O TROJICI

O TROJICI

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 12. června 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Pojednání o Nejsvětější Trojici patří k nejobtížnějším místům Teologické sumy svatého Tomáše. Je vystavěno na pojmech, které běžně nepoužíváme: esence, hypostaze, perichoreze… Co znamenají a především – co říkají o našem praktickém duchovním životě?

zobrazit podrobnosti
ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA

ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA

Johann Sebastian Bach

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Je vůbec možné ukázat věčnost pomocí hudby? Jaký čas považoval Bach za nejlepší? Co mají společného tance jihoamerických domorodců a díla evropských skladatelů? Chaconne, passacaglia – je v tom nějaký kanón?

Hudebními ukázkami a celým večerem bude provázet fr. Błażej Matusiak OP.

zobrazit podrobnosti
JARNÍ SERENÁDA

JARNÍ SERENÁDA

Chouvel – Martinů – Suk – Vivaldi   

Akce se uskutečnila v pondělí 20. května 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Bohuslav Martinů: Serenáda pro smyčce (úprava Jaroslav Pelikán)

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob pro housle a smyčcový orchestr – Jaro, Léto

Jean Marc Chouvel: IANVS

Josef Suk: Serenáda

Koncert pořádá spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Koná se pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo.

Děkujeme za laskavou finanční podporu MČ Praha 1 a Nadaci Život umělce.

Koncert představí vynikající mladou německou houslistku Annu Katharinu Thoma (21), vítězku řady soutěží, poprvé v Praze. Připomene též pobyty A. Vivaldiho v Praze a fakt, že Čtvero ročních období zkomponoval pro české hudebníky na objednávku českého šlechtice, hraběte Morzina. 

zobrazit podrobnosti
MONASTICKÝ POKOJ

MONASTICKÝ POKOJ

Thomas Merton

Akce se uskutečnila ve středu 15. května 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

zobrazit podrobnosti
PROMLUVY O VYKOUPENÍ

PROMLUVY O VYKOUPENÍ

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 10. dubna 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V

Debatní večer a autorské čtení

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Kamil Bouška, Vít Janota, Karel Škrabal. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
TOMÁŠ VALENA

TOMÁŠ VALENA

Akce se uskutečnila ve středu 3. dubna 2019 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Leon Marc, Josef Pleskot, Jörg Stabenow.

Vzpomínkový večer připomene osobnost nedávno zesnulého architekta a teoretika architektury Tomáše Valeny, profesora Hochschule für angewandte Wissenschaften v Mnichově, autora řady publikací a spoluautora legendární výstavy Josefa Plečnika na Pražském hradě v roce 1996.

zobrazit podrobnosti
DIASPORA

DIASPORA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Revue Salve

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Julia Knop, Benedikt Kranemann. Moderuje Norbert Schmidt.

V zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

zobrazit podrobnosti
SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Marek Drábek OPræm, Damián Němec OP.

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?

zobrazit podrobnosti
O ROVNOSTI LIDÍ

O ROVNOSTI LIDÍ

Jacques Maritain

Akce se uskutečnila ve středu 13. března 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ačkoli je mnoho lidí, kteří uznávají, že lidská přirozenost je společná všem dvojnožcům bez peří, není to pro ně fakticky nic víc než pouhé slovo. Je neviditelná, příliš abstraktní, na rozdíl od všech evidentních nerovností, které můžeme vnímat svými smysly. Tři Maritainovy úvahy na toto téma jsou čím dál aktuálnější.

zobrazit podrobnosti
GLORIOSE DEI MARTYR

GLORIOSE DEI MARTYR

Koncert – chorální oficium o sv. Václavu

Akce se uskutečnila v sobotu 9. března 2019 v 17.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hudební ponor do vrcholného středověku čeká návštěvníky koncertu v krásných prostorách barokního refektáře kláštera. Z Horního Slezska zavítá do Prahy soubor Schola Cantorum Minorum Chosoviensis – mužský pěvecký sbor, který se specializuje zejména na gregoriánský chorál, ale i ranou polyfonii a tradiční jednohlasé i vícehlasé písně. Na svém pražském koncertě představí vybrané úryvky oficia o sv. Václavu Gloriose Dei Martyr z rukopisu, který vznikl na konci 13. století v Krakově.

zobrazit podrobnosti
KŘÍŽ UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ

KŘÍŽ UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ

20. a 21. století

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. března 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Norbert Schmidt – přednáška

Josef Pleskot – nový kříž v nové fortně kláštera

Na začátku doby postní, která vede k Velikonocům, si ve dvou vstupech a následné debatě přiblížíme, jak o tématu kříže přemýšleli a přemýšlejí někteří přední světoví a čeští umělci ve 20. a 21. století.

zobrazit podrobnosti
SYNODA O MLÁDEŽI

SYNODA O MLÁDEŽI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. února 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Host: Mons. Tomáš Holub

Co přinesla synoda o mladých? Jak může přispět k reformě církve, k odvážné kulturní konverzí a změně každodenní pastorační praxe? Jak v církvi vytvořit pro mladé prostor naslouchání a uceleného doprovázení? Jak je více zapojit do života církve, vsadit na jejich svobodu a zodpovědnost? Co je třeba změnit, aby se církev vyjadřovala jasně, lidsky a empaticky na téma vztahů, rodiny a sexuality a pomohla tak mladým zorientovat se v životě, ačkoli je dnes sexuální morálka běžnou příčinou nepochopení a vzdálení od církve? Dokáže církev znovu tvůrčím způsobem vstoupit do současné kultury, včetně digitálního světa?

zobrazit podrobnosti
KRÁLOVSKÉ BAROKO PRO HOUSLE A CEMBALO

KRÁLOVSKÉ BAROKO PRO HOUSLE A CEMBALO

Jaroslav Šonský (housle) – Švédsko/ČR, Gesine Tiefuhr (cembalo) – Německo

Akce se uskutečnila ve středu 27. února 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Sonáta in Re – F XIII č. 6 pro housle a basso continuo, (realizace pro housle a cembalo Ottorino Respighi)

Moderato a fantasia – Allegro moderato – Largo – Vivace

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Sonáta č. 2 A-dur pro housle a cembalo

Andante – Allegro assai – Andante un poco – Presto – Vivace

Jiří Antonín Benda (1722 – 1795) – Dvě sonatiny pro cembalo solo

Bohuslav Martinů (1889 – 1958) – Dvě skladby pro cembalo

Tomaso Antonio Vitali (1663 – 1745) – Chaconne g-moll

Molto moderato

zobrazit podrobnosti
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ MYŠLENÍ

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ MYŠLENÍ

kniha O duchu liturgie Romano Guardiniho

Akce se uskutečnila v pondělí 25. února 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Host: Holger Zaborowski

Guardiniho malá knížečka O duchu liturgie vyšla před více jak sto lety v roce 1918. Jaký byl kontext jejího vzniku? Jaké jsou její hlavní teze? A jak vypadal její druhý život, jak a kde všude zapůsobila? A může nám Guardini říci něco ještě i dnes? Nad Guardiniho slavnou knihou a vůbec osobností a myšlením Romano Guardiniho se sejdeme s předním znalcem jeho díla, filosofem Holgerem Zaborowskim.

zobrazit podrobnosti
PROČ CHODIT DO KOSTELA?

PROČ CHODIT DO KOSTELA?

Timothy Radcliffe

Akce se uskutečnila ve středu 13. února 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Tato kniha nabízí mnohem víc než pár dobrých důvodů, proč vstát v neděli ráno z postele a jít do kostela na mši, která (většinou) nepřináší žádné velké vzruchy či dramata. Jen zdánlivě! Ve skutečnosti se zde ve třech dějstvích odvíjí dramatická proměna našeho lidství v to, co Bůh zamýšlel projektem „člověk“.

zobrazit podrobnosti
SONIVORES

SONIVORES

Zvukové intervence studentů / Sound interventions by students

Akce se uskutečnila v pondělí 14. ledna 2019 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Ochutnávkový večer namíchaný z ukázek zvukových kompozic studentů Prague College, CAS – FAMU, DAMU. Předkrmem bude přednáška Venduly Guhové o jídle jako uměleckém materiálu v konceptuálním umění v průběhu 20. století.

zobrazit podrobnosti
PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

PRAMENY KŘESŤANSKÉ MORÁLKY

Servais Pinckaers

Akce se uskutečnila ve středu 9. ledna 2019 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Zpět k morálce Nového zákona, zpět k blahoslavenstvím – tak by se dalo stručně charakterizovat poselství této knihy, která zahájila proces „obnovy katolické morálky“ na teologických učilištích. Podobnou obnovou by však měl projít každý křesťan, než začne zpytovat své svědomí.

zobrazit podrobnosti
ŘEKA, KTERÁ TEČE POZPÁTKU

ŘEKA, KTERÁ TEČE POZPÁTKU

divadelní představení pro děti i dospělé

Akce se uskutečnila ve středu 19. prosince 2018 v 18.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Poetický příběh se zpěvy na pomezí pohádky a fantasy podle stejnojmenné knihy Jean-Claude Mourlevata.

