pondělí
13. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Pluralita a kulturní války

Aktuální společenská témata

Žijeme ve stále polarizovanější společnosti. Mezi vyhraněnými názorovými tábory se prohlubují nepřekonatelné příkopy. Jak v takové situaci pečovat o pluralitu, která je bytostně lidská a žádoucí, která nás může někam posouvat? Jak odstraňovat neporozumění, aby byl ještě možný dialog? A kde držet meze toho, co je ještě přípustné?

Akce je součástí programu Týdne svobody

https://www.korzonarodni.cz/tyden-svobody

Moderuje: Petr Fischer

Hosté

Václav Bělohradský


je český filosof a sociolog. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu. Působil též jako hostující profesor na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Více akcí

Zora Hesová


je politoložka. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii. Je badatelkou Centra globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR a odbornou asistentkou na Ústavu politilogie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s Pavlem Baršou a Ondřejem Slačálkem je editorkou sborníku Central European Culture Wars: Beyond Poct-communism and Populism (2021).

Více akcí

Ondřej Lánský


odborně se věnuje teoriím elit a vztahem oligarchie a demokracie. Zabývá se také konceptem resilience v politické teorii. Je vedoucím Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR a a zároveň je zapojen do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Přednáší na katedře občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Pluralita a kulturní války

pondělí 13. 11. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Žijeme ve stále polarizovanější společnosti. Mezi vyhraněnými názorovými tábory se prohlubují nepřekonatelné příkopy. Jak v takové situaci pečovat o pluralitu, která je bytostně lidská a žádoucí, která nás může někam posouvat? Jak odstraňovat neporozumění, aby byl ještě možný dialog? A kde držet meze toho, co je ještě přípustné?

Akce je součástí programu Týdne svobody

https://www.korzonarodni.cz/tyden-svobody

Moderuje: Petr Fischer

Hosté

Václav Bělohradský


je český filosof a sociolog. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu. Působil též jako hostující profesor na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Více akcí

Zora Hesová


je politoložka. Vystudovala politologii, filosofii a islamologii. Je badatelkou Centra globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR a odbornou asistentkou na Ústavu politilogie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s Pavlem Baršou a Ondřejem Slačálkem je editorkou sborníku Central European Culture Wars: Beyond Poct-communism and Populism (2021).

Více akcí

Ondřej Lánský


odborně se věnuje teoriím elit a vztahem oligarchie a demokracie. Zabývá se také konceptem resilience v politické teorii. Je vedoucím Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR a a zároveň je zapojen do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Přednáší na katedře občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.