středa
15. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PERLY HUDEBNÍ EMIGRACE | Jaroslav Šonský – housle, Jaroslav Pelikán – flétna, Tereza Pelikánová – violoncello, Gesine Tiefuhr (Německo) – cembalo

Hudba bez hranic

V programu zazní hudba skladatelů, kteří byli nuceni z důvodu války, politických nebo náboženských opustit svoji zemi. Tu ale následně proslavili svojí tvorbou v emigraci a zapsali se tak do světového hudebního odkazu. Stále aktuální téma emigrace a imigrace zde bude přiblíženo příklady osobností, kdo se s velmi těžkou životní situací vyrovnali tím nejlepším způsobem, vlastní tvůrčí aktivitou. Zvláště náročné bylo odloučení od vlasti pro skladatele, kteří odešli před totalitou ve své zemi, Bohuslava Martinů nebo Igora Stravinského. Ale ani emigrace z náboženských důvodů nebyla v dobách, kdy v Čechách panoval tuhý katolicismus, jednoduchá. To je příklad protestantské hudební rodiny Františka Bendy. I Jiří Čart a Domenicko Scarlatti žili a velkou část svého díla vytvořili v jiné zemi než ve své vlasti, odkud odešli za lepším žřivotem a uplatněním a podařilo se jim i jako cizincům dosáhnout velkého věhlasu.

Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech.

Pořádá: Spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Program:

Bohuslav Martinů: Promenády pro flétnu, housle a cembalo

Jiří Čart: Trio G dur pro housle, flétnu a cembalo

František Benda: Sonáta e moll pro flétnu a basso continuo

Domenico Scarlatti: Výběr ze sonát pro cembalo solo

Igor Stravinskij: Italská svita z baletu Pulcinella pro housle a cembalo

Program doplní slovem flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán, který si také na svou vlastní kůži vyzkoušel dlouhodobý pracovní pobyt až ve vzdálené Brazílii, a Martina Fialková, předsedkyně spolku České kořeny, spoluautorka stejnojmenných dokumentárních filmů. S fenoménem emigrace má hluboké osobní zkušenosti i houslista Jaroslav Šonský, který od roku 1975 žije ve Švédsku, odkud se teprve po roce 1989 znovu začal vracet do Česka a znovu zde rozvíjet své hudební aktivity.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PERLY HUDEBNÍ EMIGRACE | Jaroslav Šonský – housle, Jaroslav Pelikán – flétna, Tereza Pelikánová – violoncello, Gesine Tiefuhr (Německo) – cembalo

středa 15. 4. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba bez hranic

V programu zazní hudba skladatelů, kteří byli nuceni z důvodu války, politických nebo náboženských opustit svoji zemi. Tu ale následně proslavili svojí tvorbou v emigraci a zapsali se tak do světového hudebního odkazu. Stále aktuální téma emigrace a imigrace zde bude přiblíženo příklady osobností, kdo se s velmi těžkou životní situací vyrovnali tím nejlepším způsobem, vlastní tvůrčí aktivitou. Zvláště náročné bylo odloučení od vlasti pro skladatele, kteří odešli před totalitou ve své zemi, Bohuslava Martinů nebo Igora Stravinského. Ale ani emigrace z náboženských důvodů nebyla v dobách, kdy v Čechách panoval tuhý katolicismus, jednoduchá. To je příklad protestantské hudební rodiny Františka Bendy. I Jiří Čart a Domenicko Scarlatti žili a velkou část svého díla vytvořili v jiné zemi než ve své vlasti, odkud odešli za lepším žřivotem a uplatněním a podařilo se jim i jako cizincům dosáhnout velkého věhlasu.

Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech.

Pořádá: Spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Program:

Bohuslav Martinů: Promenády pro flétnu, housle a cembalo

Jiří Čart: Trio G dur pro housle, flétnu a cembalo

František Benda: Sonáta e moll pro flétnu a basso continuo

Domenico Scarlatti: Výběr ze sonát pro cembalo solo

Igor Stravinskij: Italská svita z baletu Pulcinella pro housle a cembalo

Program doplní slovem flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán, který si také na svou vlastní kůži vyzkoušel dlouhodobý pracovní pobyt až ve vzdálené Brazílii, a Martina Fialková, předsedkyně spolku České kořeny, spoluautorka stejnojmenných dokumentárních filmů. S fenoménem emigrace má hluboké osobní zkušenosti i houslista Jaroslav Šonský, který od roku 1975 žije ve Švédsku, odkud se teprve po roce 1989 znovu začal vracet do Česka a znovu zde rozvíjet své hudební aktivity.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.