čtvrtek
20. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU | Křesťanský pohled na sociální politiku

Křesťan a společnost

Z křesťanského pohledu by středem debaty o sociální politice neměly být různé jevy ve společnosti a návrhy jejich řešení, ale člověk a jeho lidská důstojnost. Nejedná se tedy jen o zajištění nezbytných materiálních podmínek k životu pro každého: důstojnost člověka zahrnuje také svobodu a zodpovědnost za své jednání. Klíčovým tématem našeho večera proto bude vztah mezi odpovědností za sebe sama i za druhé a solidaritou s potřebnými.

Chceme diskutovat o zdravém vztahu mezi odpovědností za sebe sama a pomocí, kterou mají lidé v těžké sociální situaci právo očekávat. Z druhé strany se chceme zamyslet nad pomocí potřebnějším, než jsme sami, protože existence sociálního státu z nás nesnímá tuto povinnost a potřebu osobní iniciativy.

Dalším důležitým tématem je rodina, která je základní strukturou mezilidské solidarity – po staletí měla právě rodina za úkol postarat se o děti, nemocné, staré lidi… Dnes však má stát tendenci tuto roli stále více přebírat, a proto je třeba přemýšlet o vzájemné roli rodiny a státu i o rodinné politice.

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Lubomír Mlčoch


je český ekonom a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, reprezentant institucionální ekonomie, zaobírá se taky křesťanskou sociální etikou.

Více akcí

Michal Opatrný


je teolog se zaměřením na pastorální teologii. Působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU | Křesťanský pohled na sociální politiku

čtvrtek 20. 3. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

Z křesťanského pohledu by středem debaty o sociální politice neměly být různé jevy ve společnosti a návrhy jejich řešení, ale člověk a jeho lidská důstojnost. Nejedná se tedy jen o zajištění nezbytných materiálních podmínek k životu pro každého: důstojnost člověka zahrnuje také svobodu a zodpovědnost za své jednání. Klíčovým tématem našeho večera proto bude vztah mezi odpovědností za sebe sama i za druhé a solidaritou s potřebnými.

Chceme diskutovat o zdravém vztahu mezi odpovědností za sebe sama a pomocí, kterou mají lidé v těžké sociální situaci právo očekávat. Z druhé strany se chceme zamyslet nad pomocí potřebnějším, než jsme sami, protože existence sociálního státu z nás nesnímá tuto povinnost a potřebu osobní iniciativy.

Dalším důležitým tématem je rodina, která je základní strukturou mezilidské solidarity – po staletí měla právě rodina za úkol postarat se o děti, nemocné, staré lidi… Dnes však má stát tendenci tuto roli stále více přebírat, a proto je třeba přemýšlet o vzájemné roli rodiny a státu i o rodinné politice.

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Lubomír Mlčoch


je český ekonom a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, reprezentant institucionální ekonomie, zaobírá se taky křesťanskou sociální etikou.

Více akcí

Michal Opatrný


je teolog se zaměřením na pastorální teologii. Působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.