úterý
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tischnerova abeceda

Literární večery

Silou Józefa Tischnera byl nedogmatický pohled na křesťanské učení, schopnost klást na první pohled jednoduché, ale zcela fundamentální otázky, které promýšlel ve vztahu k bytí člověka ve světě a hluboké víře. Jedním z důležitých témat pro něj byla naděje, zásadní v přelomových, nejistých dobách. Tischner je přesvědčen, že je nevyhnutelné jednat z perspektivy naděje, mít „naději na naději“.

Józef Tischner (1931–2000), kněz a filosof, představuje výraznou postavu polského myšlení, jeho vliv však překračuje hranice Polska. Vyšel z fenomenologické škol Romana Ingardena, od 70. let byl výraznou postavou disentu, stal se prvním kaplanem hnutí Solidarność. Dětství prožil v tatranském Podhalí, které pro něj bylo celý život důležité. V letech 1982–1985 a 1997–2000 byl děkanem Filozofické fakulty Papežské teologické akademie. V roce 1982 se podílel na vzniku vídeňského Institutu věd o člověku (Institut für Wissenschaft der Menschen), který vznikl za účelem propojení západních myslitelů s intelektuály z východního bloku. Po pádu komunismu zdůrazňoval význam etiky v nově kapitalistických společnostech.

Večer je věnován památce básníka, překladatele a dlouholetého kastelána na hradě Pecka Jiřího Červenky (5. 3. 1943 – 30. 5. 2021), symbolicky v den jeho narozenin. Tischnerova abeceda byla poslední knihou, kterou Jiří Červenka přeložil. Do češtiny přebásnil také verše Wojciecha Bonowicze.

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s Polským institutem a nakladatelstvím Triáda.

Debata bude konsekutivně tlumočena

Moderuje: Daniela Brůhová

Hosté

Wojciech Bonowicz


je polský básník a novinář. Je fejetonistou katolického týdeníku Tygodnik Powszechny, angažuje se v pomoci lidem s postižením a znevýhodněním. Životu a dílu filozofa a kněze Józefa Tischnera se Bonowicz věnuje dlouhodobě, publikoval jeho biografii, vzpomínkovou knihu nebo výbor z myšlenek Alfabet Tischnera, který vyšel česky jako Tischnerova abeceda (Triáda 2022) v překladu Jiřího Červenky, který po jeho smrti dokončil Martin Veselka.

Více akcí

Tomasz Dostatni OP


je polský dominikán, publicista a duchovní doprovázející. V letech 1990–1995 působil v pražském dominikánském klášteře jako novicmistr a farář polské farnosti,založil zde centrum křesťanské kultury. V letech 1995–2000 byl ředitelem nakladatelství W drodze v Poznani. Je členem redakční rady Salve. V češtině mu vyšly rozhovory s Tomášem Halíkem a s Dominikem Dukou.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Tischnerova abeceda

úterý 5. 3. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Literární večery

Silou Józefa Tischnera byl nedogmatický pohled na křesťanské učení, schopnost klást na první pohled jednoduché, ale zcela fundamentální otázky, které promýšlel ve vztahu k bytí člověka ve světě a hluboké víře. Jedním z důležitých témat pro něj byla naděje, zásadní v přelomových, nejistých dobách. Tischner je přesvědčen, že je nevyhnutelné jednat z perspektivy naděje, mít „naději na naději“.

Józef Tischner (1931–2000), kněz a filosof, představuje výraznou postavu polského myšlení, jeho vliv však překračuje hranice Polska. Vyšel z fenomenologické škol Romana Ingardena, od 70. let byl výraznou postavou disentu, stal se prvním kaplanem hnutí Solidarność. Dětství prožil v tatranském Podhalí, které pro něj bylo celý život důležité. V letech 1982–1985 a 1997–2000 byl děkanem Filozofické fakulty Papežské teologické akademie. V roce 1982 se podílel na vzniku vídeňského Institutu věd o člověku (Institut für Wissenschaft der Menschen), který vznikl za účelem propojení západních myslitelů s intelektuály z východního bloku. Po pádu komunismu zdůrazňoval význam etiky v nově kapitalistických společnostech.

Večer je věnován památce básníka, překladatele a dlouholetého kastelána na hradě Pecka Jiřího Červenky (5. 3. 1943 – 30. 5. 2021), symbolicky v den jeho narozenin. Tischnerova abeceda byla poslední knihou, kterou Jiří Červenka přeložil. Do češtiny přebásnil také verše Wojciecha Bonowicze.

Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s Polským institutem a nakladatelstvím Triáda.

Debata bude konsekutivně tlumočena

Moderuje: Daniela Brůhová

Hosté

Wojciech Bonowicz


je polský básník a novinář. Je fejetonistou katolického týdeníku Tygodnik Powszechny, angažuje se v pomoci lidem s postižením a znevýhodněním. Životu a dílu filozofa a kněze Józefa Tischnera se Bonowicz věnuje dlouhodobě, publikoval jeho biografii, vzpomínkovou knihu nebo výbor z myšlenek Alfabet Tischnera, který vyšel česky jako Tischnerova abeceda (Triáda 2022) v překladu Jiřího Červenky, který po jeho smrti dokončil Martin Veselka.

Více akcí

Tomasz Dostatni OP


je polský dominikán, publicista a duchovní doprovázející. V letech 1990–1995 působil v pražském dominikánském klášteře jako novicmistr a farář polské farnosti,založil zde centrum křesťanské kultury. V letech 1995–2000 byl ředitelem nakladatelství W drodze v Poznani. Je členem redakční rady Salve. V češtině mu vyšly rozhovory s Tomášem Halíkem a s Dominikem Dukou.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.