čtvrtek
13. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

25 LET SVOBODY

Revue Salve

Čtvrt století po dramatických událostech podzimu 1989 nás vybízí k tomu, zamyslet se nad tím, z jakých kořenů naše svoboda vyrůstá a jaké plody přinesla – a to nejen ve společnosti, ale i v církvi. Euforie prvních let nesmí být zadušena skepsí současnosti. Zdravá reflexe by měla otevírat jak témata bolestivá, tak radostná, hrdost nad úspěchy nesmí být snižována přiznáním chyb a omylů. Jak tedy hledět na uplynulých pětadvacet let z křesťanské perspektivy?

Možné pohledy na místo křesťana ve společnosti a politice, křesťana v širším společenství církví a křesťana-řeholníka ve svobodném světě budou hledat hosté debatního večera.

Hosté

Pavel Černý


je emeritní předseda Ekumenické rady církví.

Více akcí

Daniel Kroupa


je politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, někdejší předseda politické strany ODA (1998-2001), po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum (později za ODA), v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny za ODA, na přelomu století senátor Senátu PČR. Působí na katedře politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

25 LET SVOBODY

čtvrtek 13. 11. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Revue Salve

Čtvrt století po dramatických událostech podzimu 1989 nás vybízí k tomu, zamyslet se nad tím, z jakých kořenů naše svoboda vyrůstá a jaké plody přinesla – a to nejen ve společnosti, ale i v církvi. Euforie prvních let nesmí být zadušena skepsí současnosti. Zdravá reflexe by měla otevírat jak témata bolestivá, tak radostná, hrdost nad úspěchy nesmí být snižována přiznáním chyb a omylů. Jak tedy hledět na uplynulých pětadvacet let z křesťanské perspektivy?

Možné pohledy na místo křesťana ve společnosti a politice, křesťana v širším společenství církví a křesťana-řeholníka ve svobodném světě budou hledat hosté debatního večera.

Hosté

Pavel Černý


je emeritní předseda Ekumenické rady církví.

Více akcí

Daniel Kroupa


je politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, někdejší předseda politické strany ODA (1998-2001), po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum (později za ODA), v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny za ODA, na přelomu století senátor Senátu PČR. Působí na katedře politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.