Poloha dominikánského kláštera sv. Jiljí v centru Starého Města představuje pro činnost řádu velkou výzvu. Na druhé straně nelze přehlédnout značné obtíže, s nimiž je spojen běžný život v historickém jádru města.

Hra čistých tvarů a jasného světla si podmaní snad každého obyvatele i návštěvníka kláštera. Aby klášter mohl dále plnit své poslání, vyžaduje adaptaci na současné podmínky.

Jedna z největších hodnot kláštera je ticho, které umožňuje soustředění, meditaci a zamyšlení. Veškeré plánované úpravy v rámci rekonstrukce mají za cíl klášterní prostředí ještě podpořit.

<- Zpět