HLOUBKA HLOUBKU VOLÁ

HLOUBKA HLOUBKU VOLÁ

Člověk je schopen Boha

Akce se uskutečnila ve středu 18. října 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Psí katechismus (mladí 15–25 let)

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Co znamená tvrzení, že člověk je „schopen“ Boha? Jsme vůbec schopni jej skutečně poznávat? Jak chápat snahy o „důkaz“ Boží existence a jakou hodnotu jim připisovat? Nesvědčí různost náboženství či současná nesamozřejmost víry spíše o tom, že Bůh je výsledkem našich představ a projekcí? První večer debat o víře bude věnován přirozené teologii, takže budeme muset zabrousit do filosofie.

Táže se Hyacint Ullman OP, odpovídá Filip Boháč OP.

zobrazit podrobnosti
COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA

COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA

Barokní divadlo (latinsky)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Divadelní spolek Lauriger uvádí zkrácenou verzi hry jezuity Arnolda Engela Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina (Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská) z r. 1656.

Při nastudování této tragédie, která se jako jediná z jezuitských her o sv. Kateřině vzniklých v českých zemích dochovala celá, se soubor rozhodl aplikovat na latinský materiál zásady tzv. poučené interpretace barokního divadla: gestika, pohyb, deklamace i výtvarná složka inscenace vychází z principů dobové praxe.

zobrazit podrobnosti
ZPÍVEJTE PÁNU

ZPÍVEJTE PÁNU

Hudba v bohoslužbě

Akce se uskutečnila ve středu 11. října 2017 v 19.30 hod.

Tématický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 7a)

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství.

Host: P. Christian Pšenička OPræm

zobrazit podrobnosti
OBAVY V CÍRKVI

OBAVY V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Číslo revue Salve 1/2017 nazvané Obavy v církvi vyvolalo řadu protichůdných reakcí, což ukazuje na aktuálnost a naléhavost otázek, s nimiž revue přichází. Celý náklad byl rozebrán během jediného týdne. Musí se udělat dotisk…

Hosty večera budou: Kateřina Pulkrábková, socioložka, Zdenek Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů.

Debatu bude moderovat Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravodajství ČT

zobrazit podrobnosti
SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

Akce se uskutečnila ve středu 27. září 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Hosté: Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti
PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

Dokumentární film o řádu dominikánů

Akce se uskutečnila v úterý 12. září 2017 ve 20.00 hod.

Místo konání: Továrna, Dělnická 63, Praha

Pokud jste zatím nestihli shlédnout dokumenent o dominikánech, máte v Praze novou příležitost!

Hosty večera budou: režisér Jonáš Vacek a dominikáni fr. Jindřich Poláček a fr. Benedikt Mohelník

zobrazit podrobnosti