ETTY

ETTY

Šest hereček o hledání sebe a Boha.

Akce se uskutečnila ve středu 19. června 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bez fikce. Skutečný deník ženy, která skutečně žila a zemřela.

Účinkuje divadelní soubor Oldstars.

zobrazit podrobnosti
G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK

G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK

Ensemble Sporck, Gabriela Eibenová - soprán

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. června 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slova nestačí, je zde hudba.

zobrazit podrobnosti
ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

ROZVOD S MANŽELSTVÍM!

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 30. května 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Naše současná společnost pochybuje o reálné, existenciální možnosti manželství, či alespoň úspěšného manželství. Zato o právní a morální možnosti manželství rozvést nepochybuje snad nikdo. „Rozvedla“ se dnes společnost s manželstvím jako takovým?

zobrazit podrobnosti
VĚROZVĚSTI?

VĚROZVĚSTI?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. května 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Česká republika, občas nazývaná „nejateističtější zemí světa“ má mezi svými státními svátky nejen ten knížete Václava, ale také příchodu „věrozvěstů“ Cyrila a Metoděje. Ti jsou často nazývání prvními kazateli na našem území. Ovšem můžeme konstatovat, že nebyli úplně první … a že dokonce nebyli tak docela (jenom) věrozvěsti. Jaká byla vlastně jejich mis(i)e? A jakou roli hráli v budování nejen Velké Moravy, ale vůbec kultury ve středoevropském prostoru?

zobrazit podrobnosti
SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ

Debatní večer o životě učitelky církve a patronky Evropy

Akce se uskutečnila v úterý 21. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Všeobecná krize, rozdělení společnosti, úpadek mravů v církvi a její zuřivá kritika. Ne, nemluvíme o dnešní době, ale Itálii čtrnáctého století. V době avignonského zajetí, morové pandemie a občanských válek přichází na svět dcera sienského barvíře, Kateřina, kterou nic nepředurčuje ke slavné životní dráze.

zobrazit podrobnosti
POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ?

POSTSEKULÁRNÍ UMĚNÍ?

Milena Bartlová, Dominik Duka OP, Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot

Akce se uskutečnila v pondělí 20. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty: pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP, rakouským historikem umění, redaktorem Kunst und Kirche a duchovním v jedné osobě Aloisem Kölblem, jedním z nejzajímavějších současných českých malířů Jaromírem Novotným a přední osobností naší architektonické scény Josefem Pleskotem. Zárukou nečekaných úhlů pohledu, překvapivých setkání různých světů je i moderátorka večera prof. Milena Bartlová, která je přední odbornicí na středověké umění. Prof. Bartlová se ale zajímá paralelně i o umění zcela současné, jeho politickou, společenskou roli a objevuje pozapomenuté souvislosti dneška a zdánlivě překonané minulosti.

zobrazit podrobnosti
PEČEŤ DUCHA

PEČEŤ DUCHA

O biřmování teologicky a prakticky

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

zobrazit podrobnosti
CANTABO DOMINO

CANTABO DOMINO

Concerti ecclesiastici od Lodovica Viadany (1602)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. května 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Giovanna Urrutia – soprán, Sebastian Marińo León – baryton, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Oren Kirschenbaum – varhanní pozitiv

Květnový koncert v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí je opět výsledkem spolupráce se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Scholy Cantorum basiliensis“. Jak už je pro tento světově proslulý institut typické, vystoupí na něm umělci z nejrůznějších koutů světa.

zobrazit podrobnosti
Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

Akce se uskutečnila v úterý 7. května 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

zobrazit podrobnosti
FRANCIE V ČECHÁCH

FRANCIE V ČECHÁCH

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 2. května 2013 v 19.00 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Význam francouzské kultury pro moderní české katolické prostředí je zcela nezpochybnitelný. Není však třeba se vracet v čase jen na počátek 20. století, kdy Josef Florian překládal díla Léona Bloye, ani do doby první republiky, jež k nám uvedla díla Jacquesa Maritaina, ani do 60. let, kdy se české prostředí seznamovalo s myšlenkovým světem Pierra Teilharda de Chardin. Od 90. let narůstá počet z francouzštiny přeložených děl, která výrazně obohacují humanitní vědy, teologii, filozofii a duchovní život nevyjímaje. Na základě těchto překladů se v Čechách zákonitě utváří určitý obraz francouzské křesťanské kultury.

zobrazit podrobnosti
NAČ CÍRKEV?

NAČ CÍRKEV?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

zobrazit podrobnosti
JE ČAS PRODAT KNIHY?

JE ČAS PRODAT KNIHY?

70. narozeniny Dominika Duky OP

Akce se uskutečnila ve středu 24. dubna 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak oslavit narozeniny nedávno jmenovaného kardinála, který právě poprvé volil nového papeže? Může snad být volba Petrova nástupce chvílí oddechu od problémů (malé) české církve, aktuálních i těch trvalých? Možná, že pro pastýře je nejlepším způsobem, jak získat nadhled, právě ponoření se do bouřlivého dění v nejviditelnějším centru současného křesťanství.

zobrazit podrobnosti
JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME?

JAKÝ BIBLICKÝ TEXT VLASTNĚ ČTEME?

Prof. Adrian Schenker OP vysvětluje, proč musíme číst starou řeckou a samaritánskou bibli

Akce se uskutečnila v úterý 23. dubna 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text pěti knih Mojžíšových se dochoval ve více verzích, jejichž text se liší. Běžnému čtenáři Bible se mohou tyto odchylky zdát na jedné straně nepatrné a bezvýznamné, ale na druhé straně v něm vyvolávají pochybnosti o spolehlivosti dochovaného textu.

zobrazit podrobnosti
RADOST BÝT CÍRKVÍ

RADOST BÝT CÍRKVÍ

100. výročí narození Josefa Zvěřiny

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Počátkem května 2013 uplyne 100 let od narození významného českého kněze, teologa, svědka víry v každé situaci a obránce lidských práv Josefa Zvěřiny. Patřil ke generaci nadějných mužů církve, kteří se koncem třicátých let minulého století vraceli ze svých římských studií se špičkovým vzděláním a novými impulzy. Byl připraven pro teologickou akademickou dráhu, ale mohl tak působit jen pár let.

zobrazit podrobnosti
FIORI MUSICALI

FIORI MUSICALI

Hudební květomluva - In Cordis Ensemble

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa a zpěv, Jan Krejča – theorba a barokní kytara, Miloslav Študent – arciloutna, barokní kytara a zpěv.

In Cordis Ensemble je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím se na repertoár pro drnkací nástroje z 15. – 18. století. Úchvatné zvukové spojení trojřadé barokní harfy, loutny a theorby nechává znovu ožít díla, která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto souboru.

zobrazit podrobnosti
DOMOV V BIBLI

DOMOV V BIBLI

Cesta Romana Brandstaettera k Ježíši z Nazareta

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Roman Brandstaetter (1906–1987), polský spisovatel, básník a dramatik, patří mezi nejvýznamnější polské katolické autory. Jeho cesta ke křesťanství, poznamenaná židovským původem, stejně jako k literární činnosti je úzce spojena s fascinací Biblí jako úhelným kamenem duchovnosti a kultury.

zobrazit podrobnosti
NAD TATROU SA BLÝSKA

NAD TATROU SA BLÝSKA

Katolická církev na Slovensku v letech 1939–2013

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Když se před dvaceti lety naše národy vydaly každý samostatnou cestou, jedním ze zásadních rysů, jenž je odlišoval, byl velmi rozdílný vztah ke křesťanství a církvi. Slovensko i po dvaceti letech patří mezi evropskými zeměmi k těm s nejvyšší mírou účasti na nedělních bohoslužbách, Českou republiku bychom nalezli spíše na opačném konci pomyslného žebříčku.

zobrazit podrobnosti
JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c

JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c

Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo fortepiano

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Alena Hönigová – cembalo

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.

zobrazit podrobnosti
ZÁZRAK ZE ŽITAVY

ZÁZRAK ZE ŽITAVY

Volker Dudeck: Malé a Velké žitavské postní plátno

Akce se uskutečnila v pondělí 11. března 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Jako zázrakem se v Žitavě dochovala dvě jedinečná postní plátna. Především velkolepé osudy Velkého žitavského postního plátna budí pozornost. Zvyk zahalovat v kostelech celý oltářní prostor (tedy ne jen jednotlivé oltářní obrazy) v době mezi popeleční středou až po velikonoční týden velikým plátnem byl ve středověku velmi rozšířen.

zobrazit podrobnosti
PLAMEN ŽIVĚ DÝCHÁ

PLAMEN ŽIVĚ DÝCHÁ

Prudentius a literatura antických křesťanů

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 7. března 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je literatura antických křesťanů pouze vedlejším projevem dobového teologického myšlení? Je jejich setkávání s bohatou antickou kulturou jen důvodem k vášnivým polemikám? Athény, nebo Jeruzalém? Jaké místo měla poezie v křesťanském prostředí na sklonku římské říše, jakou literaturu si vlastně toto prostředí žádalo a jakou vytvářelo?

zobrazit podrobnosti
!!! ZRUŠENO!!! Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

!!! ZRUŠENO!!! Z ČECH DO NOVÉHO SVĚTA A ZASE ZPÁTKY

Aneb s čím jel kardinál Dominik Duka do Peru a co si odtamtud přivezl

Akce se uskutečnila v úterý 5. března 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

AKCE SE RUŠÍ! Z důvodu účasti kard. Duky na volbě papeže.

Začátkem listopadu uplynulého roku navštívil kardinál Dominik Duka OP Peru. Cesta za oceán byla přirozeným prodloužením přátelství s bývalým peruánským velvyslancem Albertem Salas Barahonou, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům. A protože za součást své diplomatické mise považuje šíření úcty k národním světcům své země, daroval řádovému kostelu v Praze sochu svatého dominikána Martina de Porres.

zobrazit podrobnosti
VYKOUPENÍ A SPASENÍ

VYKOUPENÍ A SPASENÍ

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. února 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vykoupení dnes nejspíše evokuje nanejvýš výkup železa či papíru … a už ani ty nefungují jako kdysi. „Spása“ se naopak tak rozšířila, že běžně zdobí novinové titulky, ať už jde o politiku či o fotbal. Jak může křesťanství hlásat radostnou zvěst o vykoupení, když dnešní lidé necítí potřebu být „vykoupení a spasení“? Nehrozí, že bude přijata spíše jako pyšná provokace?

zobrazit podrobnosti
ŠTĚSTÍ V SÁZCE

ŠTĚSTÍ V SÁZCE

Akce se uskutečnila v úterý 26. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je možné vyhrát své štěstí? Výherní automaty a jiné hazardní hry právě tímto lákají. Vidina snadného a rychlého zbohatnutí vábí návštěvníky heren ke strojům, které jako světélkující bludičky slibují bezpečnou cestu zrádným močálem. Hráči spoléhají na šťastnou náhodu, zatímco majitelé a provozovatelé heren se těší z jistoty tučného výdělku. Na své si přijdou i obecní rozpočty a stejně tak státní pokladna. Mnozí hráči však propadají patologické závislosti se všemi důsledky: ztráta zaměstnání, rozvrat lidských vztahů, zadluženost, exekuce, kriminalita… Nejvíce ohrožení přitom jsou sociálně slabí.

zobrazit podrobnosti
TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ - „KŘÍŽOVÁ SBÍRKA“ WOLFGANGA STERNLINGA

TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ - „KŘÍŽOVÁ SBÍRKA“ WOLFGANGA STERNLINGA

Marius Winzeler: Tváře Krista 20. století - příklady ze Žitavy. Norbert Schmidt: Nová úprava kaple a smysl dočasné instalace

Akce se uskutečnila v pondělí 25. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Kurátoři postní intalace v kapli sv. Zdislavy architekt N. Schmidt a ředitel Městského muzea v Žitavě M. Winzeler představí instalaci a promluví o tom, jak se Kristův příběh otiskl do moderního umění 20. století.

zobrazit podrobnosti
OPAT CHULIGÁN

OPAT CHULIGÁN

100. výročí narození Anastáze Opaska

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 21. února 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Arciopat benediktinského kláštera v Břevnově Anastáz Jan Opasek, který by se v dubnu 2013 dožil sta let, byl charizmatickou osobností svého řádu i české církve. V 26 letech se stal převorem, ve 34 letech opatem a po návratu z exilu se jako starý muž od roku 1990 staral o obnovu břevnovského opatství. Mezitím byl 11 let vězněm komunistického režimu a 21 let exulantem.

zobrazit podrobnosti
ISABELLA LEONARDA - MÚZA Z NOVARY

ISABELLA LEONARDA - MÚZA Z NOVARY

hudba raného baroka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. února 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Magdaléna Malá – barokní housle, Richard Šeda – cornetto, Alena Hönigová – cembalo

Únorový večer nás zavede do magického světa Isabelly Leonardy – dámy, jejíž hudba uchvátila celou Evropu, ale ona strávila celý život v klášteře severoitalského městečka Novara.

zobrazit podrobnosti
TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

TVÁŘE KRISTA 20. STOLETÍ

Marc Chagall, Salvador Dalí, Max Beckmann, Georges Rouault, Alfred Kubin, Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff a další

Akce se uskutečnila ve středu 13. února 2013 v 19.30 hod.

Místo konání: kaple sv. Zdislavy

Kaple sv. Zdislavy v kostele kláštera dominikánů u Sv. Jiljí Popeleční středa – Velikonoce 2013 Otevřeno denně 10:00–17:00 hodin

Postní doba je přípravou na oslavu Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání. Tyto údálosti jsou jádrem křesťanské víry. Charakter postní doby u dominikánů letos podtrhuje kolekce unikátních grafik ze sbírky Wolfganga Sternlinga z Městského muzea v Žitavě spolu s kopií tzv. Malého žitavského postního plátna z roku 1573, které je adekvátně k liturgické době instalovano v kapli sv. Zdislavy.

zobrazit podrobnosti
POPELEC UMĚLCŮ

POPELEC UMĚLCŮ

Clarinet Factory & Alan Vitouš

Akce se uskutečnila ve středu 13. února 2013 v 17.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Clarinet Factory & Alan Vitouš nabídnou v refektáři Dominikánského kláštera hudební performanci Ozvěny z kamene.

Liturgie Popeleční středy s udílením popelce je možné se zúčastnit v dominikánském kostele sv. Jiljí (vstup z Husovy ulice) od 18.30 hod., anebo od 19.00 hod. v kostele Nejsv. Salvátora. Pokračování programu je v kostele Nejv. Salvátora

zobrazit podrobnosti
ŠVÁCHA × PLESKOT

ŠVÁCHA × PLESKOT

Památková péče?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jsou památkáři škůdci brzdící jakýkoli zdravý rozvoj, apoštolové průměrnosti, nebo naopak světci (byť možná jurodiví), kteří jako jedni z mála střeží základní západní hodnoty, od kterých se většinová společnost podle mnohých odvrací? A jsou opravdu všechny nové zásahy do starých zdí tak kongeniální? Nejsou architekti jen falešnými proroky pokroku, kteří tvrdohlavě prosazují vlastní vize? Kdo je advokát budoucnosti?

zobrazit podrobnosti
LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ

Markéta Cukrová - mezzosoprán, Alena Hönigová – cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. ledna 2013 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Lednový koncert je věnován hudbě Leopolda Mozarta. Svědectví o něm jsou velmi kontroverzní. Většina z nás ho má asi díky filmu „Amadeus“ spojeného s nálepkou otce despoty a morouse. Názvy skladeb jako „Hudební sáňkování“ však svědčí o tom, že měl smysl pro humor. Byl bezpochyby člověkem velkého kulturního rozhledu, vášnivě miloval literaturu a přírodní vědy, mezinárodně se proslavil svou Školou hry na housle.

zobrazit podrobnosti
KULTURA NADĚJE

KULTURA NADĚJE

Role křesťanské literatury za nacismu, komunismu a dnes

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Když mluvíme o křesťanské kultuře, mnozí se ji pokoušejí definovat za pomoci jejího obsahu, případně účelu.

zobrazit podrobnosti
OČI MÉ DUŠE

OČI MÉ DUŠE

Kantáty G. F. Händela

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Pavla Čichoňová – soprán, Alena Hönigová – cembalo

Světla, záře, lampičky, hvězdy, jezera či tůně – všemi těmito poetickými názvy označovali básníci oči. Nalezneme je i v libretech italských barokních kantát.

zobrazit podrobnosti
JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI

JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI

Kněžství Josefa Toufara jako znamení doby

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Komponovaný literární večer spojený s uvedením knihy Miloše Doležala

Adventní literární večer připomene osobnost číhošťského faráře a mučedníka komunistického režimu Josefa Toufara, jemuž je věnovaná nová kniha básníka a publicisty Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli.

zobrazit podrobnosti
EXPEDICE EXODUS

EXPEDICE EXODUS

Bible, archeologie a nomádský život

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se ve stopách badatelů 19. století vydali roku 2010 prozkoumat trasu Exodu. Přitom na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské… jedním slovem: byla to mystická zkušenost!

zobrazit podrobnosti
BENNEWITZ Q

BENNEWITZ Q

Ravel Martinů Schumann

Akce se uskutečnila v pondělí 26. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V pořadí třetí koncert Bennewitzova kvarteta ve složení Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti
PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

PROMLUVME SI! – PRAVÍ PÁN

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Řeč je něčím svrchovaně lidským, něčím, co neustále užíváme. Oč více ji vnímáme jako naprosto spontánní, o to bolestněji pociťujeme její ztrátu. Lidská řeč dokáže svými slovy obsáhnout nekonečnost vesmíru i banalitu všedního dne. A právě v její otevřenosti rozpínající se donekonečna můžeme postřehnout něco víc než lidského; právě jazyk a slovo dávají člověku podíl na čemsi božském. Lidé dokáží mluvit o Bohu. A snaží se mluvit k němu a s ním. Ovšem mluví také Bůh k lidem? A jakou řečí?

zobrazit podrobnosti
KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

KRAKOVSKÝ WAWEL A PRAŽSKÝ HRAD

rozvoj katedrál a katedrálních okrsků ve 20. a 21. století - konference o katedrále II

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopadu 2012 ve 14.00 hod.

Místo konání: Mladotův dům, Pražský hrad

Krakovský Wawel a Pražský hrad jsou světově unikátní místa, která mají mnoho společného. Katedrály totiž obvykle stojí ve městech, nikoli na kopci, natožpak v areálu královského sídla. Ačkoli jsou katedrály pro většinu lidí symboly neměnnosti, hluboké tradice, pevnosti a identity celé země, právě ta pražská i krakovská prošly ve 20. století bouřlivým vývojem a mnohokráte stály i v centru společenského a politického života.

zobrazit podrobnosti
ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ...

…barokní kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknutá poezií Fridricha Bridela

Akce se uskutečnila v pondělí 19. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slova rozjímavá, naučná i vášnivá v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Hamzové Pulicarové za doprovodu loutny Jana Krejči. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Koniáš byl vcelku schopným literátem, jedním z mnoha vícejazyčných autorů v Čechách té doby. Psal česky, německy i latinsky, některé práce vydal ve dvou jazykových verzích.

zobrazit podrobnosti
CHUDÁ CÍRKEV?

CHUDÁ CÍRKEV?

Ideál chudoby - spravedlnost - vášně - historická paměť

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Představa, že Církev má být chudá, je nejen všeobecně rozšířena, ale především založena přímo v evangeliu. Jak ji však realizovat konkrétně? A jak se v průběhu století mění spolu se společností i způsoby, kterými Církev prožívá svou chudobu?

zobrazit podrobnosti
ROMOVÉ, BŮH A CÍRKEV

ROMOVÉ, BŮH A CÍRKEV

Debatní večer o Romech i neromech

Akce se uskutečnila ve středu 14. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jak se katolická církev staví k Romům, jaké místo věnuje jejich pastoraci a přípravě na ni? Dokáže je do sebe plnohodnotně začlenit, anebo převládá vztah instituce-klient? Jaká je skutečná religiozita Romů? A proč někteří z nich hledají útočiště v jiných, často nových křesťanských církvích?

zobrazit podrobnosti
LABYRINT A RÁJ

LABYRINT A RÁJ

Dialog violy da gamby a loutny - francouzská barokní hudba

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ulrik Gaston Larsen – loutna, Marie Larsen – viola da gamba

Francouzští skladatelé měli vždy zvláštní cit pro zvukovost a kouzlo okamžiku. Nejinak tomu bylo i v baroku a hřejivý zvuk violy da gamba a loutny nás zavede do toho speciálního světa plného jemných nuancí a zvratů, virtuozity a efektů, ale i intimnosti.

zobrazit podrobnosti
DOGMATA A DRAMATA VÍRY

DOGMATA A DRAMATA VÍRY

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. října 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

„Hlavně aby člověk v něco věřil!“ Ovšem není něco jako „něco“ a snad právě proto by si ono „něco“ zasloužilo, abychom ho podrobili důkladnému zkoumání v otevřené a nezaujaté rozpravě. Jistě, víra je osobní věcí každého člověka, ovšem znamená to, že skutečně záleží na každém, jak si svou víru utváří?

