čtvrtek
29. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Homosexualita v Bibli

Revue Salve

Otázka homosexuálních vztahů budí v církvích stále silné emoce. Odpůrci stejnopohlavních vztahů často argumentují Biblí. Co ale vlastně Bible o homosexualitě říká? Jak tyto pasáže dnes číst? Můžeme z toho vůbec vyvozovat nějaké závěry?

Debata navazuje na revue Salve 3/23 LGBTQ+.

Foto: Libuše Jarcovjáková

Moderuje: Tomáš Sixta

Hosté

Martin Prudký


je teolog se zaměřením na literaturu Starého zákona, exegezi narativních textů (zejm. kniha Genesis), metodologii výkladu a interpretaci Bible, biblickou teologii. Je vedoucím katedry Starého zákona Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a jejím proděkanem pro vědeckou činnost. Spolu s Janem Roskovcem je autorem teologického stanoviska ČCE k problematice homosexuálních vztahů.

Více akcí

Jan Roskovec


je teolog se zaměřením na interpretaci pavlovských a janovských spisů a postavu historického Ježíše. Je děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze, docentem na katedře Nového zákona a ředitelem Centra biblických studií. Spolu s Martinem Prudkým je autorem teologického stanoviska ČCE k problematice homosexuálních vztahů.

Více akcí

Mireia Ryšková


je teoložka, biblistka se zaměřením na počátky křesťanství a teologii apoštola Pavla. Od roku 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je autorkou knih Pavel z Tarsu a jeho svět (2014), Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona (2019) či Hledání Boží tváře (2020).

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Homosexualita v Bibli

čtvrtek 29. 2. 2024 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Revue Salve

Otázka homosexuálních vztahů budí v církvích stále silné emoce. Odpůrci stejnopohlavních vztahů často argumentují Biblí. Co ale vlastně Bible o homosexualitě říká? Jak tyto pasáže dnes číst? Můžeme z toho vůbec vyvozovat nějaké závěry?

Debata navazuje na revue Salve 3/23 LGBTQ+.

Foto: Libuše Jarcovjáková

Moderuje: Tomáš Sixta

Hosté

Martin Prudký


je teolog se zaměřením na literaturu Starého zákona, exegezi narativních textů (zejm. kniha Genesis), metodologii výkladu a interpretaci Bible, biblickou teologii. Je vedoucím katedry Starého zákona Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a jejím proděkanem pro vědeckou činnost. Spolu s Janem Roskovcem je autorem teologického stanoviska ČCE k problematice homosexuálních vztahů.

Více akcí

Jan Roskovec


je teolog se zaměřením na interpretaci pavlovských a janovských spisů a postavu historického Ježíše. Je děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze, docentem na katedře Nového zákona a ředitelem Centra biblických studií. Spolu s Martinem Prudkým je autorem teologického stanoviska ČCE k problematice homosexuálních vztahů.

Více akcí

Mireia Ryšková


je teoložka, biblistka se zaměřením na počátky křesťanství a teologii apoštola Pavla. Od roku 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je autorkou knih Pavel z Tarsu a jeho svět (2014), Doba Ježíše Nazaretského: Historicko-teologický úvod do Nového zákona (2019) či Hledání Boží tváře (2020).

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.