ssssss .:: Dominikánská osm - místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8

Milí přátelé Dominikánské 8,

Kromě probíhajících akcí bychom Vás pro informaci rádi upozornili, že v případě zájmu o audio nahrávky z našich akcí si můžete zažádat o jejich zaslání na e-mailové adrese dominikanska8@op.cz 

Fotografie z akcí od fr. Šimona Hlavatého OP.

AMORIS LÆTITIA

AMORIS LÆTITIA

úvahy nad osmou kapitolou

úterý 7. června 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: Damián Němec OP, Justin Dvorský OP

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

zobrazit podrobnosti
RADOST KÁZAT…

RADOST KÁZAT…

o umění kazatelském

středa 8. června 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Večera se zúčastní: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Błażej Matusiak OP, Dagmar Kopecká, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Pavla Sovová, Ivan Vyskočil

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

zobrazit podrobnosti
JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

čtvrtek 9. června 2016 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: Michal Němeček, Ludvík Grundman OP

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

zobrazit podrobnosti

zobrazit ostatní akce