Sponzoři

  • Ministerstvo kultury České republiky.
Naše aktivity nám nepřináší žádný výdělek, proto vám budeme vděčni za jakoukoli podporu.

S čím potřebujeme pomoci?

Při pořádání aktivit pro vás

  • s pokrytím provozních nákladů;
  • s pokrytím nákladů na propagaci (plakáty, pozvánky, informace do médií);
  • s pokrytím nákladů našich hostů (cestovné, ubytování, honoráře).

S obnovou budovy kláštera.

Číslo účtu: 2203144011/2700; var. symbol: 8

Na požádání vystavíme fyzickým i právnickým osobám potvrzení o daru za účelem snížení základu daně.

Bližší informace na vyžádání rádi poskytneme na adrese: dominikanska8@op.cz