úterý
24. 5.
18:00

Collège des Bernardins, Paříž

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti | Debatní večer v Collège des Bernardins v Paříži

V rámci večera v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhnou dva kulaté stoly, jejichž tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Její odpovědné předávání je neustále ohrožováno pokušením politické, filozofické či náboženské manipulace. Tyto otázky jsou v současnosti zvláště živé v zemích, které byly postiženy násilnou manipulací s vlastní historií a s tím souvisejícím porušením kontinuity národní paměti, jako je tomu v zemích bývalého komunistického blo­ku.

Pařížská debata se bude týkat konkrétního a stále palčivého tématu minulosti, jímž je spolupráce některých katolických kněží s tajnými službami komunistických režimů. Pozvání Collège des Bernardins v Paříži přijali hosté pocházející z několika evropských zemí.

O pařížském Collège des Bernardins, výjimečném místě setkávání vědy, kultury, umění a teologie se v českém jazyce více dozvíte v revue Salve 4/09 – francouzský katolicismus nebo přímo na stránkách Collège des Bernardins.. Prahu nedávno na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštívil ředitel Collège des Bernardins, světící biskup Jérôme Beau (viz zde). Vlastnímu tématu kulatého stolu se věnuje také aktuální číslo revue Salve 1/11 StB a církev.

Večer v Collège des Bernardins připravili česká teologická revue Salve, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ctu), Česká dominikánská provincie, polská nadace Ponad granicami ve spulupráci s výzkumnou katedrou Société, Liberté Paix Collège des Bernardins a za podpory Kirche in Not a Francouzského institutu v Praze.


Ohlasy v médiích

Katolický týdeník 24/2011, rozhovor s Norbertem Schmidtem. Čtěte zde.

Mezi Paříží a Prahou: setkávání, spolupráce, dialog

i-Forum, 6. 6. 2011, Norbert Schmidt. Čtěte zde.

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

ČRo 1 – Radiožurnál, Křesťanský týdeník, 28. 5. 2011, připravila Terezie Bečková. Poslouchejte a čtěte zde.

Guérison de la mémoire dans une société postcommuniste

Collège des Bernardins Čtěte zde.

Hosté

Antoine Arjakovsky


je zakladatel a ředitel Institutu ekumenických studií ve Lvově.

Více akcí

Eric de Moulins-Beaufort


je spoluředitel katedry Société, Liberté, Paix.

Více akcí

Tomasz Dostatni OP


je polský dominikán, publicista a duchovní doprovázející. V letech 1990–1995 působil v pražském dominikánském klášteře jako novicmistr a farář polské farnosti,založil zde centrum křesťanské kultury. V letech 1995–2000 byl ředitelem nakladatelství W drodze v Poznani. Je členem redakční rady Salve. V češtině mu vyšly rozhovory s Tomášem Halíkem a s Dominikem Dukou.

Více akcí

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Albert-Peter Rethmann


je ředitel Institutu pro světovou církev a misie ve Frankfurt nad Mohanem.

Více akcí

Henry Rousso


je francouzský historik a specialista na období Vichy.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti | Debatní večer v Collège des Bernardins v Paříži

úterý 24. 5. 2011 v 18.00 hod.
Collège des Bernardins, Paříž

V rámci večera v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhnou dva kulaté stoly, jejichž tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Její odpovědné předávání je neustále ohrožováno pokušením politické, filozofické či náboženské manipulace. Tyto otázky jsou v současnosti zvláště živé v zemích, které byly postiženy násilnou manipulací s vlastní historií a s tím souvisejícím porušením kontinuity národní paměti, jako je tomu v zemích bývalého komunistického blo­ku.

Pařížská debata se bude týkat konkrétního a stále palčivého tématu minulosti, jímž je spolupráce některých katolických kněží s tajnými službami komunistických režimů. Pozvání Collège des Bernardins v Paříži přijali hosté pocházející z několika evropských zemí.

O pařížském Collège des Bernardins, výjimečném místě setkávání vědy, kultury, umění a teologie se v českém jazyce více dozvíte v revue Salve 4/09 – francouzský katolicismus nebo přímo na stránkách Collège des Bernardins.. Prahu nedávno na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštívil ředitel Collège des Bernardins, světící biskup Jérôme Beau (viz zde). Vlastnímu tématu kulatého stolu se věnuje také aktuální číslo revue Salve 1/11 StB a církev.

Večer v Collège des Bernardins připravili česká teologická revue Salve, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ctu), Česká dominikánská provincie, polská nadace Ponad granicami ve spulupráci s výzkumnou katedrou Société, Liberté Paix Collège des Bernardins a za podpory Kirche in Not a Francouzského institutu v Praze.


Ohlasy v médiích

Katolický týdeník 24/2011, rozhovor s Norbertem Schmidtem. Čtěte zde.

Mezi Paříží a Prahou: setkávání, spolupráce, dialog

i-Forum, 6. 6. 2011, Norbert Schmidt. Čtěte zde.

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

ČRo 1 – Radiožurnál, Křesťanský týdeník, 28. 5. 2011, připravila Terezie Bečková. Poslouchejte a čtěte zde.

Guérison de la mémoire dans une société postcommuniste

Collège des Bernardins Čtěte zde.

Hosté

Antoine Arjakovsky


je zakladatel a ředitel Institutu ekumenických studií ve Lvově.

Více akcí

Eric de Moulins-Beaufort


je spoluředitel katedry Société, Liberté, Paix.

Více akcí

Tomasz Dostatni OP


je polský dominikán, publicista a duchovní doprovázející. V letech 1990–1995 působil v pražském dominikánském klášteře jako novicmistr a farář polské farnosti,založil zde centrum křesťanské kultury. V letech 1995–2000 byl ředitelem nakladatelství W drodze v Poznani. Je členem redakční rady Salve. V češtině mu vyšly rozhovory s Tomášem Halíkem a s Dominikem Dukou.

Více akcí

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Albert-Peter Rethmann


je ředitel Institutu pro světovou církev a misie ve Frankfurt nad Mohanem.

Více akcí

Henry Rousso


je francouzský historik a specialista na období Vichy.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.