čtvrtek
4. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Katolíci za druhé republiky | Debata nad knihou Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)

Centrum teologie a umění ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají debatu nad knihou literárního historika Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939) (Academia 2010).

Nová kniha známého literárního historika Jaroslava Meda, zabývající se literárním životem za druhé republiky, tedy vztahy spisovatelů a publicistů k dramatickým společenskohis­torickým událostem v Čechách na sklonku období demokracie a v předvečer druhé světové války, ukazuje mimo jiné na výjimečné postavení katolicky orientovaných autorů, pro něž měly dramatické události dané doby mnohem komplexnější značení. Katoličtí intelektuálové v období první republiky soustavně poukazovali na postupně se hromadící problémy liberální demokracie a kapitalismu, na sociální nespravedlnost, polemizovali se světonázorem T. G. Masaryka, kladli otázky po smyslu vlastenectví atd. Jak působení katolíků v předvečer a pak i v době „národní katastrofy“ hodnotit? Jaká témata tehdejší doby jsou pro nás stále aktuální? Jakým způsobem postoje za druhé republiky ovlivňovaly vztah církve a společnosti po zbytek 20. století?

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Jaroslav Med


byl český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog. Přednášel na Filozofické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK českou a světovou literaturu. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, především poezií.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Katolíci za druhé republiky | Debata nad knihou Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)

čtvrtek 4. 11. 2010 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Centrum teologie a umění ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají debatu nad knihou literárního historika Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939) (Academia 2010).

Nová kniha známého literárního historika Jaroslava Meda, zabývající se literárním životem za druhé republiky, tedy vztahy spisovatelů a publicistů k dramatickým společenskohis­torickým událostem v Čechách na sklonku období demokracie a v předvečer druhé světové války, ukazuje mimo jiné na výjimečné postavení katolicky orientovaných autorů, pro něž měly dramatické události dané doby mnohem komplexnější značení. Katoličtí intelektuálové v období první republiky soustavně poukazovali na postupně se hromadící problémy liberální demokracie a kapitalismu, na sociální nespravedlnost, polemizovali se světonázorem T. G. Masaryka, kladli otázky po smyslu vlastenectví atd. Jak působení katolíků v předvečer a pak i v době „národní katastrofy“ hodnotit? Jaká témata tehdejší doby jsou pro nás stále aktuální? Jakým způsobem postoje za druhé republiky ovlivňovaly vztah církve a společnosti po zbytek 20. století?

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Jaroslav Med


byl český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog. Přednášel na Filozofické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK českou a světovou literaturu. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, především poezií.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.