Pro smrt uděláno

Pro smrt uděláno

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. června 2022 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

O smrti se v naší společnosti mluví velmi málo, jako by to bylo něco nepatřičného, co se má odehrát za zdmi nemocnic a nerušit spokojený život ostatních. Změnit se to snaží autoři knihy Pro smrt uděláno, se svými rozhovory o posledních věcech s různými významnými českými osobnostmi. Proč je důležité o smrti mluvit? Co se děje, když se v rodinách o smrti nemluví? Co dělá s člověkem zkušenost smrti blízkého člověka? Co když se jedná o smrt násilnou, předčasné přetržení života, jako je tomu teď v situaci války?

Dana Němcová, Věra Nováková, Michal Plzák, Lucie Vopálenská. Moderuje Karolína Koubová

zobrazit podrobnosti
O křtu a biřmování

O křtu a biřmování

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 15. června 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Co je to křest a co znamená být pokřtěn? Může být nepokřtěný člověk spasen? Je lepší pokřtít člověka v dětském věku, nebo počkat do jeho dospělosti, až se bude moci rozhodnout sám? K čemu je dobré biřmování a pocítím na sobě nějak jeho účinky? Sledujme společně tahy brkem na pergamenu zachycující slova Tomáše Akvinského o duchovním znovuzrození a o posile Ducha svatého.

zobrazit podrobnosti
Vášeň baroka

Vášeň baroka

Akce se uskutečnila v úterý 14. června 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Souznění dvou královských nástrojů v podání obou vynikajících interpretů nás přesvědčí o úžasné energii a vášni, tryskající z hudby baroka. Ale také o genialitě a kráse tónů, které do svých skladeb vložil jak velikán J. S. Bach, tak Jean Marie Leclair, dvorní skladatel Ludvíka XV. a zakladatel francouzské houslové školy. Představí se i cembalo jako sólový nástroj – a to v díle mistra cembalových sonát, Domenica Scarlattiho. Závěr obstará proslulá Chaconne, dílo italského virtuoza Antonia Vitaliho, jedna z nejkrásnějších skladeb pro housle a cembalo.

Jaroslav Šonský – housle. Gesine Tiefuhr – cembalo.

zobrazit podrobnosti
 František blázen

František blázen

HORÁK 40 FEST

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Příběh o svatém showmanovi. One man show o sv. Františku z Assisi, který chtěl být skromný – a šly za ním davy. Autorský projekt inspirovaný narativním divadlem Daria Fo.

Bratři vepři, sestry svině! Milá prasata! Pochválen buď náš Stvořitel, neboť on vás krmí, dává vám pomeje a šrot, dává vám bahno, ve kterém se můžete rochnit. Oslavujte Pána, dobrořečte a chrochtejte mu! Sv. František

zobrazit podrobnosti
 Tučňáci na arše

Tučňáci na arše

HORÁK 40 FEST

Akce se uskutečnila ve středu 8. června 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Příběh o třech tučňácích, kteří se s prvními kapkami potopy snaží nalodit na Noemovu archu.

Jsou dobří tučňáci a jsou špatní tučňáci a já jsem prostě špatný tučňák. To se prostě nedá nic dělat! A kromě toho to není moje vina, protože takového mě stvořil Bůh.

zobrazit podrobnosti
Rybáři: budeš lovit svoje syny

Rybáři: budeš lovit svoje syny

HORÁK 40 FEST

Akce se uskutečnila v úterý 7. června 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

Takže nám včera do jezera pršely prasata. Soused byl zrovna na rybách a štěstí že to jedním neschytal.

Minimalistická inscenace v tradici vypravěčského divadla Daria Fo. Jeden herec, 33 postav, dva nezvyklé hudební nástroje.

zobrazit podrobnosti
Jakub Deml: Zapomenuté světlo

Jakub Deml: Zapomenuté světlo

HORÁK 40 FEST

Akce se uskutečnila v pondělí 6. června 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti komediantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla setrvačnosti překonává sílu inteligence a rozumu.

Zapomenuté světlo není o konfliktu muže, básníka a kněze. Je o trojí samotě, které zklamaný muž, vznětlivý básník a nekonformní kněz musí čelit.

zobrazit podrobnosti
Historická zátěž a smíření

Historická zátěž a smíření

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. června 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Mnoho míst na světě tíží rány z dávné i úplně nedávné historie, které ovlivňují mezilidské soužití. Na některá místa doléhají rány právě teď a cesta smíření je otázkou daleké budoucnosti. Nezahojené rány z minulosti jsou často zdrojem dalšího napětí. Jak s nimi nakládat? Jak se utváří národní paměť? Jak má vypadat smíření, aby bylo skutečně spravedlivé? Jak pracovat s rozdílnostmi? Jak dopřát každé společnosti tolik úcty, kolik potřebuje, aby se necítila přehlížená, zahnaná do kouta?

Karin Hofmeisterová, Tomáš Petráček, Petr Sláma. Moderuje Petr Fischer

zobrazit podrobnosti
Česká architektura 2021–2022

Česká architektura 2021–2022

uvedení 22. ročenky

Akce se uskutečnila ve středu 1. června 2022 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Novou knihu uvede vydavatelka Dagmar Vernerová a letošní kurátorka ročenky Pavla Melková. Poté bude následovat panelová debata na téma Krása a účelnost v architektuře. Jak se k sobě v architektuře tyto dvě kategorie mají? Je krása čistě subjektivní kategorie? Jak se do jejího vnímání promítá dobový vkus? A jak je tomu s účelností? Je v architektuře možná krása bez účelnosti? Po debatě a přípitku bude následovat prohlídka kláštera s architektem Josefem Pleskotem.

Pavla Melková, Josef Pleskot, Michal Škoda, Dagmar Vernerová. Moderuje Petr Vizina

zobrazit podrobnosti
Duchovní a totalita

Duchovní a totalita

Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. května 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Scénický dokument skládá z dobových pramenů příběh odvahy a síly Josefa Zvěřiny (1913–1990), kněze, teologa, kunsthistorika, signatáře Charty 77. Představuje životní pouť a pastorační činnost Josefa Zvěřiny v komunistických kriminálech, pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho aparátu.

Po představení následuje debata moderovaná Petrem Fischerem, které se zúčastní režisér Miroslav Bambušek a další hosté.

zobrazit podrobnosti
O kněžství

O kněžství

Jan Chrysostomos

Akce se uskutečnila ve středu 25. května 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Kněžství nebylo a není radno brát na lehkou váhu. Je třeba hovořit o jeho hodnotě a důležitosti, stejně jako o jeho nárocích a rizicích. Je krize kněžství vyvolaná až moderní dobou, nebo k němu patří už od počátku jeho formování? Jak dostát všem nárokům a přitom se vyhnout číhajícím pokušením, nám nastíní zkušený kněz a biskup Jan Chrysostomos.

zobrazit podrobnosti
Pootevřený prostor

Pootevřený prostor

Přednášky o sakrální architektuře

Akce se uskutečnila v pondělí 23. května 2022 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Cyklus přednášek Norberta Schmidta nastíní některé ze základních otázek moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se po celý život věnovali stavbě kostela a tématu sakrality a spirituality v architektuře a umění. Neopomenutelnými milníky jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.

zobrazit podrobnosti
Jsme z toho města, které není

Jsme z toho města, které není

Akce se uskutečnila v úterý 17. května 2022 ve 20.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Scénické čtení z textů současných ukrajinských autorů a autorek. Zazní texty Serhije Žadana, Jurije Andruchovyče, Halyny Kruk, Andrije Bondara a Halyny Petrosaňak, v překladech Alexeje Sevruka, Terezy Chlaňové, Marie Iljašenko, Miroslava Tomka a Norberta Holuba pro brněnské nakladatelství Větrné mlýny, které se ukrajinské literatuře dlouhodobě věnuje.

Po představení proběhne diskuse na téma „Ne kolektivní vině!“, moderovaná Danielem Hermanem.

Jako speciální host nám zarappuje své básně česká autorka Anna Beata Háblová.

zobrazit podrobnosti
Žena ať v církvi promluví

Žena ať v církvi promluví

uvedení knihy Zdeňka Jančaříka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. května 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Nadpis knížky sugeruje, že žena v církvi mlčí. Žena však už v církvi promlouvá dávno, promlouvala v Ježíšově době, ve starověku i ve středověku, její hlas byl slyšet ve století 19. i 20. Proč si tedy takové otázky vůbec klademe? Na jednu stranu se už do novozákonních formulací promítají různé dobové konvence, na druhou stranu právě Nový Zákon radikálně stírá různé dělící linie. Jak s vědomím výrazných ženských postav v Bibli a v církevních dějinách promýšlet roli ženy v církvi dnes? Co mohou ženy církvi přinést? Co jí přinášejí? Jaké místo by měly ženy v církvi zastávat? Jaké obrazy ženy nám k tomu nabízí Bible? Jaké místo zastávaly ženy v počátcích církve?

Zdeněk Jančařík, Mireia Ryšková. Moderuje Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti
Zapomenuté světlo

Zapomenuté světlo

Jakub Deml

Akce se uskutečnila v úterý 3. května 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce. Hraje Jan Horák

Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti komediantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla setrvačnosti překonává sílu inteligence a rozumu.

zobrazit podrobnosti
Zapomenuté světlo

Zapomenuté světlo

Jakub Deml

Akce se uskutečnila v pondělí 2. května 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce. Hraje Jan Horák

Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti komediantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla setrvačnosti překonává sílu inteligence a rozumu.

zobrazit podrobnosti
Vést a sloužit

Vést a sloužit

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vést řeholní společenství znamená neustále hledat křehkou rovnováhu mezi vedením a nasloucháním potřebám komunity a jejích jednotlivých členů. Jak vedení řádu v praxi v jednotlivých komunitách vypadá? Jak zde probíhá dialog? Na jaké problémy představení naráží?

Hosté: František Hylmar, Jakub Sadílek, Vojtěcha Zikešová. Moderuje Benedikt Mohelník

zobrazit podrobnosti
Flétna jara

Flétna jara

Benefiční koncert pro děti z Ukrajiny

Akce se uskutečnila v úterý 19. dubna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. Klára Valentovičová – zobcová flétna.

Když se baroko snoubí s klasikou, je dobré rozčeřit vody kvalitní současnou hudbou. Tak se stane v premiérovém uvedení skladby renomovaného českého skladatele Jaroslava Pelikána, často spolupracujícího se souborem Martinů Strings Prague. Concerto in D pro zobcovou flétnu a smyčce provede teprve 11letá slovenská sólistka Klára Valentovičová ze Žiliny. Talentovaná dívka je vítězkou řady slovenských i mezinárodních hudebních soutěží.

zobrazit podrobnosti
O počátcích Řádu kazatelů

O počátcích Řádu kazatelů

Jordán Saský

Akce se uskutečnila ve středu 13. dubna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Mnozí bratři se ptají a chtějí vědět, jak došlo k založení Řádu kazatelů, o jehož vznik se v těchto posledních nebezpečných časech postarala Boží Prozřetelnost. Spojme se v hledání odpovědi s bratry dominikány žijícími v první třetině 13. století a ptejme se přímo blahoslaveného Jordána Saského, prvního nástupce svatého Dominika v čele Řádu bratří kazatelů.

zobrazit podrobnosti
Básníci pro Ukrajinu

Básníci pro Ukrajinu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Múzy ve válce nemlčí. Benefiční autorské čtení aktuálních básní s doprovodem současné hudby studentů HAMU. Výtěžek akce bude věnován na pomoc Ukrajině prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví a organizace Člověk v tísni.

Adam Borzič, Anna Beata Háblová, Marie Iljašenko, Julia Kručak

Živou hudbou doprovázejí studenti HAMU pod vedením Jana Trojana.

zobrazit podrobnosti
Vojtěcha Hasmandová

Vojtěcha Hasmandová

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 31. března 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vojtěcha Hasmandová, odvážná řeholnice, v 50. letech vězněná komunistickým režimem, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, aktuálně v procesu blahořečení. Jak přemýšlela o církvi, o svém řeholním povolání v době útlaku, o postavení žen řeholnic v církvi, o církvi obecně? Jak reagovala na Druhý vatikánský koncil?