Malý Tomek se vydává na dobrodružnou cestu za vodou, která dává nesmrtelnost. Podaří se mu překonat všechny nástrahy kouzelných lesů, luk a moří a najít zázračný pramen vody? A setká se nakonec s tajemnou dívkou Hannah, na kterou nemůže zapomenout?

zobrazit podrobnosti
ADVENTNÍ KONCERT

ADVENTNÍ KONCERT

Martinů Strings Prague

Akce se uskutečnila v pátek 14. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jaroslav Šonský – dirigent, umělecký vedoucí

Olga Černá – mezzosoprán

Iva Bažantová – cembalo

Poděkování za podporu Městské části Praha 1 a Nadaci život umělce, bez jejichž finanční podpory by se koncert nemohl uskutečnit.

zobrazit podrobnosti
KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE II

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE II

David Vopřada

Akce se uskutečnila ve středu 12. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak se do  služby biskupů, kněží a jáhnů promítla změněná historická situace po Milánském ediktu? Jak církev ve svých služebnících uchopila nové společenské výzvy? Nové, lákavě vyhlížející „degustační prkénko“ patristických textů ze 4. a 5. století.

zobrazit podrobnosti
SLOVO LEŽÍ V JESLIČKÁCH

SLOVO LEŽÍ V JESLIČKÁCH

Vánoční speciál

Akce se uskutečnila v úterý 11. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Články naší víry vycházejí z Písma svatého. Jsou plodem staleté reflexe církve nad Zjevením a vracejí nás k Písmu, aby nám umožnily pronikat hlouběji do jeho významu. Při tomto setkání budeme číst zprávu o Ježíšově narození v Lukášovo evangeliu ve světle víry církve, jak jsme o ní při uplynulých setkáních uvažovali.

Moderuje Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti
ÚSKALÍ STARÉHO ZÁKONA

ÚSKALÍ STARÉHO ZÁKONA

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Křesťané a Starý zákon

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

hosté: Peter Dubovský SJ, Libor Marek

Večer zahájí úvodní příspěvek Petra Dubovského S jakými obtížemi se křesťané setkávají (či mohou setkat) při četbě Starého zákona a jak s nimi mají zacházet. Naváže na něj Libor Marek s příspěvkem Izaiáš ve světle adventní doby, který bude na příkladu proroka Izaiáše vybrané „obtíže“ a zacházení s nimi ilustrovat. Po obou příspěvcích bude následovat debata mezi panelisty a dotazy z publika.

zobrazit podrobnosti
SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU

SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU

aneb Tajemství světa a člověka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Krása, moudrost a tajemno v literární a hudební tvorbě benediktinské mystičky, skladatelky a učitelky církve.

Přednáška s hudebními vstupy. Moderuje Błażej Matusiak OP.

zobrazit podrobnosti
OVÁL 04

OVÁL 04

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 28. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

hosté: Jaromír Typlt a Vít Rozkovec

Poetické večery, které vede Anna Beata Háblová, hudebně doprovázejí pedagogové a studenti pražské HAMU.

zobrazit podrobnosti
BYL POVAŽOVÁN ZA SYNA TESAŘOVA

BYL POVAŽOVÁN ZA SYNA TESAŘOVA

Kristovo narození a dětství

Akce se uskutečnila v úterý 27. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Proč Kristus nepřišel na svět jako dospělý člověk? Jaký význam mají události jeho dětství? Jak se starozákonní proroctví naplňují na jeho životě? Proč žil vtělený Bůh třicet let ve skrytosti? Proč pracoval jako řemeslník v zapadlé galilejské vesnici?

Táže se Eliška Peřichová, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
VZNIK REPUBLIKY A KATOLÍCI

VZNIK REPUBLIKY A KATOLÍCI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Jaroslav Šebek, Jakub Štofaník

Jaká byla role katolíků při vzniku československé republiky? Jaké postoje zaujaly různé skupiny uvnitř církve k vznikajícímu státu a jak se vyvíjely? Jak se vyvíjel vztah církve a mladého státu v prvních letech jeho existence? Jak se církev dokázala vypořádat s novou situací?

zobrazit podrobnosti
O VÍŘE. O NADĚJI. O LÁSCE. TŘI FILOSOFICKÉ TRAKTÁTY.

O VÍŘE. O NADĚJI. O LÁSCE. TŘI FILOSOFICKÉ TRAKTÁTY.

Josef Pieper

Akce se uskutečnila ve středu 14. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak obstát ve světě, kde se stalo normou nevěřit ničemu a věřit všemu, zoufat si v honbě za falešným štěstím, přivlastňovat si místo milovat? Víra, naděje a láska jsou jedinou přiměřenou odpovědí. Znamenají bytostné povýšení člověka, pravé uskutečnění jeho podstaty – být dobrý.

zobrazit podrobnosti
STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ

Tajemství Kristova života

Akce se uskutečnila v úterý 13. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jaký význam má Ježíšovo jednání v tomto světě? Mohou skutky jednoho člověka zachránit celý svět? Co nám různé události Ježíšova života sdělují o něm samotném a o naší spáse? Co znamená, že zakusil naše slabosti? Potřeboval se Bůh stát člověkem, aby nás pochopil?

Táže se Salome Mecová, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
NÁRODNÍ TRAGÉDIE

NÁRODNÍ TRAGÉDIE

Filmová vyprávění o mnichovské krizi

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté večera: Jaroslav Pinkas, Ivan Šedivý, Jan Drnek, Ondřej Bělica

Mnichovská krize patří k významným místům české kulturní paměti. Její odraz najdeme v celé řadě filmů a televizních seriálů. Přednáška nabídne komentované ukázky, jež budou ilustrovat proměny zobrazování této historické události. Jak se (ne)liší „normalizační” obrazy mnichovské krize od těch současných? V jakých žánrech se obraz Mnichova objevuje? Proč vzpomínáme na Mnichov jako na národní tragédii?​​

Diskusi moderuje Kamil Činátl.

Večer je součástí doprovodného programu konference Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí.

zobrazit podrobnosti
WHITE STAR

WHITE STAR

Christian Helwing

Akce se uskutečnila ve středu 7. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a, která bude zahájena při hudebně výtvarné performance White Star

Když Christian Helwing v roce 2015 připravoval svůj projekt Free Visit pro akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora, bydlel v klášteře pražských dominikánů. V tu samou dobu se dokončovala nová úprava foyeru tamního barokního refektáře. Bílý minimalistický prostor, klenby a oblý tvar zářící Pleskotovy membrány se mu natolik zalíbily, že slovo dalo slovo a umělec nový foyer přijal jako svou druhou pražskou výzvu.

zobrazit podrobnosti
INSPIRACE ZVENČÍ?

INSPIRACE ZVENČÍ?

Současné umění v kontextu liturgie a spirituality

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Přednáška s debatou

Host: Guido Schlimbach

Stanici umění svatého Petra v Kolíně nad Rýnem není třeba českému publiku představovat. Tamní práci se současným uměním již několikrát v Praze představoval sám její zakladatel jezuita Friedhelm Mennekes. V češtině dokonce vyšla i jeho kniha Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele (Triáda 2013). Pater Mennekes ale v Kolíně už od roku 2008 nepůsobí, nicméně umělecké intervence pokračují díky malému týmu kurátorů úspěšně dál. Co se za těch posledních deset let stalo? Jak se v mezičase rozvinul výstavní program?  A jak se dnes – navíc ve značně pozměněném společenském kontextu – u sv. Petra přemýšlí o vztahu spirituality, prostoru a umění? Na tyto a mnohé další otázky v přednášce a následné debatě odpoví Guido Schlimbach, který po Pateru Mennekesovi převzal štafetu a už víc jak deset let vede toto světoznámé duchovní místo dialogu současného umění, hudby a liturgie.

zobrazit podrobnosti
ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

Bohorodička

Akce se uskutečnila v úterý 30. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Proč Bůh potřeboval ženu, aby se mohl vtělit? Je Panna Maria pouhou náhradní matkou? V jakém smyslu můžeme mluvit o Marii jako o Matce Boží, Matce Stvořitelově a podobně? Jaká je role Ducha svatého ve vtělení?

