Klášter a kostel vytvářejí organický celek. V průběhu času byly mnohé původní prvky propojující oba objekty znehodnoceny. Rekonstrukce kláštera počítá s jejich obnovením ve všech patrech. Nově bude pojednáno poslední patro, kde vzniknou cely bratří dominikánů.

Historická bádání ukázala, že křídlo přiléhající ke kostelu prodělalo během času řadu změn. Současná podoba (levé schéma) není původní a násilně odtrhuje budovu kláštera od kostela. Jižnímu křídlu budovy (pravé schéma, vyznačeno žlutě) byla proto při zpracovávání architektonické studie věnována velká pozornost.

<- Zpět