čtvrtek
13. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vztahové orientace a věda

Aktuální společenská témata

V katolickém prostředí zaznívají v době kulturních válek často velmi protichůdné názory na život lidí s menšinovou citovou orientací a nesouladnou rodovou identitou.

Argumentace se často vrací k otázce, co je příčinou vzniku odlišnosti samé. Jaké odpovědi přináší poznatky soudobé vědy? Které okolnosti ve vývoji člověka se mohou podílet na formování jeho vztahového prožívání a vnímání vlastní identity? Mělo a má smyl hledání „genu“ homosexuality? Jakou roli v této otázce hraje sociální prostředí a naše kulturní nastavení?

(Foto: Libuše Jarcovjáková)

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Dagmar Křížková


je absolventka 1. lékařské fakulty UK a dálkového magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V roce 1992 se podílela na založení ekumenického společenství Logos a byla jeho první předsedkyní. V následujících letech spolupracovala s SOS centrem Střediska křesťanské pomoci Diakonie CČE, kde v r. 1994 zahájila provoz Gay linka pomoci. V posledních 23 letech se věnovala soukromé lékařské praxi v oboru psychiatrie, sexuologie a psychoterapie.

Více akcí

Lukáš Kubička


je evoluční ekolog, římský katolík, gay; působí jako odborný asistent na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se zejména příčinami rozdílů mezi pohlavími a mechanismy určení pohlaví u obratlovců.

Více akcí

Ivo Procházka


je sexuolog, od roku 1986 působil v Sexuologickém ústavu 1. LF UK a VFN v Praze, od roku 1991 roku také jako soudní znalec. Angažoval se v rámci své profese v práci s lidmi s odlišnou vztahovou orientací a genderovou identitou, je členem České společnosti AIDS pomoc, v  letech 2007 až 2013 byl jejím předsedou.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Vztahové orientace a věda

čtvrtek 13. 4. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

V katolickém prostředí zaznívají v době kulturních válek často velmi protichůdné názory na život lidí s menšinovou citovou orientací a nesouladnou rodovou identitou.

Argumentace se často vrací k otázce, co je příčinou vzniku odlišnosti samé. Jaké odpovědi přináší poznatky soudobé vědy? Které okolnosti ve vývoji člověka se mohou podílet na formování jeho vztahového prožívání a vnímání vlastní identity? Mělo a má smyl hledání „genu“ homosexuality? Jakou roli v této otázce hraje sociální prostředí a naše kulturní nastavení?

(Foto: Libuše Jarcovjáková)

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Dagmar Křížková


je absolventka 1. lékařské fakulty UK a dálkového magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V roce 1992 se podílela na založení ekumenického společenství Logos a byla jeho první předsedkyní. V následujících letech spolupracovala s SOS centrem Střediska křesťanské pomoci Diakonie CČE, kde v r. 1994 zahájila provoz Gay linka pomoci. V posledních 23 letech se věnovala soukromé lékařské praxi v oboru psychiatrie, sexuologie a psychoterapie.

Více akcí

Lukáš Kubička


je evoluční ekolog, římský katolík, gay; působí jako odborný asistent na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se zejména příčinami rozdílů mezi pohlavími a mechanismy určení pohlaví u obratlovců.

Více akcí

Ivo Procházka


je sexuolog, od roku 1986 působil v Sexuologickém ústavu 1. LF UK a VFN v Praze, od roku 1991 roku také jako soudní znalec. Angažoval se v rámci své profese v práci s lidmi s odlišnou vztahovou orientací a genderovou identitou, je členem České společnosti AIDS pomoc, v  letech 2007 až 2013 byl jejím předsedou.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.