje na automatizaci a robotiku. V projektu rekonstrukce farní budovy pro církevní školu se podílel na projektovém řízení a to v oblasti technické, finanční a organizační. Je členem ekonomické rady farnosti, kde se podílí na přípravě dalšího rozvoje aktivit ve farní budově a celkovém modelu vyrovnaného hospodaření.

Více akcí

Josef Suchár


je farář, zakladatel Sdružení Neratov. Původně vyučený elektrikář, který byl v roce 1986 tajně vysvěcen na kněze. Po sametové revoluci se přihlásil do diecéze Hradec Králové, později se stal členem Diecézní charity Hradec Králové, jejímž byl dlouholetým prezidentem. Od roku 1992 spravuje Římskokatolickou farnost v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Díky jeho činnosti se podařilo obnovit místní život a zvýšit počet stálých obyvatel a také opravit barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, dnes známý i díky prosklené střeše. Sdružení Neratov, které spolu se svými spolupracovníky založil, se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem a provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení. Je nositelem Stříbrné pamětní medaile Senátu z roku 2015.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.