úterý
24. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Canto ostinato | Prožitky blízké zimy

Literární večery

Uvedení nového románu Pavla Kolmačky Canto ostinato. Prožitky blízké zimy (Triáda 2023), který se zaměřuje na poslední dny člověka, starého muže, jehož doprovázejí a následně a zaopatřují jeho dospělé děti.

Tato situace v každém ze zúčastněných oživuje jejich nedávné i dávno minulé jednání a paměť na činy jejich vrstevníků, potomků a předků, z nichž vyrostly současné životní vztahy.

Významnými účastníky tohoto času milosti se stávají zemřelí. Jejich tváře se dožadují, aby se o nich vyprávělo, a jejich hlasům, hlásícím se o slovo, je právě v tomto čase dopřáváno sluchu víc než jindy.

Jednou z metafor, které román rozvíjí, je podobnost života a hudby, které „stojí na repeticích“. Pochopit své místo v životě pak znamená nahlédnout opakující se motivy, a dosáhnout tak proměny životního směřování od začarovaného kruhu ke svobodnému, tvůrčímu přijetí výchozích podmínek.

Hosté

Pavel Kolmačka


je básník a prozaik. Pracoval jako asistent v průmyslovém podniku, ošetřovatel, překladatel, redaktor, učitel, v současné době se živí knižními překlady, výukou cizích jazyků, pastevectvím a včelařstvím. Publikovat začal v osmdesátých letech v samizdatu, mimo jiné ve sborníku Básně in margine (1989) společně s Ewaldem Murrerem, Bohdanem Chlíbcem a Miroslavem Salavou. Samostatně vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos, Viděl jsi, že jsi, Moře, Wittgenstein bije žáka a Život lidí, zvířat, rostlin, včel a deníkovou prózu Jedna věta a román Stopy za obzor.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Canto ostinato | Prožitky blízké zimy

úterý 24. 10. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Literární večery

Uvedení nového románu Pavla Kolmačky Canto ostinato. Prožitky blízké zimy (Triáda 2023), který se zaměřuje na poslední dny člověka, starého muže, jehož doprovázejí a následně a zaopatřují jeho dospělé děti.

Tato situace v každém ze zúčastněných oživuje jejich nedávné i dávno minulé jednání a paměť na činy jejich vrstevníků, potomků a předků, z nichž vyrostly současné životní vztahy.

Významnými účastníky tohoto času milosti se stávají zemřelí. Jejich tváře se dožadují, aby se o nich vyprávělo, a jejich hlasům, hlásícím se o slovo, je právě v tomto čase dopřáváno sluchu víc než jindy.

Jednou z metafor, které román rozvíjí, je podobnost života a hudby, které „stojí na repeticích“. Pochopit své místo v životě pak znamená nahlédnout opakující se motivy, a dosáhnout tak proměny životního směřování od začarovaného kruhu ke svobodnému, tvůrčímu přijetí výchozích podmínek.

Hosté

Pavel Kolmačka


je básník a prozaik. Pracoval jako asistent v průmyslovém podniku, ošetřovatel, překladatel, redaktor, učitel, v současné době se živí knižními překlady, výukou cizích jazyků, pastevectvím a včelařstvím. Publikovat začal v osmdesátých letech v samizdatu, mimo jiné ve sborníku Básně in margine (1989) společně s Ewaldem Murrerem, Bohdanem Chlíbcem a Miroslavem Salavou. Samostatně vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos, Viděl jsi, že jsi, Moře, Wittgenstein bije žáka a Život lidí, zvířat, rostlin, včel a deníkovou prózu Jedna věta a román Stopy za obzor.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.