čtvrtek
24. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA | Dramatická a rozporuplná epizoda ve vývoji českých zemí z pohledu literární iobecné historie.

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Existence českých zemí v rámci Česko-Slovenské republiky dosud vyvolává ostré polemiky mezi stoupenci různých ideových směrů, mnohdy však postavené na velmi chatrném historickém poznání. Jaká byla realita této tzv. druhé republiky a co jsou tradované mýty? Jaké postavení měla katolická církev a jakou roli sehrály katolické intelektuální a kulturní elity?

Přestože druhá republika trvala pouhých 167 dní (od 1. října 1938 do 15. března 1939), nelze její historii oddělit od předchozího československého dvacetiletí. Dlouhodobé ideové a politické spory, sociální a nacionální napětí však celonárodní trauma z důsledků mnichovské dohody zdramatizovalo. Kořeny řady problémů v době „národní katastrofy“ vystoupily do popředí. Kromě apelu na semknutí národa a návrat k starobylým národním a duchovním tradicím se zejména v prvních pomnichovských týdnech začali hledat viníci, přičemž zde silně zazníval hlas katolických publicistů a umělců. Při narůstající agresivitě nacistického Německa však od počátku roku 1939 došlo v jejich řadách k rychlému vystřízlivění a v naprosté většině se od té doby plně nasadili ve službě ohroženému národnímu společenství.

Hosté

Jaroslav Med


byl český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog. Přednášel na Filozofické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK českou a světovou literaturu. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, především poezií.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA | Dramatická a rozporuplná epizoda ve vývoji českých zemí z pohledu literární iobecné historie.

čtvrtek 24. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Existence českých zemí v rámci Česko-Slovenské republiky dosud vyvolává ostré polemiky mezi stoupenci různých ideových směrů, mnohdy však postavené na velmi chatrném historickém poznání. Jaká byla realita této tzv. druhé republiky a co jsou tradované mýty? Jaké postavení měla katolická církev a jakou roli sehrály katolické intelektuální a kulturní elity?

Přestože druhá republika trvala pouhých 167 dní (od 1. října 1938 do 15. března 1939), nelze její historii oddělit od předchozího československého dvacetiletí. Dlouhodobé ideové a politické spory, sociální a nacionální napětí však celonárodní trauma z důsledků mnichovské dohody zdramatizovalo. Kořeny řady problémů v době „národní katastrofy“ vystoupily do popředí. Kromě apelu na semknutí národa a návrat k starobylým národním a duchovním tradicím se zejména v prvních pomnichovských týdnech začali hledat viníci, přičemž zde silně zazníval hlas katolických publicistů a umělců. Při narůstající agresivitě nacistického Německa však od počátku roku 1939 došlo v jejich řadách k rychlému vystřízlivění a v naprosté většině se od té doby plně nasadili ve službě ohroženému národnímu společenství.

Hosté

Jaroslav Med


byl český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog. Přednášel na Filozofické fakultě UK a Katolické teologické fakultě UK českou a světovou literaturu. Zabýval se převážně českou katolicky orientovanou literaturou, především poezií.

Více akcí

Jaroslav Šebek


je historik a publicista. Působí v Historickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména politickým, sociálním a církevním dějinám 20. století. Je například autorem knih Za Boha, národ, pořádek nebo Mezi křížem a národem a desítek odborných studií. Spolupracuje s Českou televizí a od roku 2022 je členem Rady Českého rozhlasu.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.