Rozpravy o církvi | Programový cyklus

Volný cyklus témat, která se týkají života církve a jejího působení s současném světě. Multidisplinární přístup k probíraným tématům nabízí otevřenou reflexi tradičních projevů církve a problematických otázek.

Akce v rámci cyklu

středa
13. 1.
19:30

LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Fratelli tutti

středa 13. 1. 2021 v 19.30 hod.
LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8
Revue Salve
Rozpravy o církvi

Sociální encyklika papeže Františka Fratelli tutti tematizuje bratrství všech lidí a důstojnost každého člověka. Papež se v ní nebojí mluvit o snu o spravedlivější společnosti, který není představen jako nedosažitelná utopie, ale jako společný zájem, pro který je potřeba učinit zcela konkrétní kroky. Jak zajistit důstojné podmínky pro všechny lidi na celém světě? Je soukromé vlastnictví nedotknutelné? K čemu má vlastně sloužit? Co nám o našich společnostech ukázala pandemie Covid-19? V čem vidí papež meze liberalismu? Jak posílit mezinárodní společenství? V čem všem a jak velkoryse mají země hlásící se ke křesťanským hodnotám vycházet vstříc uprchlíkům? Jak se o tom můžeme poučit v podobenství o milosrdném Samaritánu?

Hosté: Lukáš Nosek, Josef Prokeš, Petr Štica

zobrazit podrobnosti

středa
4. 11.
19:30

ZÁZNAM youtube kanál Dominikánská 8

Ty jsi kněz navěky

středa 4. 11. 2020 v 19.30 hod.
ZÁZNAM youtube kanál Dominikánská 8
Rozpravy o církvi

Setkání nad nově vydanou knihou rozhovorů s Ludmilou Javorovu (1932), jednou z mála žen, které byl udělen obřad kněžského svěcení. Od roku 1964 byla pravou rukou tajně vysvěceného biskupa Felixe M. Davídka (1921–1988), vůdčí osobnosti skryté církve u nás. Ten po návratu z vězení (1950–1964) v šedesátých a sedmdesátých letech připravil a vysvětil na kněze řadu mladých mužů, a to celibátních i ženatých. Ludmile Javorové udělil kněžské svěcení západního obřadu římskokatolické církve v prosinci 1970 přes značný odpor v řadách biskupů a kněží skryté církve z okruhu Koinótés. Ludmila Javorová nemohla své kněžské povolání nikdy vykonávat zcela veřejně, ale dodnes je vnímá jako své životní poslání, byť stále ve skrytosti.

Hosté: Zdeněk Jančařík, Martin Vaňáč

zobrazit podrobnosti

úterý
16. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

KORONAVIRUS JAKO VÝZVA

úterý 16. 6. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Křesťané se ocitli v dosud nevídané situaci uzavření kostelů na téměř dva měsíce včetně největšího křesťanského svátku Velikonoc. Co by si z této zkušenosti měla církev odnést do budoucna? Jaká poučení či podněty pro fungování církve i pro život jednotlivců by neměly zapadnout?

Hosté: Alžběta Horynová, Jiří Pavlík, Josef Prokeš

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

REALITA RODIN | životní a pastorační výzvy

čtvrtek 30. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Manželství a rodina jsou důležitými tématy současnosti. Představují množství životních a pastoračních výzev, které volají po naplnění při věrnosti evangeliu a pastorační citlivosti ke konkrétním situacím manželů a rodin. Jaké jsou tyto výzvy? Jak jim rozumět ve světle teologie a etiky, pastorační práce? Jak se daří uvádět podněty Amoris laetitia do praxe z pohledu české církve?

Hosté: Josef Nuzík, Aleš Opatrný, Jindřich Šrajer

zobrazit podrobnosti

sobota
23. 11.
09:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

OD ZOUFALSTVÍ K VÍŘE? | Kierkegaardova filozofie dnes

sobota 23. 11. 2019 v 09.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Dánský filozof Søren Kierkegaard (1813–1855) je dnes známý zejména jako hlavní představitel filozofie existence. Kierkegaard je však myslitel, kterého lze těžko zařadit do nějakého určitého proudu filozofie, teologie nebo literatury. Jeho multižánrová tvorba se vymyká standartním kategoriím. Kierkegaardova inovativní reflexe fenoménů jako volba sebe samého, zoufalství, víra, úzkost či životní stádia výrazně ovlivnila moderní filozofii, teologii, psychologii a literaturu. Přestože Kierkegaard v 19. století nepatřil do „kánonu“ významných myslitelů, první polovina 20. století přinesla zásadní zlom.

