PROMLUVY O MODLITBĚ PÁNĚ

PROMLUVY O MODLITBĚ PÁNĚ

Sv. Augustin

Akce se uskutečnila ve středu 8. ledna 2020 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak se máme modlit? A o co v modlitbě prosit? A proč vůbec prosit, když Bůh ví, co potřebujeme? Svatý Augustin nám skrze své promluvy o otčenáši nabídne odpovědi na všechny tyto otázky.

zobrazit podrobnosti
JAKO ADAM V RÁJI

JAKO ADAM V RÁJI

Jak zpíval první člověk?

Akce se uskutečnila ve středu 18. prosince 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Jak zněl rajský zpěv? Byl zpěv Adama a Evy podobný hlasům andělů? Představa rajské hudby v nás vyvolává mnoho otázek. V prosincové prezentaci se pokusíme hledat společné prvky zpěvu rozmanitých kultur a položíme si otázku, jak si Adamův zpěv představovala svatá Hildegarda.

zobrazit podrobnosti
ADVENTNÍ KONCERT S HARFOU, FLÉTNOU A SMYČCI

ADVENTNÍ KONCERT S HARFOU, FLÉTNOU A SMYČCI

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského, Ivana Pokorná – harfa, Jaroslav Pelikán - flétna

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Již pátý tradiční adventní koncert souboru Martinů Strings Prague u dominikánů. V adventním čase se zaposloucháme do slavnostních tónů harfy a příčné flétny za doprovodu smyčců od Vivaldiho, Schuberta, Corelliho, Dvořáka a Pelikána.

Spolupořadatelem akce je Městská část Praha 1. Koncert se koná za podpory Nadace Život umělce a soukromých sponzorů.

Vstupné dobrovolné.

zobrazit podrobnosti
O SVÁTOSTECH OBECNĚ V TEOLOGICKÉ SUMĚ

O SVÁTOSTECH OBECNĚ V TEOLOGICKÉ SUMĚ

Sv. Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 11. prosince 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Co jsou to vlastně svátosti? Potřebujeme je vůbec ke spáse? A odkud se bere jejich moc? Odpovědi budeme hledat v Teologické sumě svatého Tomáše Akvinského.

zobrazit podrobnosti
DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

DVOJÍ SEKULARIZACE EVROPY?

Akce se uskutečnila v pondělí 9. prosince 2019 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: prof. Paul Zulehner, prof. Eberhard Tiefensee. Moderuje prof. Tomáš Halík.

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné aspekty v zemích bývalého sovětského bloku a v zemích Západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo se smývá v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země dnes společného se Západem. V co věří nevěřící? Jaké je spiritualita těchto lidí? Považují něco za posvátné?

zobrazit podrobnosti
SHINING

SHINING

Martin Skalický

Akce se uskutečnila ve středu 27. listopadu 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a, která bude zahájena hudební performancí studentů pražské HAMU pod vedením Jana Trojana.

Martin Skalický doslova naplňuje staré formy novým obsahem. Jeho nejnovější sochy vznikají sice jako otisky ze silikonovo-sádrových forem sejmutých ze starých artefaktů, nicméně výsledkem je pokaždé originál. Vrstvení, otisk, konfrontace s místem a jeho starou výzdobou, vážný i ironický komentář, otázky při odkrývání zapomenutých souvislostí a tvorbě aktuálního celku, posouvání či změny významů, to jsou ve zkratce hlavní témata souboru instalací Shining.

zobrazit podrobnosti
OD ZOUFALSTVÍ K VÍŘE?

OD ZOUFALSTVÍ K VÍŘE?

Kierkegaardova filozofie dnes

Akce se uskutečnila v sobotu 23. listopadu 2019 v 9.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dánský filozof Søren Kierkegaard (1813–1855) je dnes známý zejména jako hlavní představitel filozofie existence. Kierkegaard je však myslitel, kterého lze těžko zařadit do nějakého určitého proudu filozofie, teologie nebo literatury. Jeho multižánrová tvorba se vymyká standartním kategoriím. Kierkegaardova inovativní reflexe fenoménů jako volba sebe samého, zoufalství, víra, úzkost či životní stádia výrazně ovlivnila moderní filozofii, teologii, psychologii a literaturu. Přestože Kierkegaard v 19. století nepatřil do „kánonu“ významných myslitelů, první polovina 20. století přinesla zásadní zlom.

Přednáší Česlav Peter Šajda OP.

zobrazit podrobnosti
CARAVAGGIO

CARAVAGGIO

Akce pro nemoc přednášejícího ZRUŠENA.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Za zrušení přednášky se vám jménem Dominikánské 8 omlouváme a věříme, že si z našeho programu akcí přesto vyberete.

zobrazit podrobnosti
OVÁL 05

OVÁL 05

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila v úterý 19. listopadu 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

hosté: Radek Štěpánek a Vojtěch Kučera

Poetické večery, které vede Anna Beata Háblová, hudebně doprovázejí pedagogové a studenti pražské HAMU.

zobrazit podrobnosti
ROZMLUVY 11–14

ROZMLUVY 11–14

Jan Cassianus

Akce se uskutečnila ve středu 13. listopadu 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

zobrazit podrobnosti
30 LET

30 LET

církev ve svobodě, svoboda v církvi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jaroslav Šebek, Petr Vizina. Moderuje Martin Bedřich.

Listopadové události roku 1989 postavily spolu s celou společností do nové situace také církev. Církev získala nevídanou svobodu pro své působení a bylo jen na ní, jak s touto možností naloží. Svobodná společnost působí na církev a klade na ni mnohé nároky. Církev by měla být také místem svobody pro své členy. Pozvaní hosté i moderátor byli aktéry i pozorovateli všech těchto procesů a budou kriticky debatovat o této své zkušenosti.

zobrazit podrobnosti
HUDBA ČASŮ SV. DOMINIKA

HUDBA ČASŮ SV. DOMINIKA

Co poslouchal sv. Dominik?

Akce se uskutečnila ve středu 23. října 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Zakladatel kazatelského řádu zpíval rád. Během společných modliteb povzbuzoval bratry k razantnímu zpěvu a s radostnou písní procházel okolím, kde nebyl vítán. První z celoroční série hudebních večerů věnujeme hudbě časů sv. Dominika, od chorálu přes španělské cantigas až po rafinované skladby pařížských skladatelů.

zobrazit podrobnosti
CAPELLA CRACOVIENSIS

CAPELLA CRACOVIENSIS

Koncert

Akce se uskutečnila ve středu 16. října 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Koncert z cyklu Salon Polski prostorách barokního refektáře kláštera sv. Jiljí na Starém Městě přinese tentokrát hudbu romantického a klasicistního repertoáru v podání předního polského orchestru staré hudby Capella Cracoviensis.

zobrazit podrobnosti
METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ

Petr Macek

Akce se uskutečnila ve středu 9. října 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

zobrazit podrobnosti