Dluhy a dlužníci

Dluhy a dlužníci

čtvrtek 20. května 2021 v 19.30 hod., LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Hosté: Radek Hábl, Daniel Hůle, Jakub Jinek. Moderuje Veronika Sedláčková

Zadluženost je v současnosti jedním z největších problémů české společnosti: dopadá na životy tisíců lidí, na jejich volební chování a ve výsledku na fungování a směřování celé české společnosti. Přestože se problému lichvy a předluženosti v poslední době dostává více pozornosti, přetrvává ve společnosti étos osobní odpovědnosti za zadlužení. Jak se dlužníci do těchto tíživých situací dostali? Jak je z bludného kruhu zadlužení dostat? Je v naší společnosti myslitelné odpuštění dluhu? Jak se na problém dluhu dívá sociální nauka církve?

stáhnout plakát

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
Autorita lékaře

Autorita lékaře

v době internetu

pondělí 24. května 2021 v 19.30 hod., LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Hosté: Tereza Matějčková, Martin Seifert, Michal Stránecký. Moderuje Petr Vizina

Digitální revoluce s všeobecným přístupem k (dez)informacím radikálně mění náš přístup k autoritě. V době, kdy má téměř každý mobilní telefon s internetovým připojením se na jedno kliknutí můžeme dostat k jakýmkoli informacím. Jak vpád informovanosti po vlastní ose vstupuje do vztahu lékař/pacient? Jaké pozitivní impulsy do tohoto vztahu může vnést, jaká úskalí se s ním naopak váží? Jak se tato rozšířená autonomie pacientů projevila aktuálně v pandemii?

stáhnout plakát

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
Antonín Mandl

Antonín Mandl

čtvrtek 27. května 2021 v 19.30 hod., LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Hosté: Jiří Šimon Cieslar, Anna Hradilková, Pavel Kuneš, Václav Vacek, Moderuje Jan Rückl

Antonín Mandl, kněz, odvážný teolog a nezlomený vězeň komunistického režimu, přední postava Katolické akce, znalec umění, hudby (přítel Oliviera Messiaena), jeden z řady českých z kněží, kteří svým úsilím o pastoraci a evangelizaci odpovídající době, předjímali koncil. Dávno před koncilem sloužil tajně mše česky, usiloval o větší zapojení laiků, kriticky se vyjadřoval k příliš hierarchickému, klerikálnímu pojetí církve, po návratu z vězení aktivně rozvíjel ekumenický dialog. Co z jeho odkazu bychom si měli dnes zvlášť připomínat? Co by nemělo zapadnout?

stáhnout plakát

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo
Adolf Kajpr

Adolf Kajpr

úterý 1. června 2021 v 19.30 hod., LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Hosté: Petr Havlíček, Vojtěch Novotný, Jaroslav Šebek. Moderuje Filip Boháč.

Adolf Kajpr, jezuita, kněz, publicista, vězeň nacistického i komunistického režimu, jeden z řady českých z kněží, kteří svým úsilím o pastoraci a evangelizaci odpovídající době, předjímali koncil. Sám vězeň nacistického režimu se po 2. světové válce rezolutně postavil na obranu německých spoluobčanů, v oněch několika málo letech, kdy mohl, se v břitkých polemikách věnoval nejaktuálnějším společenským tématům."Jeho teologie byla již před koncilem teologií aggiornamenta, poslouchat to dobré v druhém, špatné odmítnout, ale vyhnout se pohrdání a nenávisti a nikdy nezapomínat, že církev ze všech jako první potřebuje stálé vědomí nebezpečí selhání.“ Co z jeho myšlenek a postojů bychom si v dnešní době zvlášť připomínat? Co by nám mělo být inspirací?

stáhnout plakát

zobrazit podrobnosti | rezervovat místo