Hosté: Remigie Češíková, Alena Bártová. Moderuje Benedikt Mohelník

zobrazit podrobnosti
LGBTq+ v církvi

LGBTq+ v církvi

Naslouchat potřebám všech

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. března 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Věříme, že Bůh miluje každého člověka. Ne každý se však cítí přijat v církvi, která by měla Boží bezvýhradnou lásku odrážet. Katechismus katolické církve uznává, že homosexualita může být vrozená a mluví o jednání s úctou. Prvním projevem úcty je naslouchání bez předsudků a odsuzování. Debata má otevřít prostor pro takové naslouchání, pro sdílení zkušeností života v církvi lidí s jinou vztahovou orientací: Na co narážejí? Jakých chyb se vůči nim kněží i ostatní věřící nejčastěji dopouštějí? Jaké jsou příklady dobrého doprovázení?

Hosté: Hana Svanovská, Jaroslav Lorman, Stanislav Kostiha. Moderuje Veronika Sedláčková

zobrazit podrobnosti
Zapomenuté světlo

Zapomenuté světlo

Jakub Deml

Akce se uskutečnila ve středu 23. března 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce. Hraje Jan Horák

Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti komediantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla setrvačnosti překonává sílu inteligence a rozumu.

Protože jsem básník a katolický kněz a prokletý člověk.

zobrazit podrobnosti
Zapomenuté světlo – PREMIÉRA

Zapomenuté světlo – PREMIÉRA

Jakub Deml

Akce se uskutečnila v úterý 22. března 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadlo jednoho herce. Hraje Jan Horák

Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti komediantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla setrvačnosti překonává sílu inteligence a rozumu. 

Protože jsem básník a katolický kněz a prokletý člověk.

zobrazit podrobnosti
Putinovo Rusko

Putinovo Rusko

Odkud se bere agrese?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. března 2022 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ruská agrese na Ukrajinu zaskočila svět: náhle jsme zjistili, že Rusku a způsobu uvažování jeho vládců nerozumíme. Cítíme deziluzi a opovržení: země, která se nezbavila nostalgie po dobách Sovětského svazu, země, jež po generace likviduje svoje elity. Vychází ruská agrese z iracionálního pocitu ohrožení? O co se opírá Putinův narativ nároku na území Ukrajiny? Jak se dnes Rusko vztahuje ke svým dějinám? Jakou roli hraje v putinovském Rusku pravoslavná církev? Proč k Rusku a Putinovi mnozí v Evropě donedávna vzhlíželi jako k záchraně evropské civilizace? Jak se k Rusku realisticky vztahovat?

Hosté: Tomáš Glanc, Michael Romancov. Moderuje Petr Vizina

zobrazit podrobnosti
O křtu

O křtu

Tertulián

Akce se uskutečnila ve středu 9. března 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Křest je branou, jíž se vstupuje ze smrti do života. Při naslouchání Tertuliánovým slovům o křtu si můžeme připomenout naše znovuzrození a žasnout nad tím, jak Bůh využívá hmotného světa ke spáse lidského těla i duše.

zobrazit podrobnosti
Bezmoc tváří v tvář agresi?

Bezmoc tváří v tvář agresi?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. března 2022 ve 20.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Invaze ruské armády na Ukrajinu vyvolala v mnohých z nás pocit bezmoci. Jen postupně se západní svět zmáhá na ráznější reakci. Jaké kroky je a není možné z hlediska mezinárodního práva a mezinárodní bezpečnosti podniknout v odpověď na ruskou agresi na Ukrajině? Je aktuální odpověď Západu dostatečná? Co jednotlivé kroky pro Rusko znamenají? Co znamenají pro Evropu? Proč Evropa s některými kroky řadu let otálela? Jaké kroky západního světa by mohly pomoci ruským občanům, kteří s agresí nesouhlasí?

Hosté: Petr Kolář, Jan Růžička, Ondřej Soukup. Moderuje Petr Honzejk

zobrazit podrobnosti
Číst Písmo

Číst Písmo

Akce se uskutečnila v úterý 22. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Jakou roli hraje v životě křesťana naslouchání Božímu slovu v četbě Písma? Jak číst Písmo, aby promlouvalo k našemu dnešku? Jak se vztahuje individuální čtení Písma k tradici? Jak se vyrovnat s nepřijatelnými pasážemi Bible? Jak motivovat lidi/sebe k častějšímu čtení Písma?

Hosté: Alexandr Flek, Alexandra Jacobea, Samuel Prívara, David Vopřada. Moderuje Klára Jirsová

zobrazit podrobnosti
Františkova vize ekonomiky

Františkova vize ekonomiky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ekonomika se dotýká každého z nás. Ať už jí rozumíme nebo ne. Proto nám nemůže být lhostejná. Současné modely vyspělých států propagující svobodu podnikání mají i své stinné stránky. Všichni obýváme jeden svět a rozhodnutí jedněch radikálně ovlivňují životy druhých. Je možné usilovat o ekonomiku, která by byla skutečně udržitelná a spravedlivá? Jak překonat globální nerovnosti a nespravedlnosti? Jaký přínos může mít křesťanský pohled pro ekonomiku 21. století?

Hosté: Roman Češka, Petr Janský, Danuše Nerudová. Moderuje Petr Honzejk

zobrazit podrobnosti
Západní individualismus?

Západní individualismus?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Petr Kratochvíl, Tereza Matějčková, Tomáš Petráček. Moderuje Petr Fischer

Papež František se ve svých encyklikách často kriticky vyjadřuje o západním individualismu. Co to západní individualismus vlastně je? Kde se bere? Je na něm jen všechno špatně, nebo může vnášet do světa i něco dobrého? Jak souvisí s tím, na co se v evropské kultuře klade důraz?

zobrazit podrobnosti
Cesta za štěstím

Cesta za štěstím

Servais Pinckaers

Akce se uskutečnila ve středu 9. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Všichni chceme šťastně žít. Co je však pravé štěstí a kde ho hledat? Na cestu za štěstím vytyčenou samotným Bohem v Horském kázání – cestu blahoslavenství – nás uvede Servais Pinckaers. Odvážíme se uvěřit slovu toho, jenž řekl: „blahoslavení…“ a může nám jakoby průlomem ve zdi otevřít cestu ke štěstí?

zobrazit podrobnosti
Prohloubit demokracii

Prohloubit demokracii

Jak dát hlas těm, kdo ho nemají?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. února 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Stanislav Balík, Pavel Barša, Anna Pospěch Durnová. Moderuje Petr Fischer.

Po letošních parlamentních volbách se může zdát, že problém populismu ztratil na aktuálnosti. Nespokojenost, která žene část voličů do náruče populistických stran, však pravděpodobně mávnutím kouzelného proutku nezmizela. Jak prohloubit demokracii, aby zohledňovala zájmy a potřeby všech občanů? Jak dát hlas těm, kdo ho nemají?

zobrazit podrobnosti
Nový rok s Haydnem

Nový rok s Haydnem

Akce se uskutečnila v pondělí 17. ledna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. Tomáš Jamník – violoncello.

Před 60 lety byl v Čechách znovu nalezen a premiérován téměř dvě století nezvěstný Haydnův violoncellový koncert, velké dílo vídeňského skladatele. Sváteční punc pozdně novoročního koncertu, na kterém toto výročí připomeneme, zajistí i další velká jména na programu: Antonio Vivaldi a Antonín Dvořák.

zobrazit podrobnosti
O stvoření člověka

O stvoření člověka

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 12. ledna 2022 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, stvořil je jako muže a ženu. Požehnal jim slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nade všemi živočichy.“ (srov. Gn 1, 27–28)

Jak vznikl první člověk? Co si představit pod učiněním těla z bláta země? A pod utvořením ženy z mužova žebra? Co to znamená, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu? Spolu se svatým Tomášem se ohlédneme za ztraceným rájem a zkusíme alespoň částečně porozumět sami sobě.

zobrazit podrobnosti
Dominik, bratr kazatel

Dominik, bratr kazatel

Akce se uskutečnila ve středu 8. prosince 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Světlo církve a učitel pravdy. Tak je titulován svatý Dominik, jehož 800. výročí úmrtí si v tomto roce připomínáme. Jaký byl tento kazatel Páně, jenž se zcela odevzdal do služby pro spásu druhých? A na jakých základech vystavěl svůj řád? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi v řádových pramenech.

zobrazit podrobnosti
Duchovní svět romské literatury

Duchovní svět romské literatury

Akce se uskutečnila ve středu 1. prosince 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Zbyněk Andrš, Stanislava Miková, Karolína Ryvolová. Moderuje Alena Scheinostová

Romskou literaturu u nás kromě odborníků a nadšenců málokdo zná. A přece tu je a nabízí duchovní svět, do kterého stojí za to nahlédnout. Když mluvíme o Romech, o kom se vlastně bavíme? Jaké místo má v romské kultuře slovo, jazyk, vyprávění? Romští spisovatelé – není to protimluv? Jak si stojí romské psaní, překlad, knižní produkce, literární provoz? Jak vypadají lidové romské náboženské představy, jak vypadá „romské křesťanství“?

zobrazit podrobnosti
František kardinál Tomášek

František kardinál Tomášek

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jitka Jonová, Aleš Opatrný, Jaroslav Šebek

František kardinál Tomášek, vězeň komunistického režimu, účastník Druhého vatikánského koncilu a posléze pražský arcibiskup a český primas vedl českou církev mezi lety 1977–1991. Co si odnesl z koncilu? Jak se mu dařilo vnášet impulsy koncilu do české církve? Jaká byla jeho role v období Pražského jara? Proč poté co zakázal účast kněží v Mírovém hnutí katolického duchovenstva umožnil vznik Pacem in terris? Co by mohly být jeho impulsy pro naše dnešní hledání podoby církve?

zobrazit podrobnosti
Proč mluvit o zneužívání?

Proč mluvit o zneužívání?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jiřina Kočí, Jiří Kubík, Michael Martinek, Zdenek Wasserbauer. Moderuje Veronika Sedláčková.

Problému sexuálního zneužívání by se jistě nezačala věnovat taková pozornost, nebýt medializace některých kauz. S čím do medializace šli aktéři prvních zveřejnění kauz sexuálního zneužívání v církvi v České republice? Co si od zveřejnění těchto citlivých a bolestných věcí slibují? Posunula se někam od té doby situace v české církvi? Co vnáší medializace kauz sexuálního zneužívání do společnosti? Jak posouvá celospolečenskou debatu? Je možné tuto tragickou skutečnost využít k tomu, aby se církev posunula dál? Jak naložit s negativními dopady medializace jako je například stigmatizace kněží?

zobrazit podrobnosti
Pocta Arnoštu Lustigovi

Pocta Arnoštu Lustigovi

připomínka 10. výročí úmrtí a 95. výročí narození spisovatele

Akce se uskutečnila v úterý 16. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

O tom, že Arnošt Lustig miloval hudbu a život, není pochyb. Proto i tímto způsobem chceme připomenout jeho výjimečnou osobnost a literární odkaz

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. Hedvika Mousa Bacha – harfa.

Na programu: Arcangelo Corelli, Henson-Conant, Samuel Barber, Petr Iljič Čajkovskij

zobrazit podrobnosti
Jeruzalém

Jeruzalém

Akce se uskutečnila v pondělí 15. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Filip Čapek, Jan Fingerland, Jakub Szantó

Jeruzalém, svaté město tří náboženství. Biblický symbol jednoty, který trpí rozdělením, dům modlitby pro všechny národy, kde je modlitba přerušována rozbroji a nevraživostí, vytoužené město míru zmítané násilím, a přesto svátost pokoje. Jeruzalém historický a fyzický, jenž je viditelným znamením Jeruzaléma věčného a duchovního. Co pro náboženství znamená vztahování se ke konkrétnímu místu? A co když se k danému místu vztahují náboženství tři? Jaká napětí z toho plynou? Je možné je překonat? A co když místo, k němuž se náboženství vztahují, nedopovídá historické skutečnosti?

zobrazit podrobnosti
Štěstí a kontemplace

Štěstí a kontemplace

Josef Pieper

Akce se uskutečnila ve středu 10. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Každý člověk touží po štěstí, zakouší ve svém nitru žízeň, která volá po utišení. Co to ovšem znamená být šťastný? A existuje něco jako nejvyšší štěstí? Průvodcem krajinou nejhlubších otázek nám bude filosof Josef Pieper.

zobrazit podrobnosti
Diverzita v islámu

Diverzita v islámu

nad Knihou náboženských a filosofických sekt a škol

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Bronislav Ostřanský, Kateřina Gamal Richterová, Kristián Dembický

Jak dnešní muslimové vnímají myšlenkovou pluralitu a interpretační diverzitu v islámu? Kteří nejvýznamnější „hráči“ soupeří o srdce věřících v současném „světě islámu“? Co toto soupeření různých výkladů a směrů v islámu přináší na globální úrovni a jaké jsou jeho projevy v kontextu české muslimské menšiny?

zobrazit podrobnosti
Znamení neznámého

Znamení neznámého

Akce se uskutečnila ve středu 20. října 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Tomáš Halík, Jiří Hazlbauer, Jan Němec, Petr Vizina

S čím se setkáváme, když sestoupíme hlouběji do svého nitra? Co nás tam čeká? V čem je tato zkušenost zásadní, nezastupitelná? Co s námi dělá? Potřebuje člověk ke zpracování této zkušenosti náboženství? A jak se k sobě institucionali­zované náboženství a spiritualita mají? Jak by měla vypadat spiritualita pro 21. století?

zobrazit podrobnosti
František Daniel Merth

František Daniel Merth

Akce se uskutečnila v pondělí 18. října 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Osobnosti české církve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

František Daniel Merth, básník a kněz, vězeň komunistického režimu, po dlouhých letech zákazu duchovenské činnosti se stal roku 1970 správcem farního a poutního kostela Narození Panny Marie na šumavském Strašíně, kde působil až do své smrti. Pro své spoluvězně se stal duchovním rádcem, přátelil se s řadou umělců a výtvarníků (např. Ivan Slavík, Věroslav Mertl, Vladimír Holub) a také s historikem Zdeňkem Kalistou. Přestože měl jen omezené možnosti publikovat, básnické tvorbě se věnoval po celý život. Poezie pro něj byla neoddělitelnou složkou života, stejně samozřejmou jako četba knih.

zobrazit podrobnosti
O eucharistii

O eucharistii

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 13. října 2021 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. (Jan 6, 54–55)

Oběť přinášející věčnou spásu. Hostina, při níž požíváme Krista. Nejdokonalejší ze všech svátostí, největší tajemství naší víry… Spolu s Tomášem můžeme nahlédnout do tajemství eucharistie a to málo, co lze, pochopit.

zobrazit podrobnosti
Občan a stát v sekulární společnosti

Občan a stát v sekulární společnosti

Akce se uskutečnila ve středu 29. září 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Zora Hesová, Pavel Bratinka, Jan Spousta. Moderuje Petr Honzejk

Jaká je vlastně role státu v sekulární společnosti? Co jsou reálná a nereálná očekávání od státu, od politiků, a jak to souvisí s voličskými motivacemi? Proč o výsledku voleb stále častěji rozhodují nikoli snahy o lepší fungování státu, ale například kulturní války?

zobrazit podrobnosti
Křesťan a politika

Křesťan a politika

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. září 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Alexandra Alvarová, Jiří Hanuš, Petr Kratochvíl. Moderuje Petr Vizina

Podle čeho se jako křesťan při volbách rozhodovat? Co jsou principy křesťanské politiky? Podle čeho poznat politiku, která odpovídá sociální nauce církve? Jaké principy by měl křesťan jakožto volič podpořit v oblasti sociální politiky, ekonomiky, rodinné politiky, kultury, ochrany životního prostředí? Mají některá témata větší váhu než jiná?

zobrazit podrobnosti
Rybáři

Rybáři

budeš lovit svoje syny

Akce se uskutečnila v úterý 21. září 2021 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jan Horák

apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

Takže nám včera do jezera pršely prasata. Soused byl zrovna na rybách a štěstí že to jedním neschytal.

zobrazit podrobnosti
Letní punkta

Letní punkta

Letní místopisný podcast Dominikánské 8 ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. září 2021 v 1.00 hod.

Místo konání: Spotify

podcast na Spotify

zobrazit podrobnosti