D8 obecně (nezařazeno do konkrétního cyklu)

Takto jsou označené akce, které nejsou součástí žádného jednotlivého cyklu.

čtvrtek
17. 1.
19:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ŠVÁCHA × PLESKOT | Památková péče?

čtvrtek 17. 1. 2013 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jsou památkáři škůdci brzdící jakýkoli zdravý rozvoj, apoštolové průměrnosti, nebo naopak světci (byť možná jurodiví), kteří jako jedni z mála střeží základní západní hodnoty, od kterých se většinová společnost podle mnohých odvrací? A jsou opravdu všechny nové zásahy do starých zdí tak kongeniální? Nejsou architekti jen falešnými proroky pokroku, kteří tvrdohlavě prosazují vlastní vize? Kdo je advokát budoucnosti?

Hosté: Josef Pleskot, Rostislav Švácha

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

EXPEDICE EXODUS | Bible, archeologie a nomádský život

čtvrtek 29. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se ve stopách badatelů 19. století vydali roku 2010 prozkoumat trasu Exodu. Přitom na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské… jedním slovem: byla to mystická zkušenost!

Hosté: Ricardo Lufrani OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
26. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BENNEWITZ Q | Ravel Martinů Schumann

pondělí 26. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V pořadí třetí koncert Bennewitzova kvarteta ve složení Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
22. 11.
14:00

Mladotův dům, Pražský hrad

KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD | rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století - konference o katedrále II

čtvrtek 22. 11. 2012 ve 14.00 hod.
Mladotův dům, Pražský hrad

Krakovský Wawel a Pražský hrad jsou světově unikátní místa, která mají mnoho společného. Katedrály totiž obvykle stojí ve městech, nikoli na kopci, natožpak v areálu královského sídla. Ačkoli jsou katedrály pro většinu lidí symboly neměnnosti, hluboké tradice, pevnosti a identity celé země, právě ta pražská i krakovská prošly ve 20. století bouřlivým vývojem a mnohokráte stály i v centru společenského a politického života.

Hosté: Dominik Duka, Zdeněk Lukeš, Jacek Urban

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

pondělí
19. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ... | …barokní kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknutá poezií Fridricha Bridela

pondělí 19. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slova rozjímavá, naučná i vášnivá v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Hamzové Pulicarové za doprovodu loutny Jana Krejči. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Koniáš byl vcelku schopným literátem, jedním z mnoha vícejazyčných autorů v Čechách té doby. Psal česky, německy i latinsky, některé práce vydal ve dvou jazykových verzích.

Hosté: Ada Fryntová, Jana Krejči, Irena Pulicarová, Marcela Šiková

zobrazit podrobnosti

středa
14. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ROMOVÉ, BŮH A CÍRKEV | Debatní večer o Romech i neromech

středa 14. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak se katolická církev staví k Romům, jaké místo věnuje jejich pastoraci a přípravě na ni? Dokáže je do sebe plnohodnotně začlenit, anebo převládá vztah instituce-klient? Jaká je skutečná religiozita Romů? A proč někteří z nich hledají útočiště v jiných, často nových křesťanských církvích?

Hosté: Pavel Kubaník, Pavel Kuchař, Vojtěch Vágai

Moderuje: Zuzana Bedřichová

zobrazit podrobnosti

pondělí
3. 9.
20:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NOCTURNO | Bennewitzovo kvarteto: Netradiční koncert. Hudba J. S. Bacha, F. Schuberta a E. Schulhofa s překvapením

pondělí 3. 9. 2012 ve 20.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé pro vás v barokním refektáři zahrají Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti

středa
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BENNEWITZOVO KVARTETO | Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3, Antonín Dvořák: Cypřiše, Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.5

středa 23. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Hra v kvartetu pro nás znamená komunikaci. Je pro nás výzvou spojovat čtyři různé pohledy a z jejich prolnutí získávat originální výsledek. Jen takovým způsobem totiž vzniká hudba mnoha barevných a zvukových proměn, které ji udržují stále živou a svěží.

zobrazit podrobnosti

úterý
22. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BIBLE A MODERNÍ KRITIKA

úterý 22. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve kterém se konstatuje, že historickokritická metoda musí být považována za samotný základ veškeré vědecké exegeze v církvi.

Hosté: Stanislav Balík, Dominik Duka, Jiří Hanuš, Tomáš Petráček

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

úterý
24. 4.
19:30

kostel sv. Jiljí

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO | Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

úterý 24. 4. 2012 v 19.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

Hosté: Tomáš Berger, Antonín Krasucki OP, Benedikt Mohelník OP, Štépán Vácha

zobrazit podrobnosti

pondělí
23. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KABARET OGDEN N. | Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

pondělí 23. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti

úterý
17. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA | Diskuzní večer o počátku života a o problémech, které jsou s touto otázkou spojené.

úterý 17. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Co do této vědecké i celospolečenské diskuze přinášejí nedávno vydané publikace? Jak dále směřovat vědecké bádání, působení na veřejnost a ochranu nenarozených v naší zemi?

Hosté: David Černý, Lukáš Fošum OP

Moderuje: David Svoboda

zobrazit podrobnosti

středa
11. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KLADIVO (NA) INKVIZITORA

středa 11. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Inkvizice měla chránit společnost před nebezpečím, za něž středověk považoval odchylky od víry. Nyní se však stala obrazem nejhoršího zla, které společnosti hrozí. Proč se inkvizice octla na lavici obžalovaných? Nemusí společnost tváří tvář extremismu někomu přeci jen svěřit „kladivo inkvizitora“? Nebo se má spíš bát vzniku nějaké „nové inkvizice“? Když církev rezignovala na inkvizici, rezignovala tím i na obranu víry?

Hosté: Kamil Činátl, Dominik Duka, Michal Mazel

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

úterý
6. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SEČETL BŮH SVŮJ LID? | Debata o výsledcích sčítání lidu v ČR s ohledem na projevy religiozity

úterý 6. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Může sčítání říci něco o víře v naší zemi? A pokud ano, jak rozumět jeho výsledkům? Co vše je třeba pro porozumění výslednému číslu vzít v úvahu? Samotný výsledek, který bývá někdy odmítán a jindy přeceňován, bude třeba uvést do širších souvislostí.

Hosté: Tomáš Holub, Zdeněk Nešpor, Iva Ritschelová

Moderuje: Aleš Pištora

zobrazit podrobnosti

pondělí
9. 1.
19:45

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N. | Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

pondělí 9. 1. 2012 v 19.45 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

!!! AKCE ZRUŠENA PRO NEMOC !!!

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti