ssssss .:: Dominikánská osm - místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze vás zve na vzdělávací a kulturní programy, které pro vás v pražském dominikánském klášteře pořádá.

Po delší odstávce se nám opět podařilo zprovoznit naše internetové stránky a zasílání novinek.

Na jaro 2017 připravujeme:

  • Pokračování cyklu o liturgii,
  • Pravidelný Dominikánský knižní salon nad novinkami z nakladatelství Krystal OP.
  • a další…
VE JMÉNU OTCE

VE JMÉNU OTCE

O Bohu trojjediném

středa 31. ledna 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Věříme v jednoho Boha ve třech osobách: Otce, Syna i Ducha svatého. Co si pod tím máme představit? A lze si vůbec něco představit. Jak víru v Trojici rozumově uchopit a co znamená pro náš duchovní život?

Táže se Filip Boháč OP, odpovídá Metoděj Němec OP.

zobrazit podrobnosti
PONOŘ SE!

PONOŘ SE!

Timothy Radcliffe

středa 7. února 2018 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Ve křtu přestává být lidský život sérií nesouvisejících epizod a stává se cestou k cíli. Končí seriál bez konce a začíná příběh směřující ke slavnému vyústění. Ponořme se znovu do velkého okamžiku křtu a skrze jeho obřad sledujme základní charakteristiky křesťanského povolání.

zobrazit podrobnosti
VE JMÉNU TROJICE

VE JMÉNU TROJICE

trinitární rozměr liturgie

čtvrtek 15. února 2018 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: Jan Kotas, Petr Soukal. Moderuje Radek Tichý

Liturgické modlitby se obracejí k Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém. Co to znamená? Jaká je úloha jednotlivých osob Trojice při křesťanské bohoslužbě? Ke komu se vlastně modlíme, když říkáme Otče náš? Jak šel ruku v ruce rozvoj nauky a vývoj obřadů? Jakým způsobem máme při liturgii účast na životě Trojjediného Boha?

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce