JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Michal Němeček, Ludvík Grundman OP. Moderuje Jindřich Poláček OP

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

zobrazit podrobnosti
RADOST KÁZAT…

RADOST KÁZAT…

o umění kazatelském

Akce se uskutečnila ve středu 8. června 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Večera se zúčastní: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Błażej Matusiak OP, Dagmar Kopecká, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Pavla Sovová, Ivan Vyskočil

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

zobrazit podrobnosti
AMORIS LÆTITIA

AMORIS LÆTITIA

úvahy nad osmou kapitolou

Akce se uskutečnila v úterý 7. června 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Damián Němec OP, Justin Dvorský OP

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

zobrazit podrobnosti
CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. května 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

zobrazit podrobnosti
PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

PADESÁT ODSTÍNŮ LÁSKY

Akce se uskutečnila ve středu 25. května 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Daniel Raus, Hubert Bittman, Marek Černocký, Pavel Hošek. Moderuje Petr Vizina.

Komponovaný večer, ve kterém zazní ukázky z nové nahrávky Písně písní v přebásnění Daniela Rause v interpretaci předních českých herců v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana.

zobrazit podrobnosti
HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016

HUDBA BEZ HRANIC U DOMINIKÁNŮ 2016

Koncert č. 1 – „Maďarsko – česko – švédský “

Akce se uskutečnila v úterý 24. května 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Program:

J. A. Benda – Koncert G moll pro cembalo a smyčce

Miklos Maros – Vice-Concertino pro cembalo a smyčce – česká premiéra

Antonín Dvořák – Serenáda pro smyčce

Pokračování cyklu oblíbených komorních koncertů i letos, na novém místě a s novým logem pořadatele: Českých kořenů a kulturního centra Dominikánská 8.

Vstupné dobrovolné.

Cyklus koncertů podpořili kromě partnerů jednotlivých akcí: Nadace Život umělce, Praha 1.

zobrazit podrobnosti
PROMLUVY O MODLITBĚ

PROMLUVY O MODLITBĚ

Charles Journet

Akce se uskutečnila ve středu 18. května 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Marie Pitterová OP

Kardinál Journet nás provází modlitbou, tak jak je vykreslena v evangeliích. Učme se modlitbě od kananejské ženy, setníka, chudé vdovy či Zachea. Především však se nechme utvářet modlitbou samotného Ježíše, ba co víc, staňme se její součástí.

zobrazit podrobnosti
ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE

ALASDAIR MACINTYRE A NÁVRAT KE CTNOSTEM: TEOLOGICKÁ REFLEXE

Přednáška

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. května 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Host: Michael Sherwin OP

MacIntyrova kniha After Virtue (1981, v českém překladu Ztráta ctnosti) vyvolala v anglickojazyčném světě malé zemětřesení v oblasti etiky. Jaký je původ této transformace, jak se dále vyvíjela a stále vyvíjí reflexe skotského filosofa, který od marxismu dospěl k aristotelismu a tomismu? Tato přednáška se bude zabývat MacIntyrovým pojetím charakteru a lidského jednání a ukáže jeho přínosy a limity.

zobrazit podrobnosti
MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Grundman OP a David Svoboda

Když věříme, že Bůh je vše-mohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Třeba i stvořit kámen, který neunese? A jak si vlastně vůbec můžeme být jisti tím, co o Bohu říkáme?

zobrazit podrobnosti
VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: David Bouma, Jan Houkal

Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

zobrazit podrobnosti
O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ

sv. Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 13. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Host: Karel Šprunk, moderuje Tomáš Machula

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

zobrazit podrobnosti
SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Olga Stehlíková, Viktor Špaček, Adam Borzič, Moderuje: Anna Háblová

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

zobrazit podrobnosti
SEX ZA BRANAMI RÁJE?

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 31. března 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jiří Pavlík, Martin Staněk

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?

zobrazit podrobnosti
STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

STVOŘIL MILOSRDNÝ BŮH PEKLO?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. března 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Vojtěch Novotný

V církvi bylo kdysi rozšířené přesvědčení, že většina lidstva bude zatracena a jen malá hrstka vyvolených bude spasena. Dnes si zase mnozí myslí, že peklo je prázdné – přece by všemohoucí a milosrdný Bůh nedopustil, aby se některý z jeho tvorů věčně trápil. Je možnost věčného zatracení slučitelná s Božím plánem spásy?

zobrazit podrobnosti
NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY A/NEBO NENÁVISTI?

Akce se uskutečnila ve středu 16. března 2016 v 18.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Zora Hesová, Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

zobrazit podrobnosti
ŽE NYVU MĚNÍ

ŽE NYVU MĚNÍ

Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. března 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Milena Bartlová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá; moderuje Anna Háblová

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?

zobrazit podrobnosti
CHRYSOSTOMOS V EXILU

CHRYSOSTOMOS V EXILU

Akce se uskutečnila ve středu 9. března 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje Jiří Pavlík

Dva listy Jana Chrysostoma, které napsal svým přátelům z vyhnanství, podivuhodně korespondují s nejmodernějšími psychologickými postřehy o původu našeho utrpení – nejvíc si ho působíme sami tím, že ho odmítáme přijmout jako dar a výzvu k novým začátkům.

zobrazit podrobnosti
KOLIK STOJÍ ODPUSTKY?

