Křesťan a společnost | Programový cyklus

O politice a společnosti ze všech stran.

Akce v rámci cyklu

čtvrtek
8. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ISLÁM | Nové číslo revue Salve

čtvrtek 8. 3. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost
Revue Salve

Dvojčíslo Salve o islámu předkládá křesťanské pohledy na islám: Jaké je pojetí Boha a zjevení v islámu? Můžeme vůbec mluvit o islámské teologii ve smyslu, jaký tomuto slovu přikládáme v křesťanském kontextu? Proč je pro muslimy kříž kamenem úrazu? Existuje křesťanský pohled na islám?

Hosté: Lukáš de la Vega Nosek, Luboš Kropáček, Norbert Schmidt

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ A KRIZE DEMOKRACIE

čtvrtek 23. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Uplynulý rok 2016 je označován za zlomový mezník ve vývoji západní liberální demokracie: brexit, americké prezidentské volby, nástup populistických stran v mnoha zemích Evropy, narůstající konfrontace s Ruskem. Všechny tyto události přinášejí znejistění zdánlivě pevného konsensu o liberální demokracii jako nejlepším možném politickém systému. Přichází konec konce dějin? Čelíme pouze nástupu populistických hnutí nebo i vnitřní hodnotové krizi samotné demokracie? Jaká má být uprostřed těchto pohybů role křesťanů a jaké je jejich poslání v současné politice?

Hosté: Michal Pehr, Michal Stehlík, Matyáš Zrno

Moderuje: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 9.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

THE SYRIAN CHRISTIANS... | ...and the Question of the Future Role in Post-War Syria: Any Role Whatsoever?

čtvrtek 15. 9. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

přednáška v angličtině

pořádá Studentské hnutí za solidaritu a Ekumenický institut ETF UK ve spolupráci s platformou Dominikánská 8

Hosté: Habil Najiba George Awada

Moderuje: Ivana Noble

zobrazit podrobnosti

středa
16. 3.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

středa 16. 3. 2016 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Hosté: Zora Hesová, Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
11. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CIZINCI A VLASTENCI | Debata o debatě nad uprchlickou vlnou

čtvrtek 11. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny? Proč právě u nás otázka migrace vzbuzuje tak vypjaté emoce a polarizuje společnost, ačkoli k nám téměř žádní uprchlíci nepřicházejí? Liší se debata o migraci u nás a v jiných evropských zemích? Co debata o uprchlících prozrazuje o české společnosti a jejím sebevnímání?

Hosté: Miloš Havelka, Fabrice Martin Plichta

zobrazit podrobnosti

středa
18. 11.
19:00

sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

středa 18. 11. 2015 v 19.00 hod.
sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)
Křesťan a společnost

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.

Hosté: Klára Boumová, Petr Novák

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

čtvrtek 12. 11. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Pavel Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

STRAŠÁK KOMUNISMU? | Komunismus: historický nebo aktuální problém?

čtvrtek 19. 6. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Máme se bát návratu komunismu? Nebo je antikomunismus jen zástupný problém před volbami? Jakým způsobem komunistická minulost ovlivňuje současnost české společnosti a politiky?

Hosté: Daniel Herman, Matěj Spurný, Jaromír Štětina

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
15. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

EVROPA A NÁRODNÍ STÁT | Co utváří politický národ?

čtvrtek 15. 5. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Ačkoli evropská integrace zásadním způsobem ovlivňuje naše životy, přesto se většina obyvatel Evropy nadále cítí především občany svých národních států a evropskou politiku vnímá z národní perspektivy. Proč tomu tak je? Proč dosud nevznikl evropský politický národ?

Hosté: Roman Joch, Tomáš Němeček, Maciej Ruczaj

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MEZI ODPOVĚDNOSTÍ A SOLIDARITOU | Křesťanský pohled na sociální politiku

čtvrtek 20. 3. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Z křesťanského pohledu by středem debaty o sociální politice neměly být různé jevy ve společnosti a návrhy jejich řešení, ale člověk a jeho lidská důstojnost. Nejedná se tedy jen o zajištění nezbytných materiálních podmínek k životu pro každého: důstojnost člověka zahrnuje také svobodu a zodpovědnost za své jednání. Klíčovým tématem našeho večera proto bude vztah mezi odpovědností za sebe sama i za druhé a solidaritou s potřebnými.

Hosté: Lubomír Mlčoch, Michal Opatrný

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OBČAN VS. RADNICE | aneb o smyslu komunální politiky

čtvrtek 20. 2. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Zájem o dění okolo nás má nutně politický rozměr, ať už se zapojíme do stranické politiky, nebo ne. Smysl a fungování komunální politiky je tématem čtvrtého debatního večera cyklu „Křesťan a společnost“.

Hosté: Petr Jüptner, Petra Kolínská

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VÁCLAV HAVEL: PROBLEMATICKÝ POLITICKÝ ODKAZ

čtvrtek 19. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Dva roky od smrti Václava Havla jsou příležitostí k zamyšlení nad jeho politickým odkazem – v čem vlastně tento odkaz spočívá, jaké jsou jeho pozitivní i problematické aspekty.

Hosté: Bohumil Doležal, Jiří Suk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
21. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤAN V POLITICE

čtvrtek 21. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Po úvodním večeru, věnovaném obecnějším úvahám o pojetí společnosti a politiky, se tentokrát chceme konkrétněji zamyslet nad místem křesťanů a církve ve společenském a politickém životě. Klíčová otázka druhé debaty tedy zní: Co definuje křesťana v politice? Jaký je vztah mezi vírou a politickou angažovaností?

Hosté: Petr Gazdík, Ondřej Liška, Cyril Svoboda

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
17. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OBHAJOBA POLITIKY | První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

čtvrtek 17. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Debata o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

Hosté: Petr Fischer, Jan Sokol

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti