KLADIVO (NA) INKVIZITORA

KLADIVO (NA) INKVIZITORA

Debatní večer s Dominikem Dukou OP, Michalem Mazlem a Kamilem Činátlem

Akce se uskutečnila ve středa 11. dubna 2012 v 19.30 hod.

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Inkvizice měla chránit společnost před nebezpečím, za něž středověk považoval odchylky od víry. Nyní se však stala obrazem nejhoršího zla, které společnosti hrozí. Proč se inkvizice octla na lavici obžalovaných? Nemusí společnost tváří tvář extremismu někomu přeci jen svěřit „kladivo inkvizitora“? Nebo se má spíš bát vzniku nějaké „nové inkvizice“? Když církev rezignovala na inkvizici, rezignovala tím i na obranu víry? Nejen o těchto otázkách budou diskutovat Dominik kardinál Duka, specialista na boj s extremismem Michal Mazel a historik Kamil Činátl.

Jen samotné slovo inkvizice často probouzí silné reakce. Od doby, kdy se s ní lidé mohli osobně setkat, přitom už uplynula celá staletí. Nežije vzpomínka na inkvizici už dlouhou dobu svým vlastním životem, kde funguje mnohem víc jako symbol než realita? Proč dnes, kdy tolik dbáme na svobodu slova a projevu, může být někdo odsouzen za slova, která pronáší? Nakolik se církev poučila z této pohnuté kapitoly své historie? Jak přistupuje k heterodoxním názorům nyní? A jaké poučení si může odnést společnost pro regulaci svých represivních orgánů?

Inkvizice zůstává citlivým tématem, avšak zároveň tématem poznamenaným mnoha stereotypy. O citlivý přístup a odložení stereotypů chce usilovat i tato debata.

Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český.

Mgr. et Mgr. Michal Mazel, absolvoval Právnickou a Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1998 do 2007 působil jako ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, kde připravoval vládní zprávy a koncepce o boji proti extremismu a terorismu, od roku 2009 do 2011 byl soudním znalcem pro oblast extremismu a terorismu, od roku 2010 působí v Praze jako samostatný advokát, specializující se na pomoc obětem trestné činnosti.

Mgr. Kamil Činátl Ph. D. 1975 působí na Ústavu českých dějin FF UK v Praze a na ÚSTR. Věnuje se problematice zobrazování minulosti a zabývá se vzpomínkovou kulturou. Zároveň se se svými zkušenostmi středoškolského pedagoga podílí na vývoji edukativních programů o totalitních režimech a kultivaci historické paměti.

Debatu moderuje fr. Ludvík Grundman OP.

Ohlasy v médiích

Kladivo (na) inkvizitora

Český rozhlas, 6. 4. 2012. Čtě­te zde.

Prinz, Jiří: O Inkvizici seriózně. Katolický týdeník, 2012, r. 23, č. 16, s. 1–2.

ChristNet.cz, 3. 4. 2012. Čtě­te zde.

Dominik Duka a další budou ve středu debatovat nejen o inkvizici. PROTIŠEDI.cz, 10. 4. 2012 Čtě­te zde.

U Dominikánů se bude diskutovat o kontroverzních tématech. Tiskové středisko ČBK, 3. 4. 2012 Čtě­te zde.

FOTOGALERIE zde.zobrazit ostatní akce