Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

Víra a nevíra v jeho životě a tvorbě

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 19.30 hod.

Tematický okruh (cyklus): Literární večery

Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 5)

Czesław Miłosz (1911–2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří mezi nejvýraznější polské básníky a esejisty 20. století. Jeho dílo se dotýká nejhlubších otázek člověka a jeho vztahu ke světu.

Během svého dlouhého života poznal většinu zvratů 20. století – narodil se v carském Vilně, poznal běsnění po Říjnové revoluci, předválečnou atmosféru radikalizující se polské společnosti, ale i její bohatý umělecký život, katastrofu druhé světové války a především varšavského povstání, formování nového poválečného světa pod diktátem stalinismu, emigraci do Francie a poté do USA, kde se stal profesorem na Berkeley a zažil zde nejen euforická 60. léta, zakusil léta uznání, korunovaná udělením Nobelovy ceny roku 1980, demokratické revoluce ve střední a východní Evropě, návrat do svobodného Polska. Vedle toho vedl svůj vlastní permanentní zápas s tragickým požitkem světa, s otázkami o smyslu existence zla, svůj boj mezi vírou a nevírou. Právě o těchto aspektech Miłoszovy osobnosti, na pozadí jeho života a díla, budeme hovořit s hosty večera, kterými budou překladatelé a znalci Miłoszova díla Jaroslav Šubrt a Josef Mlejnek. Ten zde představí i svůj nový překlad, Miłoszovu knihu Myslivcův rok.

Ohlasy v médiích

Víra a nevíra Czesława Miłosze

Polský institut, polskyinstitut­.cz. Čtěte zde.

Areopág, areopag.cz. Čtě­te zde.zobrazit ostatní akce