Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

je volná platforma poskytnutá bratry dominikány všem jednotlivcům a institucím, kteří chtějí spoluvytvářet aktivity pořádané v pražském dominikánském klášteře. Pro pořádání programů se využívají prostory barokního refektáře, kostela sv. Jiljí, kaple sv. Zdislavy vedle kostela a případně další prostory kláštera. Dominikánská 8 je připravena podílet se také na aktivitách konaných jinde a jinými, především spřátelenými, subjekty.

Svou činnost stavíme na osmi pilířích, které jsou pro nás spíše cílem než dosaženým stavem:

Vzdělání a kultura

My lidé jsme vybaveni úžasnou schopností poznávat svět, ve kterém žijeme. Díky vzdělání lidský duch proniká do skutečnosti a zmocňuje se jí. Toto uchopení reality pak člověku umožňuje svobodně vytvářet kulturní hodnoty tím, jak uspořádává společenské struktury, či uměleckými počiny nejrůznějšího dru­hu.

Tradice a současnost

Tradice zaměřuje svůj pohled dopředu. Jejím prvořadým úkolem je totiž předání zděděných hodnot přiměřeným způsobem nastupujícím generacím. Současnost se nemůže plně rozvinout bez porozumění svých vlastních kořenů. Díky pěstované kontinuitě může s vnitřní jistotou vytvářet svou vlastní identitu.

Pravda a dialog

Hledání pravdy je obtížné a nikdy není u konce. Stejně tak je nesnadné nalezenou pravdu správně a srozumitelně formulovat a sdílet ji tak s jinými lidmi. Touha po pravdě sbližuje lidi různých názorů a disponuje je ke skutečnému dialogu, který všechny zúčastněné obohacuje.

Kvalita a dostupnost

Nosné myšlenky si zaslouží kvalitní prezentaci. Vysoká úroveň provedení nejen podporuje sdílený obsah, ale je sama o sobě hodnotou. Kvalita není marnivým luxusem, a proto má být poskytnutá a dostupná všem. Snaha o dobře odvedenou práci je nejlepší vizitkou a pozváním ke spolupráci.

Dominikánská 8 svou činností usiluje o šíření a rozvoj kulturních, duchovních a morálních hodnot, jak je chápe křesťanská tradice. K dosažení tohoto cíle chce přispět solidní reflexí a otevřeným dialogem se současným světem v různých oblastech. Platforma Dominikánská 8 svou katolickou identitu v tomto úsilí považuje za přínosnou také pro ostatní. Dominikánská 8 hledá společná témata a zájmy se všemi lidmi bez ohledu na náboženskou příslušnost.