zobrazit podrobnosti
FENOMÉN VATIKÁN

FENOMÉN VATIKÁN

O tajemstvích nejmenšího státu

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 18. října 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vatikán je znám jako vůbec nejmenší existující stát. Jde však také o stát velmi specifický a někteří ho rádi označují za stát, ne snad nejmocnější, avšak rozhodně velmi vlivný a zejména bohatý.

zobrazit podrobnosti
MŮJ SEN - MŮJ AVATÁR

MŮJ SEN - MŮJ AVATÁR

Poetická intervence Hong Souna v rámci projektu Současné umění z Jižní Koreje v českých svatyních

Akce se uskutečnila v pondělí 15. října 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Můj sen – můj avatár je víc než jen uměleckým dílem. Projekt jihokorejského umělce Hong Souna vyrůstá z intenzivní práce s korejskými dětmi, jež odráží multikulturní pozadí současné Koreje, a s dětmi z romské komunity v České republice. Umělec děti požádal, aby nakreslily svého „avatára“, tedy postavu, kterou by chtěly být. Avatár, autoportrét sahající od podoby blonďaté princezny s modrýma očima po tvář plnou ohně, je tak zároveň vyjádřením svého já a zároveň zpřítomňuje účast dětí v tomto projektu. Hong Soun nakonec vyfotografoval každého z dětských autorů a jeho snímek pak spojil s jeho kresbou v jeden celek. Tyto dvojportréty umístil po způsobu vitráží do velikých oken barokního refektáře Kláštera dominikánů u Sv. Jiljí v Praze.

zobrazit podrobnosti
ARGENTINSKÁ MYSTÉRIA

ARGENTINSKÁ MYSTÉRIA

Latinskoamerické baroko

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. října 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudební baroko máme asi všichni pocitově spojené se starou Evropou. Jezuitští a františkánští misionáři však toto hudební umění přinesli i do Jižní Ameriky. Například v Argentině tak vznikla osobitá barokní kultura spojující italské, španělské, francouzské, ale i anglosaské vlivy s kořením Nového světa.

zobrazit podrobnosti
PÁN PRSTENŮ A DALŠÍ

PÁN PRSTENŮ A DALŠÍ

Podoby anglické křesťanské literatury: J. R. R. TOLKIEN a C. S. LEWIS

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. října 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Knihy J. R. R. Tolkiena, stejně jako C. S. Lewise patří mezi světovou klasiku. Za strhujícím dobrodružstvím Pána prstenů a Letopisů Narnie se nicméně skrývá neméně zajímavé celoživotní přátelství dvou profesorů anglické literatury, při jejichž živých debatách na Oxfordské univerzitě se rodil fantastický svět Středozemě, ale originálním způsobem se rozvíjely také otázky křesťanské víry.

zobrazit podrobnosti
ČESKÁ TEOLOGIE CÍRKVE

ČESKÁ TEOLOGIE CÍRKVE

Silvestr Braito, dominikán, teolog

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. září 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Výzvy paměti

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

50 let letos uplyne od smrti významného českého teologa a náboženského publicisty dominikána Silvestra Braita. Třebaže zůstávám širším kruhům prakticky neznámý, ve své době vynikal nejen šíří svého teologického záběru, s nímž se věnoval výuce teologie a publikační činnosti, ale také vervou, s níž se dokázal vyslovovat proti komunistické ideologii.

zobrazit podrobnosti
SPREZZATURA

SPREZZATURA

Hudba raného baroka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. září 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Richard Šeda – cornetto, cornetto muto, flétna; Kateřina Ghannudi – barokní harfa; Alena Hönigová – virginal

Sprezzatura je italský termín, který se dá těžko přeložit do češtiny. Vyjadřoval pojmy jako přirozenost, lehkost, grácie, výrazuplnost ale i efektnost. Všechny tyto atributy měly provázet improvizace nejlepších instrumentalistů raného baroka.

zobrazit podrobnosti
NOCTURNO

NOCTURNO

Bennewitzovo kvarteto: Netradiční koncert. Hudba J. S. Bacha, F. Schuberta a E. Schulhofa s překvapením

Akce se uskutečnila v pondělí 3. září 2012 ve 20.15 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé pro vás v barokním refektáři zahrají Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal

zobrazit podrobnosti