KOLIK STOJÍ ODPUSTKY?

Boží milosrdenství a spravedlnost

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. března 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Jaroslav Brož a David Vopřada

Proč církev stále ještě hovoří o odpustcích, když v dějinách právě kupčení s odpustky tolik přispělo k diskreditaci církve? A co to ty odpustky vlastně jsou? Kde vzal papež František nápad vyhlásit rok milosrdenství, co takový rok znamenal ve starozákonní době a co znamená dnes? Jaký je vztah Božího milosrdenství a spravedlnosti? A nebylo by namístě občas mluvit i o Božím hněvu?

zobrazit podrobnosti
KROK DO TMAVÉ NOCI

KROK DO TMAVÉ NOCI

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi

Hosté: Miloš Doležal, Helena Marjanovičová, Tomáš Petráček, Petr Pithart

Ukázky z knihy přečte Jana Franková.

zobrazit podrobnosti
KATOLICKÝ ROZVOD?

KATOLICKÝ ROZVOD?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Aleš Opatrný, Damián Němec OP

Papež katolíkům zjednodušil rozvody – takové titulky jsme mohli číst v novinách na podzim loňského roku. Co ale skutečně přinášejí změny v manželském právu, zavedené papežem Františkem? Posouvá se církev k akceptování rozvodů de facto? Jak k otázkám prohlášení neplatnosti manželství přistupovat pastoračně? Jak má církev po vzoru papeže prokazovat více milosrdenství a přitom zůstat pravdivou?

zobrazit podrobnosti
SENSUS FIDEI V ŽIVOTĚ CÍRKVE

SENSUS FIDEI V ŽIVOTĚ CÍRKVE

Mezinárodní teologická komise

Akce se uskutečnila ve středu 17. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

host: Ctirad Václav Pospíšil, překladatel

moderuje fr. Benedikt Mohelník OP

Smysl pro víru (sensus fidei) je oním nadpřirozeným poutem v srdci lidí, které drží pohromadě církev. Jasnější vědomí o tomto nesmírném daru by mělo vést zejména katolického věřícího k novému sebehodnocení, k přebírání dospělé odpovědnosti za sebe i za svěřený poklad víry.

zobrazit podrobnosti
CIZINCI A VLASTENCI

CIZINCI A VLASTENCI

Debata o debatě nad uprchlickou vlnou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Prof. Miloš Havelka, Fabrice Martin Plichta

Jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny? Proč právě u nás otázka migrace vzbuzuje tak vypjaté emoce a polarizuje společnost, ačkoli k nám téměř žádní uprchlíci nepřicházejí? Liší se debata o migraci u nás a v jiných evropských zemích? Co debata o uprchlících prozrazuje o české společnosti a jejím sebevnímání?

zobrazit podrobnosti
TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. února 2016 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ludvík Grundman, Vojtěch Novotný

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

zobrazit podrobnosti
POVAHA ZMĚNY

POVAHA ZMĚNY

Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

Akce se uskutečnila v pondělí 1. února 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata nad unikátní knihou

Hosté: Martin Kovář, Otakar Foltýn, Petr Pokorný

Setkání moderuje: Petr Horký

zobrazit podrobnosti
POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL...

POZDĚ JSEM SI TĚ ZAMILOVAL...

svatý Augustin znovu česky

Akce se uskutečnila ve středu 13. ledna 2016 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Ondřej Koupil, Václav Ventura, David Vopřada

Čím biskup z Hippony oslovuje současného člověka? Jak inspiruje současné myšlení? Doceňujeme jeho pronikavý intelekt, důraz na niternost, svobodu a lásku k Bohu i člověku jako vztah?

zobrazit podrobnosti
CÍRKEV JAKO PLODNÁ MATKA

CÍRKEV JAKO PLODNÁ MATKA

Papež František a radost z evangelizace

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednášející: Prof. Mariano Delgado

Co prozrazují gesta a styl papeže Františka o jeho pojetí církve a papežského úřadu? Lze od něj očekávat reformu církve? Jak by měla vypadat a čeho docílit?

zobrazit podrobnosti
LITURGIE PRAMENE

LITURGIE PRAMENE

Jean Corbon

Akce se uskutečnila ve středu 9. prosince 2015 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Radek Tichý

Pojednání libanonského dominikána Jeana Corbona o liturgii je zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

zobrazit podrobnosti
PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ

PÍSNĚ BIBLICKÉ, PÍSNĚ ŠPANĚLSKÉ

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Akce se uskutečnila v pátek 27. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudba bez hranic

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Adventní koncert – vstupné dobrovolné

Koncert připomene kompletním provedením Biblických písní Antonína Dvořáka 120. výročí vydání tohoto stěžejního díla světové hudební literatury.

