čtvrtek
15. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA | Katolická církev v časech komunistického pronásledování 1948–1968.

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka

Žádné jiné století lidských dějin nepřineslo tolik mučedníků a vyznavačů pro víru jako století dvacáté. Dějiny církve v českých zemích v poválečné době, především v padesátých, ale i šedesátých letech, velmi připomínají historii církve v dobách pronásledování prvních křesťanů. V této nedávné době nacházíme perzekvované biskupy, kněze i laické věřící, kteří vydali velké svědectví víry, když snášeli ponižování i mučení, strávili dlouhá léta ve vězení, mnozí přinesli i oběť vlastního života.

Bilance církve v českých zemích v období komunistické totality je zdrcující. V dlouholeté internaci byli drženi biskupové (Josef Beran, Josef Matocha, Josef Hlouch, Karel Skoupý), někteří z nich navíc vězněni (Stanislav Zela, Ladislav Hlad, Karel Otčenášek, Štěpán Trochta), odsouzeno a vězněno bylo 400–500 diecézních kněží, 350 řeholníků a stovky řeholních sester. Došlo k likvidaci mužských klášterů a internaci všech řeholníků, zabrání klášterů řeholnic a izolaci sester v centralizačních střediscích. Totalitní moc likvidovala rovněž Charitu, Orla, Katolickou akci, bohoslovecké semináře, mládežnické organizace, byla přiškrcena farní pastorace. Jména mnohých vyznavačů i mučedníků zůstávají většině národa stále neznámá…

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Vojtěch Vlček


vystudoval obor historie – český jazyk na Filosofické fakultě Ostravské univerzity. Vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce a externě na Ostravské univerzitě. Dlouhodobě se podílí na projektech České křesťanské akademie v Praze (zejména na Martyrologiu katolické církve v českých zemích ve 20. století) a v poslední době na projektu Ústavu pro studium totalitních režimů Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989). Publikoval řadu odborných studií a popularizačních článků především o perzekuci řeholí a diecézních kněží v období komunistické totality (zejména v 50. a 60. letech) a osudech katolické církve v zemích střední a východní Evropy. Je autorem řady knih, z nichž připomeňme alespoň tři – Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964 (2004), Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel – rozhovory s knězi a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989 (2006), Totalitám navzdory (2011).

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA | Katolická církev v časech komunistického pronásledování 1948–1968.

čtvrtek 15. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka

Žádné jiné století lidských dějin nepřineslo tolik mučedníků a vyznavačů pro víru jako století dvacáté. Dějiny církve v českých zemích v poválečné době, především v padesátých, ale i šedesátých letech, velmi připomínají historii církve v dobách pronásledování prvních křesťanů. V této nedávné době nacházíme perzekvované biskupy, kněze i laické věřící, kteří vydali velké svědectví víry, když snášeli ponižování i mučení, strávili dlouhá léta ve vězení, mnozí přinesli i oběť vlastního života.

Bilance církve v českých zemích v období komunistické totality je zdrcující. V dlouholeté internaci byli drženi biskupové (Josef Beran, Josef Matocha, Josef Hlouch, Karel Skoupý), někteří z nich navíc vězněni (Stanislav Zela, Ladislav Hlad, Karel Otčenášek, Štěpán Trochta), odsouzeno a vězněno bylo 400–500 diecézních kněží, 350 řeholníků a stovky řeholních sester. Došlo k likvidaci mužských klášterů a internaci všech řeholníků, zabrání klášterů řeholnic a izolaci sester v centralizačních střediscích. Totalitní moc likvidovala rovněž Charitu, Orla, Katolickou akci, bohoslovecké semináře, mládežnické organizace, byla přiškrcena farní pastorace. Jména mnohých vyznavačů i mučedníků zůstávají většině národa stále neznámá…

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Vojtěch Vlček


vystudoval obor historie – český jazyk na Filosofické fakultě Ostravské univerzity. Vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce a externě na Ostravské univerzitě. Dlouhodobě se podílí na projektech České křesťanské akademie v Praze (zejména na Martyrologiu katolické církve v českých zemích ve 20. století) a v poslední době na projektu Ústavu pro studium totalitních režimů Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989). Publikoval řadu odborných studií a popularizačních článků především o perzekuci řeholí a diecézních kněží v období komunistické totality (zejména v 50. a 60. letech) a osudech katolické církve v zemích střední a východní Evropy. Je autorem řady knih, z nichž připomeňme alespoň tři – Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964 (2004), Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel – rozhovory s knězi a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989 (2006), Totalitám navzdory (2011).

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.