čtvrtek
20. 10.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Současná liturgie ve starém kostele | Pojmenování problémů - konference

Konference začne ve čtvrtek 20. října 2011 v 19:00 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze panelovou debatou pozvaných hostů, která by měla pojmenovat hlavní místa problému. Pokračovat bude na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v pátek 21. října od 9:30 hodin sérií přednášek, po nichž bude vždy vyhrazen velký prostor otázkám a diskuzím.

Pozvání Centra teologie a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, dějin umění, muzeologie a památkové péče: Stefan Kraus z Muzea umění Kolumba z Kolína nad Rýnem, Walter Zahner z mnichovské Společnosti pro křesťanské umění, historik Dušan Foltýn, liturgik Jan Kotas a architekt Josef Pleskot. Záštitu nad konferencí převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se konference také zúčastní.

Konference s mezinárodní účastí na Katolické teologické fakultě v Praze se pokusí nastavit zrcadlo problematice nových liturgických úprav v prostorách historických kostelů. Do jaké míry lze respektovat historický mobiliář, aniž by trpěla současná živá bohoslužba? Jak prostor nově uspořádat, aniž by se poškodila základní myšlenka původní architektury? Lze aktivovat dnes zdánlivě nefunkční prvky, jako je např. kazatelna? Jak se postavit k problému lavice versus židle? Potřebujeme prohlubovat znalost historických symbolů, nebo naopak nová liturgická gesta vyjadřující život a postoje současného člověka?

Mezi teology a faráři je k liturgickým úpravám historických kostelů přes všechny proklamace o rozvíjení tradice přistupováno často velice schematicky, někdy až mechanicky. Památková péče zase obvykle nahlíží nové úpravy jako nutné zlo, jehož rozsah by se měl co nejvíce eliminovat. Mnohé novodobé realizace jí bohužel dávají za pravdu. Mezi architekty je pak téma většinou odkládáno do složky neinvenčních drobných zakázek interiéru či designu několika předem daných luxusních „nábytkových objektů“. Nepřesvědčivé výsledky jsou proto způsobeny součtem vršících se nekoncepčností, kompromisů a provizorních řešení…

Podle pořadatelů konference z Centra teologie a umění při KTF UK jsou nové úpravy liturgického prostoru či revize často překotně provedených úprav po II. vatikánském koncilu hlavním úkolem na poli současné sakrální architektury. Nejde totiž o nic menšího než o to, zda se z kostela stane historické muzeum, či naopak živý a do budoucnosti ukazující základní prostor křesťanství a celé západní civilizace.


Program

Současná liturgie ve starém kostele – pojmenování problémů panelová debata v Dominikánské 8

Jan Kotas, Stefan Kraus, Walter Zahner, moderuje Norbert Schmidt barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a čtvrtek 20. října 2011, 19:00 hodin

Současná liturgie ve starém kostele mezinárodní konference na KTF UK pátek 21. října 2011, začátek 9:30 hodin

Prokop Brož (děkan KTF UK) úvodní pozdrav

Walter Zahner (DG, Mnichov – Řezno) Sakrální architektura a liturgie po II. vatikánském koncilu Možnosti a hranice proměny prostoru kostela

Jan Kotas (KTF UK, Praha) Liturgie jako hybatelka změny

Dušan Foltýn (CMS Akademie věd ČR a UK, Praha) Živá památka

Josef Pleskot (AP atelier, Praha) Tři kostely

Stefan Kraus (Kolumba, Kolín nad Rýnem) ars celebrandi Myšlenky k umění a liturgii

Závěrečná panelová diskuze Dominik Duka OP, Dušan Foltýn, Jan Kotas, Stefan Kraus, Josef Pleskot, Walter Zahner

Dominik Duka OP (arcibiskup pražský a primas český) závěrečné slovo


Ohlasy v médiích

Národní památkový ústav, 5. 10. 2011. Čtěte zde.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Současná liturgie ve starém kostele | Pojmenování problémů - konference

čtvrtek 20. 10. 2011 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Konference začne ve čtvrtek 20. října 2011 v 19:00 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze panelovou debatou pozvaných hostů, která by měla pojmenovat hlavní místa problému. Pokračovat bude na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v pátek 21. října od 9:30 hodin sérií přednášek, po nichž bude vždy vyhrazen velký prostor otázkám a diskuzím.

