středa
16. 12.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Předvánoční debata křesťanských filozofů

Na pozvání redakční rady revue Salve se uskutečnil v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze výjimečný diskusní večer o vztahu křesťanství a filozofie.

V první části večera probíhala diskuse mezi pozvanými hosty, v níž se otevřela mimo jiné živá otázka toho, nakolik se může či má křesťanská víra filozofa uplatňovat i v jeho filozofii. V druhé části večera se debata otevřela i širšímu, nečekaně početnému publiku. Z reakcí a dotazů návštěvníků bylo zřejmé, že toto téma není vhodné uzavírat jen do akademických zdí, ale že je zajímavé a aktuální i pro širší veřejnost.

Moderuje: Prokop Brož

Hosté

Lenka Karfíková


je teoložka, filosofka a překladatelka. Vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a externě na Filosofické fakultě UK v Praze. Spolupracuje rovněž s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Zabývá se především pozdně antickým a raně křesťanským myšlením (Plotin, Porfyrios, Augustin, Řehoř z Nyssy, Origenes). Je předsedkyní Patristické společnosti ČR a národní korespondentkou mezinárodní patristické společnosti AIEP.

Více akcí

Erazim Kohák


byl český filozof a publicista.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Stanislav Sousedík


je český katolický filosof patřící do okruhu žáků Jana Patočky.

Více akcí

Karel Šprunk


je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Předvánoční debata křesťanských filozofů

středa 16. 12. 2009 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Na pozvání redakční rady revue Salve se uskutečnil v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze výjimečný diskusní večer o vztahu křesťanství a filozofie.

V první části večera probíhala diskuse mezi pozvanými hosty, v níž se otevřela mimo jiné živá otázka toho, nakolik se může či má křesťanská víra filozofa uplatňovat i v jeho filozofii. V druhé části večera se debata otevřela i širšímu, nečekaně početnému publiku. Z reakcí a dotazů návštěvníků bylo zřejmé, že toto téma není vhodné uzavírat jen do akademických zdí, ale že je zajímavé a aktuální i pro širší veřejnost.

Moderuje: Prokop Brož

Hosté

Lenka Karfíková


je teoložka, filosofka a překladatelka. Vyučuje filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a externě na Filosofické fakultě UK v Praze. Spolupracuje rovněž s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Zabývá se především pozdně antickým a raně křesťanským myšlením (Plotin, Porfyrios, Augustin, Řehoř z Nyssy, Origenes). Je předsedkyní Patristické společnosti ČR a národní korespondentkou mezinárodní patristické společnosti AIEP.

Více akcí

Erazim Kohák


byl český filozof a publicista.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Stanislav Sousedík


je český katolický filosof patřící do okruhu žáků Jana Patočky.

Více akcí

Karel Šprunk


je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.