čtvrtek
6. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SRDCE KLÁŠTERŮ | Setkání knih Tichá srdce a Celým srdcem

Literární večery

Dvě knihy, dva autoři, dva zcela rozdílné pohledy. Co je to klášter a jaký je život v něm? Jak toto téma vidí Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, autor knihy Celým srdcem, a jak Alena Ježková, publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

Jak přiblížit lidem nejen vytěsněnou kapitolu českých dějin, bílá místa na mapě naší krajiny a paměti, ale zároveň i jiný rozměr lidské existence, možnosti ducha, kořeny, z nichž roste křesťanství? O čem vypovídají tyto dvě knihy, vzešlé ze značně odlišných prostředí, určené možná zcela opačnému publiku, přesto se ale vztahující k tomu samému? Debatní večer s výjimečným obsazením bude hledáním odpovědí na otázky, které si možná položil každý, kdo se někdy v zamyšlení zastavil před branami kláštera.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Alena Ježková


je publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

Více akcí

Dom Samuel Lauras OCSO


je opat kláštera Nový Dvůr.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SRDCE KLÁŠTERŮ | Setkání knih Tichá srdce a Celým srdcem

čtvrtek 6. 2. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Dvě knihy, dva autoři, dva zcela rozdílné pohledy. Co je to klášter a jaký je život v něm? Jak toto téma vidí Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, autor knihy Celým srdcem, a jak Alena Ježková, publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

Jak přiblížit lidem nejen vytěsněnou kapitolu českých dějin, bílá místa na mapě naší krajiny a paměti, ale zároveň i jiný rozměr lidské existence, možnosti ducha, kořeny, z nichž roste křesťanství? O čem vypovídají tyto dvě knihy, vzešlé ze značně odlišných prostředí, určené možná zcela opačnému publiku, přesto se ale vztahující k tomu samému? Debatní večer s výjimečným obsazením bude hledáním odpovědí na otázky, které si možná položil každý, kdo se někdy v zamyšlení zastavil před branami kláštera.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Alena Ježková


je publicistka a autorka knihy Tichá srdce.

Více akcí

Dom Samuel Lauras OCSO


je opat kláštera Nový Dvůr.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.