čtvrtek
1. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA | Debatní večer s ředitelem Maďarského institutu v Praze Róbertem Kissem Szemánem

Literární večery

Přednáška s debatou

Debata, která se vedla a stále vede o české katolické literatuře, vynesla na světlo řadu pozapomenutých osobností domácí literatury a odhalila síly a tendence, které působily v české kultuře, publicistice i politice. Díky objevným pracím byl kulturní a literární život českých katolických nebo s katolicismem sympatizujících osobností vtažen do širších, evropských souvislostí a kontextů.

Známe tak klíčové impulzy, které k nám pronikaly z Francie, známe rámcově tendence, jimiž působilo německojazyčné prostředí, tušíme, v čem se odlišovala situace v Polsku. Velkou neznámou nicméně stále představuje literární a kulturní dění katolického prostředí v Maďarsku, dřívějším Uhersku. Co se skrývá za těžko překročitelnou jazykovou bariérou? Jak se proměňovalo a umělecky působilo katolické milieu v zemi, s níž jsme po staletí tvořili jeden celek? Jaké tendence, mechanismy a síly zde fungovaly, v čem se liší a v čem jsou naopak blízké?

Vstupné dobrovolné.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Róbert Kiss Szemán


je profesor slovanských literatur na Budapešťské univerzitě a současný ředitel Maďarského institutu v Praze.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA | Debatní večer s ředitelem Maďarského institutu v Praze Róbertem Kissem Szemánem

čtvrtek 1. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Přednáška s debatou

Debata, která se vedla a stále vede o české katolické literatuře, vynesla na světlo řadu pozapomenutých osobností domácí literatury a odhalila síly a tendence, které působily v české kultuře, publicistice i politice. Díky objevným pracím byl kulturní a literární život českých katolických nebo s katolicismem sympatizujících osobností vtažen do širších, evropských souvislostí a kontextů.

Známe tak klíčové impulzy, které k nám pronikaly z Francie, známe rámcově tendence, jimiž působilo německojazyčné prostředí, tušíme, v čem se odlišovala situace v Polsku. Velkou neznámou nicméně stále představuje literární a kulturní dění katolického prostředí v Maďarsku, dřívějším Uhersku. Co se skrývá za těžko překročitelnou jazykovou bariérou? Jak se proměňovalo a umělecky působilo katolické milieu v zemi, s níž jsme po staletí tvořili jeden celek? Jaké tendence, mechanismy a síly zde fungovaly, v čem se liší a v čem jsou naopak blízké?

Vstupné dobrovolné.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Róbert Kiss Szemán


je profesor slovanských literatur na Budapešťské univerzitě a současný ředitel Maďarského institutu v Praze.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.