středa
9. 6.
19:30

LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Žena v církvi

Rozpravy o církvi

Rovnost mužů a žen před Kristem hlásal už svatý Pavel v listu Galaťanům: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. Jak vypadá postavení ženy v církvi dnes? Kam by se mohlo/mělo vyvíjet? Jaké podoby může mít role ženy v církvi? Jak vypadá diskuse za našimi hranicemi?

Důstojnost ženy je výrazně tematizována v různých dokumentech II. vatikánského koncilu, v závěrečném poselství se zde říká: Nastává hodina, a již nastala, kdy se plně rozvíjí povolání ženy, hodina, kdy žena získává ve společnosti možnosti, vliv, vyzařování, jakých dosud nedosáhla. Proto ve chvíli, kdy lidstvo prochází tak hlubokou proměnou, mohou ženy, osvícené duchem evangelia, pomoci lidstvu, ohroženému úpadkem.

Pavel VI. v promluvě k účastníkům národního setkání italského ženského střediska (6. 12. 1976) řekl: V křesťanství víc než v kterém jiném náboženství má žena od počátku zvláštní důstojné postavení. O tom nám podává mnoho a nikoli nepatrných důkazů Nový zákon. (…) Je očividné, že žena je určena, aby byla součástí živé a činorodé struktury křesťanství tak výrazným způsobem, že snad ještě nebyly využity všechny tyto možnosti.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Ludmila Böhmová


je spoluzakladatelka obecně prospěšné společnosti SIRIRI, která se ve Středoafrické republice věnuje podpoře vzdělávání. Je matkou šesti dětí a babičkou 21 vnoučat.

Více akcí

Kristina Koldinská


je právnička. Na Právnické fakultě UK vyučuje na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci výzkumu se zajímá o rovnost pohlaví, sociální právo EU, koordinaci sociálního zabezpečení a sociální asistenci. Je členkou komunity Sant'Egidio.

Více akcí

Angelika Pintířová


je boromejka, původní profesí zdravotní sestra. V současnosti pracuje ve Výchovném ústavu a Středisku výchovné péče Klíčov. Na VOŠ Svatojánská kolej učí dramatickou výchovu. V Českém rozhlase moderuje pořad Jak to vidí… Ve známost vešla coby ošetřovatelka Václava Havla v závěru jeho života.

Více akcí

Francesca Šimuniová OSB


je benediktinka, je abatyší česko-německého opatství Venio. Po studiu pedagogiky pracovala se seniory a lidmi s postižením, v pražském benediktinském klášteře na Bílé Hoře rozvíjela před svým zvolením ekumenické aktivity, sama byla původně pokřtěná v českobratrské církvi evangelické.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Žena v církvi

středa 9. 6. 2021 v 19.30 hod.
LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Rozpravy o církvi

Rovnost mužů a žen před Kristem hlásal už svatý Pavel v listu Galaťanům: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. Jak vypadá postavení ženy v církvi dnes? Kam by se mohlo/mělo vyvíjet? Jaké podoby může mít role ženy v církvi? Jak vypadá diskuse za našimi hranicemi?

Důstojnost ženy je výrazně tematizována v různých dokumentech II. vatikánského koncilu, v závěrečném poselství se zde říká: Nastává hodina, a již nastala, kdy se plně rozvíjí povolání ženy, hodina, kdy žena získává ve společnosti možnosti, vliv, vyzařování, jakých dosud nedosáhla. Proto ve chvíli, kdy lidstvo prochází tak hlubokou proměnou, mohou ženy, osvícené duchem evangelia, pomoci lidstvu, ohroženému úpadkem.

Pavel VI. v promluvě k účastníkům národního setkání italského ženského střediska (6. 12. 1976) řekl: V křesťanství víc než v kterém jiném náboženství má žena od počátku zvláštní důstojné postavení. O tom nám podává mnoho a nikoli nepatrných důkazů Nový zákon. (…) Je očividné, že žena je určena, aby byla součástí živé a činorodé struktury křesťanství tak výrazným způsobem, že snad ještě nebyly využity všechny tyto možnosti.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Ludmila Böhmová


je spoluzakladatelka obecně prospěšné společnosti SIRIRI, která se ve Středoafrické republice věnuje podpoře vzdělávání. Je matkou šesti dětí a babičkou 21 vnoučat.

Více akcí

Kristina Koldinská


je právnička. Na Právnické fakultě UK vyučuje na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci výzkumu se zajímá o rovnost pohlaví, sociální právo EU, koordinaci sociálního zabezpečení a sociální asistenci. Je členkou komunity Sant'Egidio.

Více akcí

Angelika Pintířová


je boromejka, původní profesí zdravotní sestra. V současnosti pracuje ve Výchovném ústavu a Středisku výchovné péče Klíčov. Na VOŠ Svatojánská kolej učí dramatickou výchovu. V Českém rozhlase moderuje pořad Jak to vidí… Ve známost vešla coby ošetřovatelka Václava Havla v závěru jeho života.

Více akcí

Francesca Šimuniová OSB


je benediktinka, je abatyší česko-německého opatství Venio. Po studiu pedagogiky pracovala se seniory a lidmi s postižením, v pražském benediktinském klášteře na Bílé Hoře rozvíjela před svým zvolením ekumenické aktivity, sama byla původně pokřtěná v českobratrské církvi evangelické.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.