Programové cykly

Cyklus Rozprav u dominikánů bude letos pokračovat až v letním semestru – na podzim se na něj vzhledem ke dnům volna a již dříve domluveným akcím nenašel časový prostor. Na podzim tak budou převládat samostatné akce.

Zimní semestr 2016/17

Kvalita veřejného prostoru města

Existence veřejného prostoru a jeho kvalita jsou pro život ve městě důležité. Rozumíme ale pod pojmy kvality a obsahu veřejného prostoru totéž? A máme odvahu pojmenovat i kontroverzní témata, která jsou nedílnou součástí veřejného prostoru už z jeho samotné podstaty?

Garant cyklu debat: Pavla Melková

 • Veřejný nebo společný prostor?
  čtvrtek 6. října 2016 v 19.30 hod.
  Hosté: Petr Kratochvíl, Miroslav Cikán. Moderuje Anna Háblová.

 • Máme se bát slova krása?
  čtvrtek 20. října 2016 v 19.30 hod.
  Hosté: Monika Mitášová, Michal Kohout. Moderuje Pavla Melková.

 • Dnešní role veřejného prostoru
  čtvrtek 24. listopadu 2016 v 19.30 hod.
  Hosté: Pavla Melková a další

Dominikánský knižní salón

Kniha je jako člověk. Leccos prozradí už její jméno a tvář, ale to podstatné objevíme až uvnitř. V důvěrném rozhovoru s ní poznáváme její duši, ale především svou vlastní duši. Dobrá kniha nám nastavuje zrcadlo, nutí nás přemýšlet o životě, o světě, hledat své místo v něm. Čtenářská duše naopak nastavuje zrcadlo knize: Posvítila jsi mi na cestu životem? Odhalila jsi mi netušené krásy a poklady? Posunula jsi mě kupředu?

Dominikánský knižní salón je večerní klub čtenářů tohoto nakladatelství. Každý přítomný je aktivním spolutvůrcem večera. Bratr dominikán není v roli přednášejího, pouze moderuje debatu účastníků.

 • Peter Kreeft: Tři filosofie života
  středa 12. října 2016 v 19.30 hod.

 • Tomáš Akvinský: O věčné blaženosti
  středa 9. listopadu 2016 v 19.30 hod.
  moderuje Tomáš Machula

 • Bernard z Clairvaux: Kázání na dobu vánoční
  středa 14. prosince 2016 v 19.30 hod.

 • Guy Bedouelle: Obrazy svatého Dominika
  středa 11. ledna 2017 v 19.30 hod.
  moderuje fr. Benedikt Mohelník OP