Klášter má k dispozici sál bývalé letní jídelny, tzv. barokní refektář, ve kterém pořádá různé vzdělávací, kulturní i společenské aktivity (na snímku prezentace českého překladu Jeruzalémské bible, listopad 2009). Krásná historická prostora ovšem nedisponuje žádným provozním zázemím.

Řez budovou znázorňuje umístění nového sálu pod severním křídlem (levé strana) na úrovni středověkého osídlení města. Zároveň se vytvoří zázemí pro barokní refektář nad ním. Celá budova tak získá novou kvalitu, aniž by se znehodnotila historická hodnota objektu.

Nový podzemní sál bude přístupný z nového vstupu. Díky zapuštění pod úroveň ambitu nebude provoz sálu narušovat tiché prostředí kláštera. Samozřejmostí bude technické vybavení, které umožní pořádat vzdělávací a kulturní programy na současné úrovni.

<- Zpět