BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ

BOŽÍ PROZŘETELNOST A PŘEDURČENÍ

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 13. června 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.

zobrazit podrobnosti
TRADICE

TRADICE

Revue Communio

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. května 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Frývaldský, Jan Hojda. Moderuje Petr Macek

Představuje tradice uchovávání vyhaslého popela nebo předávání živého ohně víry? Jak rozlišovat mezi autentickou a neautentickou tradicí, tradicí a tradicionalismem? Jakou roli hraje tradice v životě církve i v životě každého věřícího křesťana? Existuje jedna tradice nebo je jich více? Především o kritériích pro rozlišování živé a autentické tradice v dalším pokračování cyklu teologických diskuzí časopisu Communio.

zobrazit podrobnosti
OVÁL 03

OVÁL 03

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 23. května 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Jitka N. Srbová

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti
EKO-PAPEŽ

EKO-PAPEŽ

Debata nad encyklikou Laudato si’

Akce se uskutečnila v pondělí 21. května 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Frédéric Louzeau – Collège des Bernardins v Paříži, Petr Štica – KTF UK v Praze

Na jaře roku 2015 zveřejnil papež František encykliku zabývající se teologickou reflexí vztahu k životnímu prostředí. Zdánlivě se tím vydal mimo osvědčenou a prověřenou oblast církevního učení. Ve skutečnosti toto téma není žádné novum, nýbrž kořen, který prorůstá veškeré křesťanské teologické myšlení od jeho počátku, resp. od jeho biblických základů. Františkova encyklika navazuje na celou tradici sociálního učení církve. Přesto encyklika mnohé lidi překvapuje a kladou si otázku, k čemu jim může být užitečná v konkrétním životě.

zobrazit podrobnosti
NÁVRAT K TĚLU

NÁVRAT K TĚLU

Výzvy digitálního materialismu

Akce se uskutečnila v pondělí 21. května 2018 ve 14.00 hod.

Místo konání: Katolická teologická fakulta UK v Praze

Digitální kultura se vydala spíše cestou těla než cestou ducha. Lidské tělo je vychovávané, vycvičené a přetvářené digitálním kódem a stává se tak místem komunikace a primární materií digitálních prostředí.

Přednáší Gemma Serrano, Collège des Bernardins v Paříži

zobrazit podrobnosti
KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE

KNĚŽSTVÍ V PRVNÍCH STALETÍCH CÍRKVE

David Vopřada

Akce se uskutečnila ve středu 9. května 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ty jsi kněz podle řádu Melchizedechova… nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.

zobrazit podrobnosti
JEN PRO ZASVĚCENÉ

JEN PRO ZASVĚCENÉ

Liturgie a evangelizace?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. května 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milan Hanuš, Josef Prokeš

Ve starověku mohli nepokřtění v kostele zůstat pouze během bohoslužby slova. Svatých tajemství se poprvé účastnili až při své iniciaci. Jak je tomu dnes? Je slavení eucharistie jen pro zasvěcené, nebo pro všechny? Je svatba či pohřeb příležitostí k evangelizaci? Jak využít společenské touhy po posvátném a neudělat z liturgie laciný výprodej? Mohou v chrámovém sboru zpívat nepokřtění? O těchto a dalších otázkách se bude diskutovat na letošních posledních Rozpravách o liturgii.

zobrazit podrobnosti
ČESKO-ŠVÝCARSKÝ KONCERT

ČESKO-ŠVÝCARSKÝ KONCERT

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaroslav Pelikán – flétna, Štěpánka Kutmanová – violoncello

Koncert s předáním ceny Artis Bohemiae Amicis švýcarskému skladateli Stephanu Baumgartnerovi, který bude osobně přítomen, a s uvedením premiéry jeho skladby.

Vstupné dobrovolné (doporučená výše 100 Kč).

zobrazit podrobnosti
OVÁL 02

OVÁL 02

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 25. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Petr Borkovec

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milan Děžinský, Martin Stöhr, Marie Šťastná. Moderuje Anna Beata Háblová.

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ

NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ

Revue Communio

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Franc, Karel Sládek. Moderuje Petr Macek.

Do jaké míry je fenomén násilí vlastní světu náboženského myšlení? Jak se s otázkou násilí vyrovnávají jednotlivá monoteistická náboženství? Otázkám přítomnosti násilí v posvátných textech různých náboženských tradic a jejich odpovídající interpretaci se budeme věnovat v první části diskuze. Poté se zaměříme na otázku, do jaké míry může být násilí přítomno i ve vnitřním, duchovním životě člověka.

zobrazit podrobnosti
VERA MUNDI LUMINA

VERA MUNDI LUMINA

Jana Maroszová

Akce se uskutečnila ve středu 11. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Barokní knihovna v klášteře dominikánů, zajímavá mimo jiné tím, že se i během komunismu zachovala neporušená, skrývala svá tajemství až do chvíle, kdy se ji rozhodla prozkoumat filoložka Jana Maroszová. Soustředila se na soubor německých dominikánských kázání.

zobrazit podrobnosti
K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ

K BOŽÍ CTI A SLÁVĚ

liturgie jako oslava Boží

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Pleskot

V čem spočívá Boží sláva? A můžeme k ní my lidé nějak přispět? Můžeme vůbec slavit Boha? Jak se do slavení promítá naše tělesnost, schopnost vnímat, pohybovat se, tvořit? Jakým způsobem může být architektura k oslavě Boží?

zobrazit podrobnosti
ISLAMOFOBIE PO ČESKU

ISLAMOFOBIE PO ČESKU

Diskusní večer a prezentace knihy

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. března 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Zora Hesová, Luboš Kropáček, Bronislav Ostřanský

Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřejností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy. Skutečný islám a skuteční muslimové se často ztrácejí v moři zjednodušení, generalizací a obav. Diskusní večer se bude věnovat fenoménu „islamofobie po česku“, jakož i stejnojmenné kolektivní monografii z produkce nakladatelství Vyšehrad.

zobrazit podrobnosti
ŠVÝCARSKÁ SENZIBILITA

ŠVÝCARSKÁ SENZIBILITA

Friedhelm Mennekes SJ

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. března 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

tři výhledy: Gion Caminada, Herzog & de Meuron, Peter Zumthor

přednáška s debatou

Profesor Mennekes představí tři výrazné polohy současné švýcarské architektury, a to na příkladech tří konkrétních staveb, které důverně zná a které mu přirostly k srdci. V Muzeu umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem dlouhodobě provádí návštěvníky. S Gionem Caminadou v poslední době spolupracuje na ETH v Curychu. A Museum Unterlinden v Kolmaru s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda, zvláště po skvělé obnově Jacquesa Herzoga a Pierra de Meurona, je dalším místem pravidelného přemýšlení o prostoru, obraze a dynamice vcítění.

Profesionální tlumočení přednášky i diskuze bude zajištěno.

zobrazit podrobnosti
EXSULTET

EXSULTET

Radek Tichý

Akce se uskutečnila ve středu 14. března 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!

zobrazit podrobnosti
ISLÁM

ISLÁM

Nové číslo revue Salve

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. března 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Luboš Kropáček, Lukáš Nosek, Norbert Schmidt. Moderuje Martin Bedřich.

Dvojčíslo Salve o islámu předkládá křesťanské pohledy na islám: Jaké je pojetí Boha a zjevení v islámu? Můžeme vůbec mluvit o islámské teologii ve smyslu, jaký tomuto slovu přikládáme v křesťanském kontextu? Proč je pro muslimy kříž kamenem úrazu? Existuje křesťanský pohled na islám?

zobrazit podrobnosti
MODLEME SE

MODLEME SE

modlitba v liturgii

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. března 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Radek Tichý, Denisa Červenková. Moderuje Filip Boháč OP.

Je liturgie modlitba? V čem spočívá rozdíl mezi modlitbou osobní a liturgickou? A jak se navzájem doplňují? Jak do toho pasuje lidová zbožnost? Proč je někdy tak těžké dobře se účastnit liturgie a co můžeme udělat, abychom se při liturgii lépe modlili?

zobrazit podrobnosti
OVÁL 01

OVÁL 01

současná poezie a hudba

Akce se uskutečnila ve středu 28. února 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Michal Maršálek

Poetické večery hudebně doprovázejí studenti HAMU pod vedením Slavomíra Hořínky a Miroslava Tótha.

zobrazit podrobnosti
SYRINX - SÓLO PRO FLÉTNU, HOUSLE A CEMBALO

SYRINX - SÓLO PRO FLÉTNU, HOUSLE A CEMBALO

Akce se uskutečnila v úterý 27. února 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaroslav Pelikán (flétna), Jaroslav Šonský – Švédsko/ ČR (housle) a Gesine Tiefuhr – Německo (cembalo)

Vstupné dobrovolné (doporučená výše 100 Kč).

zobrazit podrobnosti
ZÁPAD A JEHO VÍRA

ZÁPAD A JEHO VÍRA

Luther, Trident a křesťanství pro 3. tisíciletí

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. února 2018 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Hošek, Tomáš Petráček, Karel Skalický. Moderuje Martin Žemla.

Výročí 500 let od začátku reformace je příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti?

zobrazit podrobnosti
VE JMÉNU TROJICE

VE JMÉNU TROJICE

trinitární rozměr liturgie

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. února 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jan Kotas, Petr Soukal. Moderuje Radek Tichý

Liturgické modlitby se obracejí k Bohu Otci skrze Syna v Duchu svatém. Co to znamená? Jaká je úloha jednotlivých osob Trojice při křesťanské bohoslužbě? Ke komu se vlastně modlíme, když říkáme Otče náš? Jak šel ruku v ruce rozvoj nauky a vývoj obřadů? Jakým způsobem máme při liturgii účast na životě Trojjediného Boha?

zobrazit podrobnosti
PONOŘ SE!

PONOŘ SE!

Timothy Radcliffe

Akce se uskutečnila ve středu 7. února 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Ve křtu přestává být lidský život sérií nesouvisejících epizod a stává se cestou k cíli. Končí seriál bez konce a začíná příběh směřující ke slavnému vyústění. Ponořme se znovu do velkého okamžiku křtu a skrze jeho obřad sledujme základní charakteristiky křesťanského povolání.

zobrazit podrobnosti
CHVÁLA TĚLA

CHVÁLA TĚLA

Tomasz Kwiecień

Akce se uskutečnila ve středu 10. ledna 2018 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Vstávání, klekání, uklánění, rukou spínání… pro vnějšího pozorovatele taková bizarní hodinka tělocviku. Mají tyhle tělesné úkony ještě nějaký význam pro nás, moderní lidi, kteří klademe důraz především na to, co se děje „uvnitř“?

zobrazit podrobnosti
OBRAZ KNĚZE PO KONCILU

OBRAZ KNĚZE PO KONCILU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Filip Boháč OP, Michal Sklenář, Štěpán Smolen

Jak ovlivnil Druhý vatikánský koncil roli kněze v církvi? Jakými způsoby rezonuje v současných debatách v církvi? Jaký obraz kněze nám poskytují koncilní texty a také současná církev?

zobrazit podrobnosti
KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ

KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ

Sv. Bernard z Clairvaux

Akce se uskutečnila ve středu 13. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Píseň písní je pro svatého Bernarda jen odrazovým můstkem pro velmi praktickou nauku o duchovním životě. Důvěra, že tentýž Duch, který Písmo diktoval, vede také jeho vykladatele, otvírá čtenáři netušené horizonty.

zobrazit podrobnosti
ČESKO-SLOVENSKÝ ADVENTNÍ KONCERT

ČESKO-SLOVENSKÝ ADVENTNÍ KONCERT

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ženský sbor Českého spolku v Košicích

Komorní smyčcové studentské sdružení

Ján Drietomský – dirigent, Katarína Lukáčová – soprán, Marián Lukáč, sólista Opery Státního divadla v Košicích – baryton

Vstupné dobrovolné.

zobrazit podrobnosti
KNĚZ VE FILMU

KNĚZ VE FILMU

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Jan Hojda, Jaroslav Pinkas

Jak jsou zobrazováni kněží v hraných filmech? Jaké prvky se mění a co je stabilní součástí obrazu kněžství? Lze vytvořit typologii kněžských filmových postav? Jakou roli hraje církev při vytváření těchto obrazů?

zobrazit podrobnosti
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Jan Amos Komenský

Akce se uskutečnila ve středu 29. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slavné dílo velkého českého myslitele, filosofa, teologa a pedagoga, jeden z vrcholů barokní literatury, psané překrásným jazykem. Je plné trefných, stále aktuálních postřehů i myšlenek hluboce spirituálních.

zobrazit podrobnosti
ZÁKLOP

ZÁKLOP

výtvarná a hudební intervence

Akce se uskutečnila v úterý 28. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Patrik Pelikán – Záklop

