D8 obecně (nezařazeno do konkrétního cyklu)

Takto jsou označené akce, které nejsou součástí žádného jednotlivého cyklu.

čtvrtek
8. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BRATR DOMINIK

čtvrtek 8. 12. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Měl ho čekat klidný, tichý, usebraný život vzdělaného kanovníka. Místo toho se ocitl ve víru jednoho z nejkrvavějších střetů, jaké středověk na evropské půdě zažil. Po léta denně riskoval život, aby se nakonec stal zakladatelem řádu, jehož členové proměnili duchovní a intelektuální podobu Evropy. Kdo vlastně byl a co všechno vykonal muž, jenž se pro nás stal svatým Dominikem?

Hosté: Oldřich Selucký, Hyacint Ullman OP

zobrazit podrobnosti

středa
30. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PRO KRÁLE KRÁLŮ | Hudební zamyšlení v adventu.

středa 30. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. Bach napsal svou kantátu č. 61 pro bohoslužbu, která zahajovala advent ve Výmaru v r. 1714. Z úryvku knihy Apokalypsy, z básně sv. Ambrože a z francouzského královského ceremoniálu Bach sestavil nové dílo: hudbu pro příchod Ježíše, Krále králů. I tentokrát, po 298 letech, nás uvede kantáta č. 61 do doby adventní.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

úterý 29. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program uzavře v cca 19.30 hodin opět v barokním refektáři kritická panelová debata „Co přinesl karlovský rok 2016?“

Hosté: Jan Dienstbier, Martin Nodl, Tomáš Petráček

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
18:30

kostel sv. Jiljí

KAREL IV. RELOADED | bohoslužba v kostele sv. Jiljí

úterý 29. 11. 2016 v 18.30 hod.
kostel sv. Jiljí

Karlovské hudební setkání pokračuje v 18.30 hodin mší svatou v klášterním kostele sv. Jiljí, kterou bude celebrovat P. Benedikt Mohelník OP, provinciál českých dominikánů. Při bohoslužbě zazní duchovní polyfonie 14. a 15. století z českých i evropských hudebních pramenů v podání vokálního souboru Dyškanti a live-electronics Tomáše Reindla na motivy Machautovy hudby a nejstarších českých duchovních písní.

Hosté: Tomáš Reindl

zobrazit podrobnosti

úterý
29. 11.
15:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KAREL IV. RELOADED | konference Hudba v katedrále IV. – hudba doby Karla IV.

úterý 29. 11. 2016 v 15.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V 15.00 hodin začne v barokním refektáři konference věnovaná liturgické hudbě, jež rozeznívala pražskou katedrálu ve 14. století, ale stranou nezůstane ani inspirační potenciál hudby Karlovy doby pro soudobou duchovní tvorbu.

Hosté: Martin Horyna, Tomáš Reindl, Filip Srovnal

Moderuje: Jan Baťa

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DNEŠNÍ ROLE MĚSTSKÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU

čtvrtek 24. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaká je role veřejného prostoru ve městě? Jak se na jeho tvorbě mají podílet architekti, odborníci, politici, soukromí investoři a veřejnost? Jaké jsou reálné nástroje plánování a realizace veřejného prostoru města, zejména jeho veřejných prostranství?

Hosté: Pavla Melková, Jiří Plos

Moderuje: Petr Hlaváček

zobrazit podrobnosti

středa
23. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ANDĚL VELKÉ RADY | Angelus Magni Consilii v Iz 9,5–6 a v adventní liturgii

středa 23. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáška Adriana Schenkera OP

Příslib dítěte, které bude Králem–Mesiášem, má u proroka Izaiáše dvě formy. Jednu najdeme v hebrejské, druhou v řecké Bibli. Liturgie církve používá v adventní a vánoční době obě formy, protože i církevní otcové už od Ambrože užívají obě verze společně. Položme si dvě základní otázky: Co v každé z verzí znamená zaslíbení? Proč vznikly dvě podoby jednoho zaslíbení? A lze poznat, zda jedno z obou zaslíbení je starší?

Hosté: Adrian Schenker OP

zobrazit podrobnosti

úterý
8. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CUIUS CONCILIUM? QUÆ REFORMATIO? | Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

úterý 8. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhý vatikánský koncil byl nepochybně nejvýznamnější událostí církevních dějin 20. století. Přesto stále pokračuje zápas o jeho interpretaci, setkáváme se s hermeneutikou kontinuity i diskontinuity. U příležitosti vydání čísla revue Salve Výzvy koncilu a knihy Tomáše Petráčka Církev, tradice, reforma bude těmto otázkám věnován debatní večer v Dominikánské 8.

Hosté: Karel Floss, Pavel Kuneš, Tomáš Petráček

Moderuje: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PIERRE A MOHAMED | Adrien Candiard OP

čtvrtek 3. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce – Miroslav Gabriel Částek

Dva prostupující se vnitřní monology alžírského biskupa Pierra Claverie OP a jeho muslimského řidiče Mohameda Bouchikhi, kteří se společně stali obětí atentátu v roce 1996. Jejich (sebe)reflexe podávají velice neobvyklý pohled na „toho druhého“.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MÁME SE BÁT SLOVA KRÁSA?

čtvrtek 20. 10. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Veřejný prostor jistě musí být funkční, ale skutečným cílem prostředí okolo nás je to, jak se v něm cítíme. Jeho smyslové vnímání, poznávání a prožívání, jehož nedílnou součástí je krása. V dnešní praxi tvorby veřejného prostoru města jsou ale upřednostňovány technické parametry, pojem krása je marginalizován. Dokážeme najít společně sdílené pojmy pro neměřitelnou hodnotu krásy, které by obstály v konkurenci technických požadavků?

Hosté: Michal Kohout, Pavla Melková, Monika Mitášová

Moderuje: Pavla Melková

zobrazit podrobnosti

pátek
30. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI (2) | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

pátek 30. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba

VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 9.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

U MOSTA SLÚŽITI | Mezinárodní vědecká konference k 800. výročízaložení Řádu kazatelů – dominikánů

čtvrtek 29. 9. 2016 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích

II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních

III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově

IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ŽE NYVU MĚNÍ | Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

čtvrtek 10. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?

Hosté: Milena Bartlová, Anna Beata Háblová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá

zobrazit podrobnosti

pondělí
1. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POVAHA ZMĚNY | Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

pondělí 1. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata nad unikátní knihou.

Hosté: Otakar Foltýn, Martin Kovář, Petr Pokorný

Moderuje: Petr Horký

zobrazit podrobnosti

středa
13. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL... | svatý Augustin znovu česky

středa 13. 1. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

Hosté: Ondřej Koupil, Václav Ventura, David Vopřada

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti