DO UT DES – HUDEBNÍ OBĚTINA

DO UT DES – HUDEBNÍ OBĚTINA

Skladby J.S. Bacha a Erika Oña - Ensemble Arcimboldo (Švýcarsko)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. srpna 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Lenka Torgersen – barokní housle, Karel Valter – flauto traverso, Thilo Hirsch – viola da gamba, Alena Hönigová – cembalo

Historka o návštěvě Johanna Sebastiana Bacha u Fridricha II. Velikého na jeho zámku v Sanssouci, kde král vyzval Bach k improvizaci šestihlasé fugy na jím navržené „thema regium“, je všeobecně známá. J. S. Bach okamžitě rozpoznal, že takto složité téma je ke spontánní improvizaci nevhodné a pohotově zvolil téma jiné. Po svém návratu do Lipska však královu žádost splnil a zkomponoval „Hudební obětinu“, kterou také Fridrichovi věnoval.

zobrazit podrobnosti
LUCENTE STELLA

LUCENTE STELLA

Hudba 14. a 15. století v Itálii - Ensemble Perlaro (Švýcarsko)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 14. června 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Agnieszka Budzinska-Bennett – zpěv, Lorenza Donadini – zpěv a umělecké vedení, Daniel Issa – zpěv, Baptiste Romain – fidel, Marc Lewon – loutna, kvinterna a zpěv.

Červnový koncert v Dominikánské 8 je věnován středověké hudbě. Nepředstavujte si však žádné píšťalky a bubínky, jak je známe z historických filmů, případně z návštěv hradů a zámků.

zobrazit podrobnosti
KATOLICKÁ CÍRKEV V LETECH NORMALIZACE 1969 - 1989

KATOLICKÁ CÍRKEV V LETECH NORMALIZACE 1969 - 1989

Mezi odporem vůči ateizační politice a hledáním modu vivendi. Přednáška dr. Jaroslava Cuhry

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. května 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dějiny církve v období komunistické normalizace byly pochopitelně mnohočetné. Na jedné straně pokračovala kontinuita odporu vůči režimu, odvíjející se již od února 1948, na straně druhé se prohloubila zkušenost přizpůsobování se a snahy „udržet, co je možné“.

zobrazit podrobnosti
BENNEWITZOVO KVARTETO

BENNEWITZOVO KVARTETO

Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.3, Antonín Dvořák: Cypřiše, Béla Bartók: Smyčcový kvartet č.5

Akce se uskutečnila ve středu 23. května 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jiří Němeček, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Hra v kvartetu pro nás znamená komunikaci. Je pro nás výzvou spojovat čtyři různé pohledy a z jejich prolnutí získávat originální výsledek. Jen takovým způsobem totiž vzniká hudba mnoha barevných a zvukových proměn, které ji udržují stále živou a svěží.

zobrazit podrobnosti
BIBLE A MODERNÍ KRITIKA

BIBLE A MODERNÍ KRITIKA

Debatní večer nad novou knihou s autorem Tomášem Petráčkem a hosty Dominikem Dukou OP, Jiřím Hanušem a Stanislavem Balíkem

Akce se uskutečnila v úterý 22. května 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve kterém se konstatuje, že historickokritická metoda musí být považována za samotný základ veškeré vědecké exegeze v církvi.

zobrazit podrobnosti
HUDBA ANTONIA VIVALDIHO

HUDBA ANTONIA VIVALDIHO

V originále i v dobových transkripcích (Ann Dawson´s Book)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. května 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Miki Takahashi – barokní housle, Alena Hönigová – cembalo

Antonia Vivaldiho – „rudého kněze“ z Benátek, jak se mu přezdívalo – není jistě třeba představovat. Originalita, energetický i emotivní náboj jeho děl i chytlavost melodií, rafinované využití barev a technických možností nástrojů jsou atributy jeho děl všeobecně známé.

zobrazit podrobnosti
DRUHÝ BŘEH

DRUHÝ BŘEH

Literární večer o velkých neznámých s překladatelem Denisem Molčanovem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. května 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hostem květnového literárního večera bude překladatel Denis Molčanov, autor mimořádného překladu románu nositele Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjiana Hora duše.

zobrazit podrobnosti
CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969

CÍRKEV ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 - 1969

Krátký čas svobodného nadechnutí - podstatný vklad pro život církve v normalizaci

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: Mons. Dominik Duka, Mons. Miloslav Vlk, Dana Němcová, P. Pavel Kuneš

Rok 1968 se pro „umlčenou“ církev stal nečekaným, ale velmi důležitým intermezzem, kdy se v kontextu celospolečenského uvolnění a nadějí mohla po dvaceti letech téměř bez omezení soustředit na svoji vnitřní obnovu a znovu svobodně vstoupit do veřejného prostoru.

zobrazit podrobnosti
KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO

KÁŽEME KRISTA UKŘIŽOVANÉHO

Odborná prezentace a požehnání restaurovaného oltářního obrazu

Akce se uskutečnila v úterý 24. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: kostel sv. Jiljí

Dominikánskému kostelu sv. Jiljí v Praze vévodí monumentální oltářní obraz s výjevem ukřižovaného Krista obklopeného řádovými světci. Uspořádání interiéru kostela je pojato jako výpověď o kazatelském poslání dominikánských bratří, jehož středobodem je kázání o ukřižovaném Kristu, od něhož celý řád čerpá sílu. Autorem obrazu, který můžeme znovu vidět v jeho původní kráse, je Antonín Stevens.

zobrazit podrobnosti
KABARET OGDEN N.

KABARET OGDEN N.

Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

Akce se uskutečnila v pondělí 23. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti
ODKAZ EXULANTŮ

ODKAZ EXULANTŮ

České země jako útočiště řeholníků z bismarckovského Pruska

Akce se uskutečnila ve středu 18. dubna 2012 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Položíme-li si otázku, která osobnost v 19. století nejvíce ovlivnila příchod nových řeholních komunit do českých zemí, odpověď bude poněkud paradoxní. Nechtěným iniciátorem vzniku řady klášterů a řeholních ústavů se totiž stal německý kancléř Otto von Bismarck, který vypudil členy katolických řádů a kongregací z pruských území.

zobrazit podrobnosti
ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA

ČLOVĚK PŘED NAROZENÍM A LIDSKÁ OSOBA

Diskuzní večer o počátku života a o problémech, které jsou s touto otázkou spojené.

Akce se uskutečnila v úterý 17. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Co do této vědecké i celospolečenské diskuze přinášejí nedávno vydané publikace? Jak dále směřovat vědecké bádání, působení na veřejnost a ochranu nenarozených v naší zemi?

zobrazit podrobnosti
HUDBA V REFEKTÁŘI

HUDBA V REFEKTÁŘI

Karel Valter – traverso, Cilka Valter - barokní housle, Ilze Grudule – barokní violoncello, Marc Meisel – cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

J.S. Bach, C.P.E. Bach, G.P. Telemann

Hudba německého vrcholného baroka je tématem koncertu, který Dominikánská 8 uskutečňuje ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby. V průvodním slově se dozvíte o tom, jaký druh hudby bylo možné si vyslechnout v barokních klášterech a jakou roli kláštery sehrály na poli mezinárodní kulturní komunikace v dobách, kdy ještě neexistovala televize, rádio ani internet.

zobrazit podrobnosti
KLADIVO (NA) INKVIZITORA

KLADIVO (NA) INKVIZITORA

Debatní večer s Dominikem Dukou OP, Michalem Mazlem a Kamilem Činátlem

Akce se uskutečnila ve středu 11. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Inkvizice měla chránit společnost před nebezpečím, za něž středověk považoval odchylky od víry. Nyní se však stala obrazem nejhoršího zla, které společnosti hrozí. Proč se inkvizice octla na lavici obžalovaných? Nemusí společnost tváří tvář extremismu někomu přeci jen svěřit „kladivo inkvizitora“? Nebo se má spíš bát vzniku nějaké „nové inkvizice“? Když církev rezignovala na inkvizici, rezignovala tím i na obranu víry? Nejen o těchto otázkách budou diskutovat Dominik kardinál Duka, specialista na boj s extremismem Michal Mazel a historik Kamil Činátl.

zobrazit podrobnosti
NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA

NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA

Katolická církev v časech komunistického pronásledování 1948–1968. Přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. března 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Žádné jiné století lidských dějin nepřineslo tolik mučedníků a vyznavačů pro víru jako století dvacáté. Dějiny církve v českých zemích v poválečné době, především v padesátých, ale i šedesátých letech, velmi připomínají historii církve v dobách pronásledování prvních křesťanů. V této nedávné době nacházíme perzekvované biskupy, kněze i laické věřící, kteří vydali velké svědectví víry, když snášeli ponižování i mučení, strávili dlouhá léta ve vězení, mnozí přinesli i oběť vlastního života.

zobrazit podrobnosti
ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ

Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

Akce se uskutečnila ve středu 14. března 2012 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

zobrazit podrobnosti
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Alena Hönigová – cembalo, videoprojekce obrazů

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. března 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Roku 1700 byla v Lipsku vydána sbírka šesti sonát krušnohorského rodáka Johanna Kuhnaua. Každá z nich popisuje jednu událost z bible. Ať už je to boj Davida a Goliáše, uzdravení Saula Davidovou hrou na harfu nebo některý z dalších příběhů, Kuhnau zde dokazuje, že k vyjádření atmosféry a emocí, dokonce ani k popisu dějů není potřeba textu.

zobrazit podrobnosti
SEČETL BŮH SVŮJ LID?

SEČETL BŮH SVŮJ LID?

Debata o výsledcích sčítání lidu v ČR s ohledem na projevy religiozity

Akce se uskutečnila v úterý 6. března 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Může sčítání říci něco o víře v naší zemi? A pokud ano, jak rozumět jeho výsledkům? Co vše je třeba pro porozumění výslednému číslu vzít v úvahu? Samotný výsledek, který bývá někdy odmítán a jindy přeceňován, bude třeba uvést do širších souvislostí.

zobrazit podrobnosti
MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA

MAĎARSKÁ KATOLICKÁ LITERATURA

Debatní večer s ředitelem Maďarského institutu v Praze Róbertem Kissem Szemánem

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 1. března 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Debata, která se vedla a stále vede o české katolické literatuře, vynesla na světlo řadu pozapomenutých osobností domácí literatury a odhalila síly a tendence, které působily v české kultuře, publicistice i politice. Díky objevným pracím byl kulturní a literární život českých katolických nebo s katolicismem sympatizujících osobností vtažen do širších, evropských souvislostí a kontextů.

zobrazit podrobnosti
INTERMEZZO SVOBODY

INTERMEZZO SVOBODY

Křesťané mezi válkou a Únorem 1948

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 23. února 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: doc. Vojtěch Novotný, dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek.

Konec války, obnovení Československa, návrat tisíců vězňů zrodily euforii, která se však mísila s bolestí, voláním po spravedlnosti, ale i s brutalitou odvety a pomsty. Lidé byli ochotni nasadit všechny síly pro obnovu s důvěrou v nadějné perspektivy. Jak v této bouřlivé atmosféře jednali křesťané a církve? Byl jejich hlas a činy dostatečně jasné a věrohodné?

zobrazit podrobnosti
SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH

SNAHY O OBNOVU ŘEHOLNÍ ŽIVOTA V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH

Role jezuitů, františkánů, dominikánů a dalších řádových institucí v období náboženských sporů na přelomu 16. a 17. století

Akce se uskutečnila ve středu 15. února 2012 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Další z přednášek z cyklu dějin klášterů ve střední Evropě, který probíhá pod vedením Mgr. Dušana Foltýna. Jako obvykle, ani tentokrát nebude chybět zajímavý host.

zobrazit podrobnosti
TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM...

TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM...

písně na texty básní Bohuslava Reynka, doprovázené jeho obrazy

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. února 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Nechte se očarovat básněmi a obrazy Bohuslava Reynka. Inspiroval se jimi i hudební skladatel a kytarista Miroslav Nosek a zhudebnil 15 básní pro kapelu Transitus irregularis.

zobrazit podrobnosti
KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ

KŘESŤANÉ POD NACISTICKOU MOCÍ – ČAS ZKOUŠKY A TŘÍBENÍ

Čeští a němečtí křesťané v protektorátu Čechy a Morava, v odtrženém pohraničí a na frontách 2. světové války.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 26. ledna 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek

Okupace vnitrozemí Čech a Moravy 15. března 1939 postavila český národ a společnost do tvrdé reality. Bylo nutné semknout síly k záchraně národní existence, rozvinout nejrůznější formy odporu a být ochoten zapojit se do boje za osvobození země. Jakou roli v této situaci sehráli křesťané a církve v protektorátu, v odtrženém pohraničí a v exilu?

zobrazit podrobnosti
GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“

GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“

Marni Schwonberg - soprán, Iva Lokajíčková - barokní hoboj, Alena Hönigová - cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 12. ledna 2012 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních cyklů kantát pro každou neděli v roce. Na lednovém koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle po svátku Tří králů neboli Zjevení Páně.

zobrazit podrobnosti
NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N.

NULTÁ REPRÍZA: KABARET OGDEN N.

Hrají: Hana Tonzarová, Miloš Kysilka a Jiří Weinberger

Akce se uskutečnila v pondělí 9. ledna 2012 v 19.45 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

!!! AKCE ZRUŠENA PRO NEMOC !!!

Text a texty: Ogden Nash, Jiří Weinberger, hudba: Hana Tonzarová, Marie Sommerová, Kurt Weill, jazzové klavírní aranže: Miloš Kysilka, rešerše z Internetu: Daniela Čermáková

zobrazit podrobnosti
MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE

MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ - REALITA A FIKCE

Dušan Foltýn a jeho host Ota Halama

Akce se uskutečnila ve středu 14. prosince 2011 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V dějinách klášterů v českých zemích představují husitské bouře dobu první rozsáhlé sekularizace, nabývající v některých případech brutální násilné podoby.

zobrazit podrobnosti
SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ?

SHAKESPEAROVO NÁBOŽENSTVÍ?

debatní večer s prof. Martinem Hilským

Akce se uskutečnila v úterý 13. prosince 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Téma náboženské příslušnosti Williama Shakespeara není jen detailem jeho biografie. Po staletí byl Shakespeare brán jako ztělesnění anglikánství. Proti tomu vystupovaly a stále vystupují provokativní teorie dokazující naopak jeho tajnou příslušnost ke katolictví. Nově se objevují pokusy odkrýt Shakespearův ateismus.

zobrazit podrobnosti
MOTETA

MOTETA

Alessandro Scarlatti (1760 - 1825)

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Anna Hlavenková – soprán, Lenka Torgersen, Magdalena Malá – barokní housle, Andreas Torgersen – barokní viola, Ilze Grudule – barokní violoncello, Alena Hönigová – cembalo

zobrazit podrobnosti
LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

LIDSKOST LIDSKÝCH PRÁV

Debatní večer Jiřího Hanuše s jeho hosty Václavem Malým, Janem Sokolem a Jiřím Barošem

Akce se uskutečnila ve středu 7. prosince 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Základní lidská práva zřejmě nelze nikomu upřít. Přesto si lze na konkrétních příkladech uvědomit, jak je koncepce lidských práv problematická a jejich aplikace složitá.

zobrazit podrobnosti
KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA

KOSTEL – LITURGICKÝ PROSTOR – PAMÁTKA

kolokvium ETF UK a CTU UK

Akce se uskutečnila v sobotu 26. listopadu 2011 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne od 9 do 16 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

zobrazit podrobnosti
DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA

DRUHÁ REPUBLIKA – MÝTY A REALITA

Dramatická a rozporuplná epizoda ve vývoji českých zemí z pohledu literární i obecné historie.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Panelová diskuse: doc. Jaroslav Med, doc. Jaroslav Šebek

Existence českých zemí v rámci Česko-Slovenské republiky dosud vyvolává ostré polemiky mezi stoupenci různých ideových směrů, mnohdy však postavené na velmi chatrném historickém poznání. Jaká byla realita této tzv. druhé republiky a co jsou tradované mýty? Jaké postavení měla katolická církev a jakou roli sehrály katolické intelektuální a kulturní elity?

zobrazit podrobnosti
TRADICE ?

TRADICE ?

Debatní večer s arcibiskupem Dominikem Dukou OP, Martinem Komárkem, Tomaszem Dostatnim OP a Jaroslavem Šubrtem

Akce se uskutečnila ve středu 23. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Dominikem Dukou, Tradice, která je výzvou, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad současným významem a výkladem našich národních tradic.

zobrazit podrobnosti
Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy

Nové řády a dovršení christianizace středovýchodní Evropy

Tajemství úspěchu cisterciáckého řádu

Akce se uskutečnila ve středu 16. listopadu 2011 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Kateřina Charvátová.

zobrazit podrobnosti
Bůh je náš hrad

Bůh je náš hrad

Klávesová zpracování žalmu 46

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Hans Leo Hassler

Alena Hönigová – cembalo, virginal

zobrazit podrobnosti
Němý vůl?

Němý vůl?

Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

Akce se uskutečnila ve středu 9. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

zobrazit podrobnosti
Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

Víra a nevíra v jeho životě a tvorbě

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Czesław Miłosz (1911–2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří mezi nejvýraznější polské básníky a esejisty 20. století. Jeho dílo se dotýká nejhlubších otázek člověka a jeho vztahu ke světu.

zobrazit podrobnosti
Stín mariánského sloupu

Stín mariánského sloupu

Postavení a proměny katolictví v českých zemích za první Československé republiky z české i německé perspektivy - Přednáška doc. Jaroslava Šebka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. října 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Při pohledu do české historické paměti vyvstanou při otázce po vztahu meziválečné republiky a katolické církve spíše problematické momenty, pramenící z jejich vzájemného nesouladu, která připomínají hesla typu „zúčtujeme s Římem jako s Vídní“ a „pryč od Říma“. Vzájemný nesoulad byl dán i tím, že počátek vztahů mezi novou republikou a katolickou církví začal odpočítávat „velký třesk“, který zanechal pád Mariánského sloupu hned v prvních dnech státní samostatnosti.

zobrazit podrobnosti
Současná liturgie ve starém kostele

Současná liturgie ve starém kostele

Pojmenování problémů - panelová debata

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 20. října 2011 v 19.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Konference začne ve čtvrtek 20. října 2011 v 19:00 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze panelovou debatou pozvaných hostů, která by měla pojmenovat hlavní místa problému. Pokračovat bude na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v pátek 21. října od 9:30 hodin sérií přednášek, po nichž bude vždy vyhrazen velký prostor otázkám a diskuzím.

zobrazit podrobnosti
Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

Benediktini, bl. Vintíř a zrod křesťanské střední Evropy

Akce se uskutečnila ve středu 19. října 2011 v 16.15 hod.

Tematický okruh (cyklus): Mezníky středoevropských řádových dějin

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový cyklus věnováný vybraným klíčovým etapám dějin řeholního života v českých zemích a širší střední Evropě uvede Dušan Foltýn a jeho host Petr Kubín.

zobrazit podrobnosti
Pulchra es amica mea

Pulchra es amica mea

Vladimíra Krčková – zpěv, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Alena Hönigová - cembalo, Magdalena Bartáková - animovaný film

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 13. října 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Moteta a madrigaly Giovanniho Pierluigiho da Palestrina a Orlanda di Lasso – hvězd renesančního hudebního nebe – mohly být na počátku 17. století podobně známé jako jsou například dnes stále proslulé některé písně od Beatles. Jejich melodie si snadno vybavíme, i když vznikly zhruba před 50 lety.

zobrazit podrobnosti
JAKUB DEML

JAKUB DEML

Jak (ne)vydávat Jakuba Demla. Debata s Martinem C. Putnou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. října 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večer věnovaný způsobům vydávání sebraných spisů Jakuba Demla nemá být akademickou rozpravou o edičních zásadách! Jako v tolika jiných případech, i v tomto je literární dílo víc než jen podkladem pro kratochvilnou četbu. Jakub Deml patří k nejvýraznějším postavám české literatury 20. století, jeho role v katolickém prostředí je ještě zásadnější. Byl uměleckou osobností, k níž se vztahovali téměř všichni představitelé předválečné katolické literatury (Fučík, Durych, Čep, Zahradníček a další). Neméně působil na ty, kteří ho, anebo jeho dílo, objevili v době komunistické totality či po ní. Fascinace mnohotvarým dílem Jakuba Demla byla vždy provázena také obtížemi spojenými s jeho poznáním.

zobrazit podrobnosti
Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty

Daila Dambrauska - barokní housle, Alena Hönigová - cembalo

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. září 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Cyklus hudebních večerů zahájí skladba rakouského houslového virtuosa českého původu Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704). Bude uvedeno dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé. Jeho tématem je totiž růženec – modlitba připisována sv. Dominikovi.

zobrazit podrobnosti