Hosté: Česlav Peter Šajda OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

čtvrtek 14. 3. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?

Hosté: Marek Drábek OPræm, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
28. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SYNODA O MLÁDEŽI

čtvrtek 28. 2. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Co přinesla synoda o mladých? Jak může přispět k reformě církve, k odvážné kulturní konverzí a změně každodenní pastorační praxe? Jak v církvi vytvořit pro mladé prostor naslouchání a uceleného doprovázení? Jak je více zapojit do života církve, vsadit na jejich svobodu a zodpovědnost? Co je třeba změnit, aby se církev vyjadřovala jasně, lidsky a empaticky na téma vztahů, rodiny a sexuality a pomohla tak mladým zorientovat se v životě, ačkoli je dnes sexuální morálka běžnou příčinou nepochopení a vzdálení od církve? Dokáže církev znovu tvůrčím způsobem vstoupit do současné kultury, včetně digitálního světa?

Hosté: Tomáš Holub

zobrazit podrobnosti

pondělí
25. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ MYŠLENÍ | kniha O duchu liturgie Romano Guardiniho

pondělí 25. 2. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Rozpravy o církvi

Guardiniho malá knížečka O duchu liturgie vyšla před více jak sto lety v roce 1918. Jaký byl kontext jejího vzniku? Jaké jsou její hlavní teze? A jak vypadal její druhý život, jak a kde všude zapůsobila? A může nám Guardini říci něco ještě i dnes? Nad Guardiniho slavnou knihou a vůbec osobností a myšlením Romano Guardiniho se sejdeme s předním znalcem jeho díla, filosofem Holgerem Zaborowskim.

Hosté: Holger Zaborowski

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRADICE | Revue Communio

čtvrtek 24. 5. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy o církvi

Představuje tradice uchovávání vyhaslého popela nebo předávání živého ohně víry? Jak rozlišovat mezi autentickou a neautentickou tradicí, tradicí a tradicionalismem? Jakou roli hraje tradice v životě církve i v životě každého věřícího křesťana? Existuje jedna tradice nebo je jich více? Především o kritériích pro rozlišování živé a autentické tradice v dalším pokračování cyklu teologických diskuzí časopisu Communio.

Hosté: Pavel Frývaldský, Jan Hojda

zobrazit podrobnosti

pondělí
21. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

EKO-PAPEŽ | Debata nad encyklikou Laudato si’

pondělí 21. 5. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy o církvi

Na jaře roku 2015 zveřejnil papež František encykliku zabývající se teologickou reflexí vztahu k životnímu prostředí. Zdánlivě se tím vydal mimo osvědčenou a prověřenou oblast církevního učení. Ve skutečnosti toto téma není žádné novum, nýbrž kořen, který prorůstá veškeré křesťanské teologické myšlení od jeho počátku, resp. od jeho biblických základů. Františkova encyklika navazuje na celou tradici sociálního učení církve. Přesto encyklika mnohé lidi překvapuje a kladou si otázku, k čemu jim může být užitečná v konkrétním životě.

Hosté: Frédéric Louzeau, Petr Štica

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ | Revue Communio

čtvrtek 12. 4. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Do jaké míry je fenomén násilí vlastní světu náboženského myšlení? Jak se s otázkou násilí vyrovnávají jednotlivá monoteistická náboženství? Otázkám přítomnosti násilí v posvátných textech různých náboženských tradic a jejich odpovídající interpretaci se budeme věnovat v první části diskuze. Poté se zaměříme na otázku, do jaké míry může být násilí přítomno i ve vnitřním, duchovním životě člověka.

Hosté: Jaroslav Franc, Karel Sládek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
22. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁPAD A JEHO VÍRA | Luther, Trident a křesťanství pro 3. tisíciletí

čtvrtek 22. 2. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy o církvi

Výročí 500 let od začátku reformace je příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti?

Hosté: Pavel Hošek, Tomáš Petráček, Karel Skalický

zobrazit podrobnosti