pátek
27. 11.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ | Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Hudba bez hranic

Adventní koncert – vstupné dobrovolné

Koncert připomene kompletním provedením Biblických písní Antonína Dvořáka 120. výročí vydání tohoto stěžejního díla světové hudební literatury.

Karla Bytnarová – mezzosoprán

V programu jako českou premiéru uvedeme výběr z písní a Zarabandu villancico španělského skladatele Joaquína Rodriga.

Na závěr zazní půvabná Serenáda pro smyčce Josefa Suka.

Koncert podpořili: Nadace Život umělce, MČ Praha 1, Společnost Antonína Dvořáka, Česká biblická společnost a Dominikánská 8. Martinů Strings Prague

Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české smyčcové kultury, která se vždy vyznačovala, kromě tradiční muzikality, také zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči mladší střední generace se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech či komorních uskupeních (členové FOK, Orchestru Národního divadla, Symfonického orch. Českého rozhlasu, Sukova komorního orchestru aj.)

Jaroslav Šonský (Švédsko, ČR) studoval na Pražské konzervatoři u Břetislava Ludvíka a na HAMU u Alexandra Plocka. Jeho první angažmá bylo v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu,působil i v České filharmonii. Po odchodu do Švédska v roce 1975 se nejprve věnoval pedagogické činnosti, později se stal členem Norrköpingského symfonického orchestru (SON). Již od dob studií však vystupuje sólisticky a je především vynikajícím interpretem komorní hudby. Absolvoval mistrovské kurzy mj. u Semjona Snitkovského a Menahema Presslera, později sám vyučoval na mistrovských kurzech v Kanadě, USA, Brazílii i v Evropě. Žije trvale ve Švédsku, zázemí má opět i v Praze, kde vyvíjí řadu aktivit. Za nezištnou dlouhodobou propagaci české kultury a zejména hudby v zahraničí mu byla v roce 2003 udělena cena Gratias Agit (uděluje Ministr zahraničí ČR).

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ | Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

pátek 27. 11. 2015 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudba bez hranic

Adventní koncert – vstupné dobrovolné

Koncert připomene kompletním provedením Biblických písní Antonína Dvořáka 120. výročí vydání tohoto stěžejního díla světové hudební literatury.

Karla Bytnarová – mezzosoprán

V programu jako českou premiéru uvedeme výběr z písní a Zarabandu villancico španělského skladatele Joaquína Rodriga.

Na závěr zazní půvabná Serenáda pro smyčce Josefa Suka.

Koncert podpořili: Nadace Život umělce, MČ Praha 1, Společnost Antonína Dvořáka, Česká biblická společnost a Dominikánská 8. Martinů Strings Prague

Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české smyčcové kultury, která se vždy vyznačovala, kromě tradiční muzikality, také zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči mladší střední generace se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech či komorních uskupeních (členové FOK, Orchestru Národního divadla, Symfonického orch. Českého rozhlasu, Sukova komorního orchestru aj.)

Jaroslav Šonský (Švédsko, ČR) studoval na Pražské konzervatoři u Břetislava Ludvíka a na HAMU u Alexandra Plocka. Jeho první angažmá bylo v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu,působil i v České filharmonii. Po odchodu do Švédska v roce 1975 se nejprve věnoval pedagogické činnosti, později se stal členem Norrköpingského symfonického orchestru (SON). Již od dob studií však vystupuje sólisticky a je především vynikajícím interpretem komorní hudby. Absolvoval mistrovské kurzy mj. u Semjona Snitkovského a Menahema Presslera, později sám vyučoval na mistrovských kurzech v Kanadě, USA, Brazílii i v Evropě. Žije trvale ve Švédsku, zázemí má opět i v Praze, kde vyvíjí řadu aktivit. Za nezištnou dlouhodobou propagaci české kultury a zejména hudby v zahraničí mu byla v roce 2003 udělena cena Gratias Agit (uděluje Ministr zahraničí ČR).

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.