Anežka a svoboda

Anežka a svoboda

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Od března do listopadu tohoto roku probíhají různými způsoby oslavy 800. výročí od narození Anežky Přemyslovny. Neobvyklý pohled na její osobu přinese přednáška předního českého historika Jaroslava Šebka, kterou pořádá centrum Dominikánská 8.

zobrazit podrobnosti
Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti

Bebatní večer v Collège des Bernardins v Paříži

Akce se uskutečnila v úterý 24. května 2011 v 18.00 hod.

Místo konání: Collège des Bernardins, Paříž

V rámci večera v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhnou dva kulaté stoly, jejichž tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Její odpovědné předávání je neustále ohrožováno pokušením politické, filozofické či náboženské manipulace. Tyto otázky jsou v současnosti zvláště živé v zemích, které byly postiženy násilnou manipulací s vlastní historií a s tím souvisejícím porušením kontinuity národní paměti, jako je tomu v zemích bývalého komunistického blo­ku.

zobrazit podrobnosti
Smířená různost?

Smířená různost?

Debatní večer s Tomaszem Dostatnim OP, Tomášem Halíkem a Václavem Malým nad současnými podobami české a světové religiozity

Akce se uskutečnila ve středu 18. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

U příležitosti vydání nové knihy rozhovorů s Tomášem Halíkem Smířená různost (Portál), které vedl polský dominikán Tomasz Dostani OP, se uskuteční v pražském centru Dominikánská 8 debatní setkání nad aktuálními otázkami české a světové religiozity.

zobrazit podrobnosti
Záchrana a obnova kláštera dominikánů v Praze

Záchrana a obnova kláštera dominikánů v Praze

Přednáška s diskuzí

Akce se uskutečnila v pondělí 16. května 2011 v 16.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dominikáni z kláštera sv. Jiljí v Praze delší dobu pečlivě připravovali projekt celkové rekonstrukce budovy a stále promýšlí, jak objekt co nejlépe využít ve prospěch veřejnosti. Architekt Josef Pleskot, historik Dušan Foltýn a provinciál Benedikt Mohelník OP představí v pondělí 16. května 2011 v 16:30 hodin v barokním refektáři kláštera (vstup Jilská 7a) plánovaný záměr veřejnosti. Záštitu nad projektem obnovy kláštera převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se prezentace také zúčastní.

zobrazit podrobnosti
Světlo světa - Benedikt XVI.

Světlo světa - Benedikt XVI.

Debata nad knihou rozhovorů se současným papežem

Akce se uskutečnila ve středu 11. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Vydání českého překladu knihy rozhovorů současného papeže s německým novinářem Peterem Seewaldem Světlo světa (Barrister&Prin­cipal) je vítanou příležitostí k reflexi nad myšlením a postoji Benedikta XVI. v kontextu českého společenského i církevního prostředí.

zobrazit podrobnosti
Blahoslavený Jan Pavel II.

Blahoslavený Jan Pavel II.

Slavnostní mše sv. a prezentace knihy

Akce se uskutečnila v pátek 6. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

První mše svatá ke cti blahoslaveného papeže Jana Pavla II., sloužená pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou OP, proběhne v pátek 6. května 2011 v 18.30 hod. v pražském kostele sv. Jiljí. Po jejím skončení následuje v barokním refektáři kláštera prezentace knihy Vyznání papežského teologa (Karmelitánské nakladatelství).

zobrazit podrobnosti
Aggiornamento dnes

Aggiornamento dnes

Debatní večer s uvedením knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 5. května 2011 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 v 19.30 hod. proběhne v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze diskusní večer s širokým tématem „Aggiornamento dnes“ při příležitosti uvedení knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou.

zobrazit podrobnosti

Uzdravení minulosti?

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Potřeba vypořádat se s negativními vlivy minulosti je obecným fenoménem současnosti. Spolu s individuálními a rodinnými životními příběhy se znovu otevírají bolestná témata válečných a poválečných událostí, postkomunistické země se vyrovnávají s nedávnou minulostí totalitních režimů a jejich protagonisty, papežové prosí za odpuštění hříchů členů církve spáchaných před mnoha staletími i před několika málo léty.

zobrazit podrobnosti

Současný ateizmus

Akce se uskutečnila v sobotu 20. listopadu 2010 v 9.00 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Přednáškový blok s diskuzí pořádaný v rámci stálého studia České dominikánské provincie. Přednáší Charles Morerod OP.

zobrazit podrobnosti

Katolíci za druhé republiky

Debata nad knihou Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) za účasti arcibiskupa Dominika Duky OP a Jaroslava Šebka

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Centrum teologie a umění ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají debatu nad knihou literárního historika Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939) (Academia 2010), které se vedle autora zúčastní arcibiskup Mons. Dominik Duka OP a historik doc. Jaroslav Šebek. Debatu moderuje redaktor revue Salve Martin Bedřich.

zobrazit podrobnosti

Revue Salve slaví 20 let!

Akce se uskutečnila ve středu 27. října 2010 v 18.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Hudební večery

Místo konání: kostel sv. Jiljí a barokní refektář

Slavnostní večer u příležitosti 20 let revue Salve za účasti jejího šéfredaktora arcibiskupa Dominika Duky OP a mnoha dalších hostů se uskuteční v klášteře dominikánů u Sv. Jiljí v Praze ve středu 27. října 2010. V 18:30 začíná děkovná bohoslužba v kostele sv. Jiljí a v 19:30 debatní večer v barokním refektáři kláštera.

zobrazit podrobnosti