Pozvání Centra teologie a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, dějin umění, muzeologie a památkové péče: Stefan Kraus z Muzea umění Kolumba z Kolína nad Rýnem, Walter Zahner z mnichovské Společnosti pro křesťanské umění, historik Dušan Foltýn, liturgik Jan Kotas a architekt Josef Pleskot. Záštitu nad konferencí převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se konference také zúčastní.

Konference s mezinárodní účastí na Katolické teologické fakultě v Praze se pokusí nastavit zrcadlo problematice nových liturgických úprav v prostorách historických kostelů. Do jaké míry lze respektovat historický mobiliář, aniž by trpěla současná živá bohoslužba? Jak prostor nově uspořádat, aniž by se poškodila základní myšlenka původní architektury? Lze aktivovat dnes zdánlivě nefunkční prvky, jako je např. kazatelna? Jak se postavit k problému lavice versus židle? Potřebujeme prohlubovat znalost historických symbolů, nebo naopak nová liturgická gesta vyjadřující život a postoje současného člověka?

Mezi teology a faráři je k liturgickým úpravám historických kostelů přes všechny proklamace o rozvíjení tradice přistupováno často velice schematicky, někdy až mechanicky. Památková péče zase obvykle nahlíží nové úpravy jako nutné zlo, jehož rozsah by se měl co nejvíce eliminovat. Mnohé novodobé realizace jí bohužel dávají za pravdu. Mezi architekty je pak téma většinou odkládáno do složky neinvenčních drobných zakázek interiéru či designu několika předem daných luxusních „nábytkových objektů“. Nepřesvědčivé výsledky jsou proto způsobeny součtem vršících se nekoncepčností, kompromisů a provizorních řešení…

Podle pořadatelů konference z Centra teologie a umění při KTF UK jsou nové úpravy liturgického prostoru či revize často překotně provedených úprav po II. vatikánském koncilu hlavním úkolem na poli současné sakrální architektury. Nejde totiž o nic menšího než o to, zda se z kostela stane historické muzeum, či naopak živý a do budoucnosti ukazující základní prostor křesťanství a celé západní civilizace.


Program

Současná liturgie ve starém kostele – pojmenování problémů panelová debata v Dominikánské 8

Jan Kotas, Stefan Kraus, Walter Zahner, moderuje Norbert Schmidt barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a čtvrtek 20. října 2011, 19:00 hodin

Současná liturgie ve starém kostele mezinárodní konference na KTF UK pátek 21. října 2011, začátek 9:30 hodin

Prokop Brož (děkan KTF UK) úvodní pozdrav

Walter Zahner (DG, Mnichov – Řezno) Sakrální architektura a liturgie po II. vatikánském koncilu Možnosti a hranice proměny prostoru kostela

Jan Kotas (KTF UK, Praha) Liturgie jako hybatelka změny

Dušan Foltýn (CMS Akademie věd ČR a UK, Praha) Živá památka

Josef Pleskot (AP atelier, Praha) Tři kostely

Stefan Kraus (Kolumba, Kolín nad Rýnem) ars celebrandi Myšlenky k umění a liturgii

Závěrečná panelová diskuze Dominik Duka OP, Dušan Foltýn, Jan Kotas, Stefan Kraus, Josef Pleskot, Walter Zahner

Dominik Duka OP (arcibiskup pražský a primas český) závěrečné slovo


Ohlasy v médiích

Národní památkový ústav, 5. 10. 2011. Čtěte zde.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.