Původní kostel sv. Jiljí byl založen na Starém Městě u cesty, která spojovala Pražský Hrad a Vyšehrad. Díky této význačné poloze zde brzy vznikla první kanovnická kapitula městského typu a byl postaven dnešní gotický kostel.

Od roku 1626 stavěli dominikáni při kostele sv. Jiljí na místě kapitulních a měšťanských domů nový klášter podle plánů Carla Luraga a později Domenica Orsiho. Na dnešní návštěvníky Prahy působí klášter jako uzavřená pevnost. Kostel byl uvnitř barokizován pod vedením Václava Špačka a patří ke skvostům pražského baroka.

Vnitřní prostor kláštera, ambit s rajským dvorem, vytváří velmi intimní a tiché prostředí uprostřed městského ruchu. Otevřená arkáda ambitu připomíná italské kláštery.

<- Zpět