Táže se Julie Stodolová, odpovídá Benedikt Mohelník OP.

zobrazit podrobnosti
AMORIS LÆTITIA V PRAXI

AMORIS LÆTITIA V PRAXI

revue Salve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Hosté: Zoltán Balga, Marie Kolářová, Benedikt Mohelník OP.

Debata v Dominikánské 8 se zaměří především na praktické otázky, vyplývající z exhortace Amoris lætitia: Co v současné společnosti ohrožuje křesťanská manželství a rodiny? Co může církev udělat pro přípravu mladých křesťanů na život manželství, pro doprovázení rodin a výchovu dětí, pro mezigenerační soužití, pro řešení komplikovaných životních situací? Proč je někdy tak šokující kontrast mezi běžným vnímáním reality a logikou kanonického práva? Jak řešit situace konvertitů, kteří ve chvíli svého obrácení za sebou mají mnohdy složitou osobní historii?

zobrazit podrobnosti
NOVÝ VSTUP DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA

NOVÝ VSTUP DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA

Slavnostní uvedení

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dominikánský klášter sv. Jiljí má nový vstup na nároží ulic Husovy a Jalovcové.

Hosté: Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Petr Macek

zobrazit podrobnosti
NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

NE MÁ, ALE TVÁ VŮLE SE STAŇ

Kristovo poznání a vůle

Akce se uskutečnila v úterý 16. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Když Slovo na sebe vzalo lidskou přirozenost, patří k ní i lidský rozum a svobodná vůle. Přesto Ježíš neztratil nic ze svého božství. Jak se ale jeho božská a lidská stránka mohly spojit v jedné osobě? Jak jde dohromady Boží vševědoucnost a omezenost lidského poznání? Mohl si Pán Ježíš zvolit zlo?

Táže se Martin Novák, odpovídá Kliment Mikulka OP.

zobrazit podrobnosti
ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT

ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Akce se uskutečnila v úterý 9. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Marián Lukáč – baryton

Pořádá spolek České kořeny pod záštitou J. E. Petra Weisse, velvyslance SR v Praze

zobrazit podrobnosti
MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

Nové skladby mladých autorů inspirované starou hudbou

Akce se uskutečnila ve středu 3. října 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROGRAM:

Bruno Cunha: Amour and sieben cabecas

Jan Dobiáš: Hrom – dokonalá mysl

Kateřina Horná: Immundus valeat mundus

Patrik Kako: .osalutatis Hostia..

Roman Zabelov: Chorál

zobrazit podrobnosti
SLOVO SE STALO TĚLEM

SLOVO SE STALO TĚLEM

Vtělení

Akce se uskutečnila v úterý 2. října 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jak se Bůh může stát člověkem? Co jej k tomu vedlo? Proč se vtělilo zrovna Slovo, a ne Otec nebo Duch svatý? Kdy se Ježíš stal Bohem? Co znamená být pravým Bohem a pravým člověkem? Co z Ježíšova konání připisujeme jeho božství či jeho lidství? Můžeme například říci, že Bůh spí anebo že člověk je Pánem vesmíru?

Táže se Lukáš Koudelka, odpovídá Hyacint Ullman OP.

zobrazit podrobnosti
DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM

DOVNITŘ NOVÝM VSTUPEM

Den architektury

Akce se uskutečnila v sobotu 29. září 2018 v 10.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Novou fortnou a novým schodištěm v dominikánském klášteře, z kterého je přístup do nejdůležitějších prostor kláštera, vás provede Josef Pleskot, jeho kolegové z AP ateliéru a také bratři dominikáni.

Otevřeno bude od 10 do 13 hodin, sraz na nároží Husovy a Jalovcové ulice.

zobrazit podrobnosti
JEŽÍŠI KRISTE!

JEŽÍŠI KRISTE!

Kristova jména

Akce se uskutečnila v úterý 18. září 2018 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

V židovském způsobu uvažování je jméno klíčem k poznání osoby. Proč je důležité zabývat se Ježíšovými jmény? Co znamenají jména Ježíš? Kristus? Syn Boží? Pán?

Táže se Nicole Rážová, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti