sobota
26. 11.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA | kolokvium ETF UK a CTU UK

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne od 9 do 16 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

Kolokvium se bude zabývat historickou sakrální architekturou a jejími úpravami a aktualizacemi. Tento proces vytváří prostor, v němž se střetávají názory architekta, požadavky zadavatele a nároky památkové péče. Cílem setkání bude ukázat, že tato konfrontace v sobě nese významný pozitivní a kreativní potenciál, k jehož rozvinutí je však nezbytně nutné seznámit se s různými východisky a pohledy dotčených aktérů. Seminář je určen pro všechny, kdo se s problémy aktuálních liturgických úprav potýkají: pro teology, kněze, členy pastoračních rad, architekty, umělce apod. Kolokvium tedy představí zejména požadavky, které na úpravy historických prostor klade současná liturgika na straně jedné a teoretické zázemí, z nějž vyrůstají postoje památkové péče na straně druhé. V rámci kolokvia budou rovněž prezentovány některé stávající aktuální úpravy historické sakrální architektury.

Druhá část bude patřit panelové diskusi, k níž budou jako aktivní účastníci přizváni nejen přednášející, ale v první řadě účastníci semináře. Výsledky setkání budou zveřejněny formou sborníku. Kolokvium volně naváže na seminář „Liturgický prostor v současné architektuře“, který se konal na jaře r. 2009, a na mezinárodní konferenci k stejnému tématu, která se uskuteční 21. října 2011 na Katolické teologické fakultě v Praze.

Akreditace na seminář je bezplatná a probíhá formou přihlášení na kontaktní e-mailové adrese: jan.klipa@gmail.com>


PROGRAM KOLOKVIA:

9:00 Zahájení

9:30 Jan Klípa: Domus ecclesiae – locus discordiae? Život společenství a záchrana památky

diskuse

10:30 Petr Macek: Možnosti modernizace historického sakrálního prostoru. Současné koncepce památkové péče ve vztahu k „živým“ objektům

diskuse

11:30 Marek Štěpán: Tělo, světlo a ticho

diskuse

12:30–14:00 Oběd

Odpolední blok

14:00–16:00 Ukázky realizací s komentářem:

Norbert Schmidt: Podnět, krása i provokace. Intervence současného umění v kostele Nejsv. Salvátora v Praze

Marek Růžička: …tam jsem já uprostřed nich. Kaple Máří Magdalény pod Letnou

Pavel Kopeček: Na rozhraní starého a nového. Několik slov k úpravám liturgického prostoru kaple CMTF v Olomouci

Václav Vacek: Slavení liturgie v kostele v Letohradě

přestávka

16:15–17:30 Moderovaná diskuse na téma:

Kompetence a zodpovědnost při úpravách starších liturgických prostor.


Ohlasy v médiích

Centrum teologie a umění. Čtěte zde.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA | kolokvium ETF UK a CTU UK

sobota 26. 11. 2011 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne od 9 do 16 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

Kolokvium se bude zabývat historickou sakrální architekturou a jejími úpravami a aktualizacemi. Tento proces vytváří prostor, v němž se střetávají názory architekta, požadavky zadavatele a nároky památkové péče. Cílem setkání bude ukázat, že tato konfrontace v sobě nese významný pozitivní a kreativní potenciál, k jehož rozvinutí je však nezbytně nutné seznámit se s různými východisky a pohledy dotčených aktérů. Seminář je určen pro všechny, kdo se s problémy aktuálních liturgických úprav potýkají: pro teology, kněze, členy pastoračních rad, architekty, umělce apod. Kolokvium tedy představí zejména požadavky, které na úpravy historických prostor klade současná liturgika na straně jedné a teoretické zázemí, z nějž vyrůstají postoje památkové péče na straně druhé. V rámci kolokvia budou rovněž prezentovány některé stávající aktuální úpravy historické sakrální architektury.

Druhá část bude patřit panelové diskusi, k níž budou jako aktivní účastníci přizváni nejen přednášející, ale v první řadě účastníci semináře. Výsledky setkání budou zveřejněny formou sborníku. Kolokvium volně naváže na seminář „Liturgický prostor v současné architektuře“, který se konal na jaře r. 2009, a na mezinárodní konferenci k stejnému tématu, která se uskuteční 21. října 2011 na Katolické teologické fakultě v Praze.

Akreditace na seminář je bezplatná a probíhá formou přihlášení na kontaktní e-mailové adrese: jan.klipa@gmail.com>


PROGRAM KOLOKVIA:

9:00 Zahájení

9:30 Jan Klípa: Domus ecclesiae – locus discordiae? Život společenství a záchrana památky

diskuse

10:30 Petr Macek: Možnosti modernizace historického sakrálního prostoru. Současné koncepce památkové péče ve vztahu k „živým“ objektům

diskuse

11:30 Marek Štěpán: Tělo, světlo a ticho

diskuse

12:30–14:00 Oběd

Odpolední blok

14:00–16:00 Ukázky realizací s komentářem:

Norbert Schmidt: Podnět, krása i provokace. Intervence současného umění v kostele Nejsv. Salvátora v Praze

Marek Růžička: …tam jsem já uprostřed nich. Kaple Máří Magdalény pod Letnou

Pavel Kopeček: Na rozhraní starého a nového. Několik slov k úpravám liturgického prostoru kaple CMTF v Olomouci

Václav Vacek: Slavení liturgie v kostele v Letohradě

přestávka

16:15–17:30 Moderovaná diskuse na téma:

Kompetence a zodpovědnost při úpravách starších liturgických prostor.


Ohlasy v médiích

Centrum teologie a umění. Čtěte zde.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.