čtvrtek
5. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

UMÍRÁM LÁSKOU | Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace biblického textu

Literární večery

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry v květnu vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Během večera v barokním refektáři dominikánského kláštera zazní celá skladba v prostorovém 3D formátu a v následné debatě budou hosté hledat odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: Jaké je místo Písně písní v Bibli a jak byla v různých dobách interpretována? Proč je mezi milostnou a duchovní poezií tak velká blízkost? Jak se stává hudba zrcadlem textu a kam text posouvá? Lze liturgický prostor proměnit v pomyslnou náruč pro dialog lásky? Jaké je poselství Písně písní, která po celé generace inspirovala vášnivé hledače Boha i umělce?

Společný projekt Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Centra teologie a umění při KTF UK a Dominikánské 8.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Centrum teologie a umění, 29. 11. 2013. Čtě­te zde.

Moderuje: Teresie Bečková

Hosté

Milan Balabán


je významný český religionista a evangelický teolog, přední znalec Starého zákona, hebraista, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Jeden z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se habilitoval na ETF UK v oboru religionistika a stal se profesorem.

Více akcí

Teresie Bečková


je vedoucí Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Českém rozhlase.

Více akcí

Slavomír Hořínka


je český hudební skladatel. Působí jako docent na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Daniel Raus


je autor přebásnění Písně písní, novinář a publicista, vydal několik knížek poezie. Řadu let pracoval pro české a slovenské vysílání Svobodné Evropy, poté působil v Českém rozhlase, vedl stanice Čro 6 a Čro Plus.

Více akcí

Peter Vrábel


je zakladatel a dirigent orchestru BERG.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

UMÍRÁM LÁSKOU | Milostné dialogy z Píseň písní v liturgickém prostoru a reinterpretace biblického textu

čtvrtek 5. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry v květnu vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Během večera v barokním refektáři dominikánského kláštera zazní celá skladba v prostorovém 3D formátu a v následné debatě budou hosté hledat odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: Jaké je místo Písně písní v Bibli a jak byla v různých dobách interpretována? Proč je mezi milostnou a duchovní poezií tak velká blízkost? Jak se stává hudba zrcadlem textu a kam text posouvá? Lze liturgický prostor proměnit v pomyslnou náruč pro dialog lásky? Jaké je poselství Písně písní, která po celé generace inspirovala vášnivé hledače Boha i umělce?

Společný projekt Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Centra teologie a umění při KTF UK a Dominikánské 8.

Vstup volný.


Ohlasy v médiích

Centrum teologie a umění, 29. 11. 2013. Čtě­te zde.

Moderuje: Teresie Bečková

Hosté

Milan Balabán


je významný český religionista a evangelický teolog, přední znalec Starého zákona, hebraista, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Jeden z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se habilitoval na ETF UK v oboru religionistika a stal se profesorem.

Více akcí

Teresie Bečková


je vedoucí Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Českém rozhlase.

Více akcí

Slavomír Hořínka


je český hudební skladatel. Působí jako docent na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Daniel Raus


je autor přebásnění Písně písní, novinář a publicista, vydal několik knížek poezie. Řadu let pracoval pro české a slovenské vysílání Svobodné Evropy, poté působil v Českém rozhlase, vedl stanice Čro 6 a Čro Plus.

Více akcí

Peter Vrábel


je zakladatel a dirigent orchestru BERG.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.