čtvrtek
26. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ | Čeští a němečtí křesťané v protektorátu Čechy a Morava, v odtrženém pohraničí a na frontách 2. světové války.

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Okupace vnitrozemí Čech a Moravy 15. března 1939 postavila český národ a společnost do tvrdé reality. Bylo nutné semknout síly k záchraně národní existence, rozvinout nejrůznější formy odporu a být ochoten zapojit se do boje za osvobození země. Jakou roli v této situaci sehráli křesťané a církve v protektorátu, v odtrženém pohraničí a v exilu?

České národní společenství se po březnové okupaci ocitlo v rozporuplné situaci. Jeho elity a aktivní vrstvy se v podmínkách nesvobody a ohrožení pokusily na jedné straně nalézt jakousi strategii koexistence, jejich radikální část se však rozhodla okupační moci vzepřít a vstoupila do odboje, ou loajalita to doma i v zahraničí. V průběhu války s narůstajícími represemi nacistů prostor pro obezřetnu ovládla kolaborace a aktivismus. Církve byly relativně svébytným prostorem, kde se posilovala náboženská i národní identita a rodila se vůle k odporu a solidaritě s ohroženými. V tomto čase, kdy věřící prošli zkouškou vlastní důvěryhodnosti, křesťané české národnosti z velké části obstáli, v německém prostředí pak mnozí od počátečního národního nadšení došli k vystřízlivění a sebereflexi.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Jan Stříbrný


je historik, působil jako dlouholetý viceprezident České křesťanské akademie, zodpovědný za historické výzkumné projekty. Zabýval se historií druhého odboje a po r. 1989 se věnuje českým církevním dějinám ve 20. století, zejména v letech německé okupace a druhé světové války.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ | Čeští a němečtí křesťané v protektorátu Čechy a Morava, v odtrženém pohraničí a na frontách 2. světové války.

čtvrtek 26. 1. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Okupace vnitrozemí Čech a Moravy 15. března 1939 postavila český národ a společnost do tvrdé reality. Bylo nutné semknout síly k záchraně národní existence, rozvinout nejrůznější formy odporu a být ochoten zapojit se do boje za osvobození země. Jakou roli v této situaci sehráli křesťané a církve v protektorátu, v odtrženém pohraničí a v exilu?

České národní společenství se po březnové okupaci ocitlo v rozporuplné situaci. Jeho elity a aktivní vrstvy se v podmínkách nesvobody a ohrožení pokusily na jedné straně nalézt jakousi strategii koexistence, jejich radikální část se však rozhodla okupační moci vzepřít a vstoupila do odboje, ou loajalita to doma i v zahraničí. V průběhu války s narůstajícími represemi nacistů prostor pro obezřetnu ovládla kolaborace a aktivismus. Církve byly relativně svébytným prostorem, kde se posilovala náboženská i národní identita a rodila se vůle k odporu a solidaritě s ohroženými. V tomto čase, kdy věřící prošli zkouškou vlastní důvěryhodnosti, křesťané české národnosti z velké části obstáli, v německém prostředí pak mnozí od počátečního národního nadšení došli k vystřízlivění a sebereflexi.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Jan Stříbrný


je historik, působil jako dlouholetý viceprezident České křesťanské akademie, zodpovědný za historické výzkumné projekty. Zabýval se historií druhého odboje a po r. 1989 se věnuje českým církevním dějinám ve 20. století, zejména v letech německé okupace a druhé světové války.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.