Literární večery | Programový cyklus

První čtvrtky v měsíci jsou vyhrazeny debatním večerům nad zajímavými a důležitými vydavatelskými počiny a jinými aktuálními literárními událostmi. Působení knihy není omezené jen na chvíle čtení. Skutečně dobrá kniha by měla vejít do života člověka, kterého svou trvalou přítomností v něm neustále proměňuje. Debaty nad knihami by neměly být jen jejich prezentací, nýbrž jejich vtažením do naší přítomnosti, veřejným přemýšlením o jejich významu a síle jedinečného poselství, které přinášejí. Knihy ovlivňují společnost, utvářejí myšlení, inspirují jednotlivce, kladou otázky a někdy provokují. Při našich debatních večerech chceme se zajímavými hosty vstupovat do mnohavrstevného života knih a s knihami a čerpat z jejich bohatství. Literárními večery vás bude provázet Martin Bedřich. Cyklus je pořádán ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Akce v rámci cyklu

čtvrtek
20. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Důvěra v text

čtvrtek 20. 4. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Literární večery

Naše kultura stojí na textu – slyšeném, čteném, vykládaném tradovaném. Zásadním textem, který formuje naše rozumění světu, je Bible. A to i tehdy, když ji nečteme nebo jsme ji nikdy pořádně nečetli. Naše porozumění sobě, druhým i světu je jí i tak nepřímo výrazně ovlivněno. (Petr Beneš, Vzhůru srdce)

Hosté: Petr Beneš CSsR, Eva Krásová, Petr Vaďura

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Perspektiva vzkříšení | Důrazy současné christologie

čtvrtek 30. 3. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Literární večery

Velikonoční vyznání, že Ježíš byl vzkříšen, je zásadním východiskem jak pro křesťanskou víru, tak pro křesťanskou teologii. Jak o této zkušenosti mluvit dnes, v postmoderním kontextu? Co znamená Ježíšovo lidství pro Jeho božství a jeho božství pro jeho a naše lidství? Jaké světlo vrhá Ježíšovo Vtělení a smrt na tajemství Boží Trojice?

Hosté: Petr Gallus, Pavel Hošek, Jan Houkal

Moderuje: Klára Jirsová

zobrazit podrobnosti

úterý
6. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Historie Bible

úterý 6. 12. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Literární večery

Jak dlouhá cesta vedla od Bible k biblickým náboženstvím? Jak biblické texty utvářely prostředí svých nositelů a jak byly tímto prostředím zpětně utvářeny a interpretovány? Co si bere z Bible židovství, co křesťanství? Je pro křesťany Bible autoritou?

Hosté: Tomáš Petráček, Petr Sláma

Moderuje: Klára Jirsová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Bible a archeologie

čtvrtek 10. 11. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Literární večery

O tom, jak vypadalo náboženství starých Izraelitů máme představu především ze Starého zákona. V posledních desetiletích však můžeme své poznatky čerpat i z přibývajících archeologických nálezů. Co nám nové archeologické nálezy v Izraeli můžou povědět k historii, jak ji podává Bible? Jak korigují náš pohled na biblické události?

Hosté: Filip Čapek, David Rafael Moulis, Martin Prudký

Moderuje: Jan Fingerland

zobrazit podrobnosti

středa
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE | Jan Amos Komenský

středa 29. 11. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Slavné dílo velkého českého myslitele, filosofa, teologa a pedagoga, jeden z vrcholů barokní literatury, psané překrásným jazykem. Je plné trefných, stále aktuálních postřehů i myšlenek hluboce spirituálních.

Hosté: Hanuš Axmann, Irena Pulicarová, Pavla Sovová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII III

čtvrtek 30. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Petr Hruška, Pavel Kolmačka, Natálie Paterová

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

středa
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

středa 25. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

Hosté: Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek, Daniel Raus

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

čtvrtek 7. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Adam Borzič, Anna Beata Háblová, Viktor Špaček, Olga Stehlíková

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
25. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KROK DO TMAVÉ NOCI

čtvrtek 25. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi.

Ukázky z knihy přečte Jana Franková.

Hosté: Miloš Doležal, Jana Franková, Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček, Petr Pithart

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
21. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

"KDYŽ NEMŮŽEM POROZPRÁVĚT..." | "...aspoň písemně vyměňujme myšlénky..."

čtvrtek 21. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Z dopisů velké ženy české literatury Boženy Němcové i z jejího slavného díla Babička budou číst Pavla Sovová a Irena Pulicarová.

Hudebně doprovodí Lenka Pospíšilová.

Hosté: Irena Pulicarová, Pavla Sovová

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII | Debatní večer a autorské čtení básníků

čtvrtek 30. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Petr Borkovec, Jonáš Hájek, Marie Iljašenko

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

středa
29. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KRAJINAMI UMĚNÍ | Debata nad právě vycházející knihou rozhovorů s profesorem dějinumění Janem Roytem, které s ním vedl literární historik Martin Bedřich.

středa 29. 4. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou.

Hosté: Martin Bedřich, Jan Royt

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 1.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI | od jurodivých k Pussy Riot

čtvrtek 29. 1. 2015 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Debata nad knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Hosté: Luboš Dobrovský, Petra Procházková, Martin C. Putna, Karel Schwarzenberg

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
27. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JÁ DOUFÁM V TEBE...

čtvrtek 27. 11. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Setkání nad dopisy statečných žen Milady Horákové a Růženy Vackové z komunistických věznic. Za hudebního doprovodu je přečtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Večera se zúčastní také ti, kdo pamatují životní příběhy těchto mimořádných žen.

Hosté: Irena Pulicarová, Pavla Sovová

zobrazit podrobnosti

úterý
30. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SUZANNE RENAUD

úterý 30. 9. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Literární večer, věnovaný francouzské básnířce Suzanne Renaudové (1889–1964), připomene její tvorbu i osudy, nedělitelně spjaté se zemí jejího muže, Bohuslava Reynka.

Hosté: Jaroslav Med, Dana Němcová, Lucie Tučková, Karel Vepřek, Jan Vlasák

zobrazit podrobnosti