zobrazit podrobnosti
SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI

SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI

Podoby a smysl zasvěceného života

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Mons. František Radkovský, Francesca Šimuniová OSB, Ludvík Grundman OP

Jaký význam má pro diecézi přítomnost trapistického kláštera, jak se žije podle Benediktovy Řehole ve světském zaměstnání, na jakých teologických důrazech stojí zasvěcený život v 21. století? A v jakém vztahu je povolání k zasvěcenému životu k povolání k životu v rodině?

zobrazit podrobnosti
ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES

ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES

Příspěvek k Roku zasvěceného života

Akce se uskutečnila v sobotu 21. listopadu 2015 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, vyučující dogmatickou teologii na univerzitě ve švýcarském Fribourgu bude v rámci studijního dne České dominikánské provincie přednášet o teologii zasvěceného života.

zobrazit podrobnosti
MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

Akce se uskutečnila ve středu 18. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: sakristie kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu)

Hosté: Klára Boumová, Petr Novák

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.

zobrazit podrobnosti
ALEXANDR SOLŽENICYN

ALEXANDR SOLŽENICYN

a jeho duchovní život

Akce se uskutečnila v pátek 13. listopadu 2015 v 19.00 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Alexandr Solženicyn prožil bez nadsázky sedm životů v jednom století: těžké dětství na Ukrajině, voják ve druhé světové válce, vězeň, boj s rakovinou, spisovatel disident, pak vyhnanství na západě a nakonec návrat do Ruska. Všechny tyto pohnuté události brousily jeho duši a jeho vědomí. Fascinován historií a schopností člověka překonávat utrpení; jeho dílo je reflexí nad morální hodnotou člověka a nad smyslem utrpení. Tyto reflexe nemají pouze morální charakter, ale jsou i lekcí politické filosofie a metafyziky. Pokusit se porozumět Solženicynovi je pokusem uchopit Rusko a západní společnost v jiném světle.

zobrazit podrobnosti
BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Křesťan a společnost

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hosté: Pavel Svoboda, Benedikt Mohelník OP

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

zobrazit podrobnosti
ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY

ANTITOTALITNÍ ENCYKLIKY

Pius XI.

Akce se uskutečnila ve středu 11. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Moderuje: Radim Cigánek

Pius XI. spatřoval ve „vykázání Boha ze společnosti“ hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Hlas církve v mnoha ohledech opět aktuální.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ, BLÍZKÝ VÝCHOD A ISLÁMSKÝ STÁT

KŘESŤANÉ, BLÍZKÝ VÝCHOD A ISLÁMSKÝ STÁT

poslední stádium genocidy?

Akce se uskutečnila v úterý 10. listopadu 2015 v 17.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Konference CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita a Občanský institut ve spolupráci s Dominikánskou 8  

Hosté: John Eibner, Tomáš Pojar, Michal Řoutil, Salman Hasan

Moderuje: Jan Fingerland

Již v roce 2011 varoval John Eibner z CSI před hrozící genocidou náboženských menšin na Blízkém východě. Mnohé elity považovaly varování za přehnané. Varování se ale bohužel v těchto dnech naplňuje, protože loňský nástup Islámského státu proces urychlil.

zobrazit podrobnosti
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO FOYER

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO FOYER

barokního refektáře dominikánského kláštera

Akce se uskutečnila ve středu 4. listopadu 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

večer zahájí Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů a Josef Pleskot, autor návrhu

navazuje přednáška Prof. Rostislava Šváchy Dominikáni a barokní chrámy v českých zemích: Kostel sv. Michala v Olomouci

nový foyer rozezní: Michal Rataj

zobrazit podrobnosti
ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH

ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH

Tomáš Akvinský

Akce se uskutečnila ve středu 7. října 2015 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Dominikánský knižní salón

Místo konání: čítárna kláštera (vstup Husova 8)

Moderuje: Tomáš Machula

Andělé jsou dnes populární bytosti. Jsou to však tytéž nemateriální inteligentní a svobodné substance, o kterých uvažuje Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě? Může Tomášův myšlenkový experiment obstát před současným kritickým myšlením?

zobrazit podrobnosti
(INTER)SPACES

(INTER)SPACES

Patrik Hábl, Michal Rataj

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. září 2015 v 19.30 hod.

Místo konání: ambit dominikánského kláštera (vstup Husova 8)

Prostorová performance malíře Patrika Hábla a skladatele Michala Rataje mezi ambity dominikánského kláštera v Praze otevře na pár hodin tento širší veřejnosti téměř neznámý a také jinak uzavřený prostor ticha v samotném historickém centru města. Pouze k nebi volně otevřená rajská zahrada se nachází mezi kostelem sv. Jiljí a barokním refektářem, který návštěvníci již znají z mnoha kulturních či vzdělavacích programů. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem přispěje i k otázce, jak nově toto podivuhodné místo uchopit, kterou si naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

zobrazit podrobnosti