Matej Šenkyřík – Oceán

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha

zobrazit podrobnosti
PROCHÁZENÍ

PROCHÁZENÍ

dernisáž

Akce se uskutečnila ve středu 22. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Ovál

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

rozloučení s instalací Magdaleny Bartákové

Anna Háblová – autorské čtení básní

Roman Zabelov – improvizace na baján

zobrazit podrobnosti
KNĚŽÍ V ČESKÉ PAMĚTI

KNĚŽÍ V ČESKÉ PAMĚTI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Obrazy kněze

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

hosté: Kamil Činátl, Petr Husák, Jan Randák

Jaké místo mají kněží v paměti české společnosti? Jaké významy tyto obrazy na sebe váží ve veřejném prostoru? Proč je důležité jim rozumět?

zobrazit podrobnosti
PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA

PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA

Sv. Bonaventura

Akce se uskutečnila ve středu 15. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Letos si připomínáme 800. výročí narození františkána Bonaventury z Bagnoregia, velkého světce, teologa a mystika, který byl kolegou – a místy také oponentem – sv. Tomáše Akvinského. Budou „v Bohu“ dřív františkáni, nebo dominikáni?

zobrazit podrobnosti
ARIADNA NA NAXU

ARIADNA NA NAXU

návrat slavného melodramu

Akce se uskutečnila v pátek 3. listopadu 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Michaela Dolinová – Ariadna, Filip Sychra – Théseus

Gesine Tiefuhr – cembalo

Krátké průvodní slovo na téma W. A. Mozart a J. A. Benda – Ing. Gabriela Kalinová CSc. z Mozartovy obce.

zobrazit podrobnosti
KONEC OSMANSKÉ ŘÍŠE

KONEC OSMANSKÉ ŘÍŠE

a osudy náboženských menšin

Akce se uskutečnila ve středu 25. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák, Kateřina Vytejčková. Moderuje: Lukáš Nosek.

Večer věnovaný tragickým osudům křesťanských menšin na sklonku Osmanské říše a debata nad právě vycházející knihou Katastrofa křesťanů.

Pořádá nakladatelství Pavel Mervart ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti
COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA

COSTIS SIVE CATHARIS, PARTHENO-MARTYR ALEXANDRINA

Barokní divadlo (latinsky)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Divadelní spolek Lauriger uvádí zkrácenou verzi hry jezuity Arnolda Engela Costis sive Catharis, Partheno-martyr Alexandrina (Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská) z r. 1656.

Při nastudování této tragédie, která se jako jediná z jezuitských her o sv. Kateřině vzniklých v českých zemích dochovala celá, se soubor rozhodl aplikovat na latinský materiál zásady tzv. poučené interpretace barokního divadla: gestika, pohyb, deklamace i výtvarná složka inscenace vychází z principů dobové praxe.

zobrazit podrobnosti
ZPÍVEJTE PÁNU

ZPÍVEJTE PÁNU

Hudba v bohoslužbě

Akce se uskutečnila ve středu 11. října 2017 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství.

Host: P. Christian Pšenička OPræm

zobrazit podrobnosti
OBAVY V CÍRKVI

OBAVY V CÍRKVI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. října 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Číslo revue Salve 1/2017 nazvané Obavy v církvi vyvolalo řadu protichůdných reakcí, což ukazuje na aktuálnost a naléhavost otázek, s nimiž revue přichází. Celý náklad byl rozebrán během jediného týdne. Musí se udělat dotisk…

Hosty večera budou: Kateřina Pulkrábková, socioložka, Zdenek Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů.

Debatu bude moderovat Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravodajství ČT

zobrazit podrobnosti
SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

Akce se uskutečnila ve středu 27. září 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti
PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

PSI PÁNĚ ANEB SNĚZ TEN FILM

Dokumentární film o řádu dominikánů

Akce se uskutečnila v úterý 12. září 2017 ve 20.00 hod.

Místo konání: Továrna, Dělnická 63, Praha

Pokud jste zatím nestihli shlédnout dokumenent o dominikánech, máte v Praze novou příležitost!

Hosty večera budou: režisér Jonáš Vacek a dominikáni fr. Jindřich Poláček a fr. Benedikt Mohelník

zobrazit podrobnosti