ssssss .:: Dominikánská osm - místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze vás zve na vzdělávací a kulturní programy, které pro vás v pražském dominikánském klášteře pořádá.

Pokud chcete být informováni o našich akcích, nechte si zasílat novinky.

MONASTICKÝ POKOJ

MONASTICKÝ POKOJ

Thomas Merton

středa 15. května 2019 v 19.30 hod., foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

zobrazit podrobnosti
JARNÍ SERENÁDA

JARNÍ SERENÁDA

Martinů – Suk – Vivaldi – Chouvel  

pondělí 20. května 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Bohuslav Martinů: Serenáda pro smyčce (úprava Jaroslav Pelikán)

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob pro housle a smyčcový orchestr – Jaro, Léto

Josef Suk: Serenáda

Jean Marc Chouvel: IANVS

Koncert pořádá spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Koná se pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo.

Koncert představí vynikající mladou německou houslistku Annu Katarinu Thoma (21), vítězku řady soutěží, poprvé v Praze. Připomene též pobyty A. Vivaldiho v Praze a fakt, že Čtvero ročních období zkomponoval pro české hudebníky na objednávku českého šlechtice, hraběte Morzina. 

zobrazit podrobnosti
ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA

ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA

Johann Sebastian Bach

čtvrtek 23. května 2019 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Je vůbec možné ukázat věčnost pomocí hudby? Jaký čas považoval Bach za nejlepší? Co mají společného tance jihoamerických domorodců a díla evropských skladatelů? Chaconne, passacaglia – je v tom nějaký kanón?

Hudebními ukázkami a celým večerem bude provázet fr. Błażej Matusiak OP.

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce